skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz


Modul A – „Top 30 Dry Needling“ je první částí výuky programu certifikovaného kurzu Ministerstva zdravotnictví ČR „Dry Needling – diagnostika myofasciálních dysfunkcí a jejich terapie aplikací suché jehly“ (Č. j.: MZDR 37470/2019-5/ONP). Certifikovaný kurz je integrován do mezinárodního systému výuky prestižní David G. Simons Academy – DGSA® (Switzerland), která je největší evropskou školou Dry Needling. Níže najdete podrobnější informace k obsahu a organizačním detailům pouze Modulu A. Informace o celém certifikovaném kurzu vč. Přihlášky najdete v odkazu na celý kurz.

Garant kurzu: Mgr. Zdeněk Čech
Lektor kurzu: Mgr. Zdeněk Čech
Datum konání modulu: 5. - 7. dubna 2024
Místo konání:REHAEDUCA - Centrum vzdělávání ve fyzioterapii, V Zářezu 902/4, Praha 5 - Jinonice, 158 00 (Navigovat)
Počet hodin:22,5 hod. (32,2 x 45 min. výuky) / 3 dny
Jazyk kurzu:čeština (vč. skript v češtině)
Akreditace: Certifikovaný kurz Ministerstva zdravotnictví České republiky (Č. j.: MZDR 37470/2019-5/ONP)
Výstup kurzu:Certifikát REHAEDUCA® a David G. Simons Academy - DGSA®, Switzerland
Cena zahrnuje:Výukové materiály (barevná skripta 162 stran), zdravotnický materiál, pojištění odpovědnosti, drobné občerstvení (nezahrnuje oběd)
Přihlásit se na kurz
717 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)
19 750 Kč vč. DPH (16 322 Kč bez DPH)
717 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)

Lektoři kurzuLektoři kurzu

Pro koho je kurz určen

Certifikovaný kurz „Dry Needling – diagnostika myofasciálních dysfunkcí a jejich terapie aplikací suché jehly“ byl Ministerstvem zdravotnictví ČR akreditován jako vzdělávací program pro fyzioterapeuty se specializovanou způsobilostí a praxí 2 roky po získání nebo přiznání specializované způsobilosti.

Specializovaná způsobilost fyzioterapeuta se získává absolvováním akreditovaného navazujícího zdravotnického magisterského studijního oboru fyzioterapie (v ČR) nebo ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou. Typickým účastníkem je tedy magistr fyzioterapie, který po ukončení Mgr. studia pracuje jako fyzioterapeut ve zdravotnickém zařízení při úvazku 1,0 již nejméně 2 roky. Při nižším úvazku je třeba doložit takovou souhrnnou délku praxe, která je v součtu ekvivalentem praxe 2 roky při 1,0 úvazku.

Obsah Modulu A

Tento třídenní úvodní kurz obsahuje základy techniky Dry Needling, neurobiologie myofasciálních dysfunkcí a myofasciálního bolestivého syndromu a osvětlení klinického užití aplikace suché jehly. Jedná se o velmi prakticky pojatý kurz s důrazem na podrobnou orientaci v anatomických strukturách a na bezpečnostní a hygienická pravidla ošetření. Účastníci kurzu si pod důslednou kontrolou osvojí vyšetření a ošetření Top 30 svalů, které jsou nejčastěji řešeny v klinické praxi.

 

Doba výuky

3 dny / 22,5 hodiny (32,2 vyučovacích hodin á 45 min.)

Cíle kurzu

Po absolvování Modulu A budete schopni:

  • Porozumět neurobiologickým základům myofasciálních dysfunkcí, myofasciálního bolestivého syndromu a myofasciálních trigger points.
  • Provést podrobné palpační a funkční vyšetření 30 svalů, ve kterých se nejčastěji objevují myofasciální poruchy (top 30), a porozumět klinickým symptomům a perpetuačním faktorům těchto dysfunkcí.
  • Identifikovat lokální myofasciální dysfunkce a jejich charakteristické znaky prostřednictvím klinického vyšetření a aplikovat tuto znalost na „top 30 svalů“.
  • Porozumět specifickým indikacím a kontraindikacím Dry Needling.
  • Aplikovat bezpečnostní pravidla pro Dry Needling dle Swiss Guidelines for Safe Dry Needling.
  • Provést efektivní a bezpečnou terapii aplikací suché jehly – Dry Needling u top 30 svalů.
  • Porozumět možným nežádoucím efektům a komplikacím Dry Needling a být schopni na ně odpovídajícím způsobem reagovat.
Back To Top