skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz


Kurz přináší jedinečné spojení ortopedického a fyzioterapeutického pohledu na diagnostiku a léčbu poškození kolenního kloubu. Pod vedením vysoce erudovaných lektorů se naučíte klinickou diagnostiku jednotlivých typů lézí, získáte přehled o možnostech konzervativních postupů i nejmodernější operativy a naučíte se praktické postupy fyzioterapie, které lze aplikovat v jednotlivých fázích rehabilitace.

Garant kurzu: Mgr. Zdeněk Čech
Lektor kurzu: MUDr. Robert Frei, PhDr. Miroslav Dobeš, Mgr. Zdeněk Čech
Datum konání: 8. - 9. března 2019
Místo konání:REHAEDUCA - Centrum vzdělávání ve fyzioterapii, V Zářezu 902/4, Praha 5 - Jinonice, 158 00 (Navigovat)
Počet hodin:16
Počet kreditů UNIFY ČR:Akce obdržela souhlasné stanovisko profesní organizace fyzioterapeutů České republiky a je hodnocena 10. kredity (č.j. UNIFY ČR 19/073)
Výstup kurzu:Certifikát REHAEDUCA
Cena zahrnuje:Výukové materiály, pojištění, drobné občerstvení (nezahrnuje oběd)
Přihlásit se na kurz
228 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)
5990 Kč vč. DPH (4 950 Kč bez DPH)
228 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)

Diagnostika a terapie poškození kolenního kloubu

Poškození kolenního kloubu (zejména jeho měkkých struktur) patří mezi nejčastější problematiku řešenou ve spolupráci ortopedie a fyzioterapie. Pro oba obory je důležité znát i pohled druhé strany, což vede k lepší spolupráci, ze které profituje především pacient. Fyzioterapeut by měl umět ortopedickou klinickou diagnostiku kolenního kloubu a měl by znát hranice, kdy konzervativní fyzioterapeutická léčba není přínosná a je nutný ortopedický zákrok. Po operačních výkonech různého typu se liší i následná rehabilitace. Je tedy nezbytné znát specifika jednotlivých specializovaných ortopedických výkonů a respektovat je při volbě fyzioterapie i postupného návratu pacienta do pracovní, resp. i sportovní zátěže.

Jsme velmi rádi, že jsme pro tento kurz získali dva vysoce erudované lektory, kteří se problematikou dlouhodobě zabývají (doporučujeme pročíst si jejich profily). Na kurzu se tak naučíte klinické testy na jednotlivé struktury kolenního kloubu a rozpoznávání jednotlivých typů lézí pod vedením špičkového ortopeda MUDr. Roberta Freie, který má i hluboký náhled do fyzioterapie vč. vývojové kineziologie a bohaté zkušenosti i s vrcholovým sportem. PhDr. Miroslav Dobeš již v roce 2003 obhájil svoji rigorózní práci na téma rehabilitace po operacích kolenního kloubu, jejíž praktickou část zpracoval na 1500 pacientech, kteří prošli jeho péčí. Máte tak jedinečnou možnost naučit se osvědčené algoritmy fyzioterapeutické péče od časných fází až po návrat do plné zátěže od zkušeného praktika.

Pro úplnost bude doplněna problematika funkčních změn (posturálních, fasciálních, myofasciálních a dalších) a perpetuačních faktorů, které se mohou uplatňovat v přetížení kolenního kloubu. Tyto faktory mohou vést i k chybné interpretaci v diagnostice poruch kolenního kloubu, popř. mohou vést k přetížení jeho jednotlivých struktur či znesnadňovat rehabilitaci po operačních zákrocích. Nezřídka tyto změny spolu s pooperačními změnami vedou k řetězení nových poruch přinášejících obtíže i na často velmi vzdálených místech pohybového aparátu i viscerálních struktur. Budou nastíněna diagnostická a terapeutická řešení, která v takových případech lze účinně uplatnit. Touto částí Vás na kurzu provede Mgr. Zdeněk Čech.

Odborný kurz je určen pro fyzioterapeuty a lékaře
(je přístupný i studentům těchto oborů od ukončeného 3. semestru).

 

Obsah kurzu:

Kurz je rozdělen do dvou částí, díky kterým se nejprve naučíte nahlížet širokou škálu různých typů poškození kolenního kloubu očima ortopeda a následně očima fyzioterapeuta.

Osvojíte si podrobně klinické vyšetření od cílené anamnézy přes klinické testy s důrazem na jejich validitu. To vše včetně praktického nácviku. Bude vyučován pokročilý přístup posuzování základních typů poškození struktur kolenního kloubu porovnáním klinického nálezu s RTG a MRI obrazem. Dozvíte se, kdy je vhodná konzervativní a kdy operační intervence. Získáte ucelený přehled o současných operačních postupech léčby poranění, vývoji technik a materiálů vč. timingu operační intervence. Důraz bude kladen jak na „Evidence-based approach“, tak i empirické zkušenosti.

Dalším velmi praktickým obsahem kurzu budou informace o pooperační léčbě a guidelines dle typu operačního zákroku tak, aby Váš postup byl „lege artis“. Probrány budou jak standardní situace, tak i individuální změny dle peroperačního nálezu. Velmi důležitým tématem bude i hojení, resp. reparace a timing zátěže až po plné zatížení vč. sportu. Získáte přehled o pooperačním supportu (bandáže, ortézy, taping).

V druhé části si osvojíte zásady formulace rehabilitačního programu (co?, proč?, jak?) v kontextu medicínských indikací a kontraindikací. Bude vycházeno z teorie motorického učení a dalších kineziologických principů (cvičení v uzavřených vs. otevřených řetězcích, apod.). Naučíte se kritéria hodnocení terapeutické intervence. Velký důraz bude kladen na aktivní cvičení od nízkých po vysoké posturální polohy s využitím pomůcek, nářadí a náčiní i bez nich.

Budou Vám předány osvědčené metodické postupy fyzioterapeutické intervence pro jednotlivá poranění (LCA, LCP, meniscopatie, poškození kolaterálních komplexů, atd.) a metodické řady včetně určení jednotlivých fází terapie dle hojení struktur. Velmi důležitým prvkem jsou také hodnotící kritéria pro přechody do dalších terapeutických fází.

Cíle kurzu:

Naší snahou bude více provázat ortopedické a fyzioterapeutické zkušenosti jak v diagnostice, tak i léčbě poranění kolenního kloubu. Absolventi kurzu (fyzioterapeuti, lékaři) tak budou mnohem lépe rozumět pohledu druhé strany a budou tak moci lépe koordinovat své postupy ve prospěch pacienta. Klíčovou součástí kurzu bude praktický nácvik jak diagnostických postupů, tak i terapeutických intervencí s vlastním prožitkem jednotlivých cvičení a postupů.


Žádost o zařazení na seznam vážných zájemců

Kurz již proběhl. Další termíny zatím nebyly stanoveny. Vyplněním formuláře je ale možné zapsat se do seznamu "vážných zájemců", kterým bude rezervováno místo na dalším termínu.

Základní údaje

Jméno a příjmení*

E-mail*

Jste:

 

Titul

Telefon*

Lékařská specializace

Fakturační informace (na koho máme adresovat fakturu - soukromá osoba/firma)


Fakturovat na (jméno nebo název firmy)

IČO (pouze u fakturace na firmu)

Adresa*

DIČ (pouze u fakturace na firmu)


Back To Top