skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz


Skolióza není jen onemocněním páteře. Jedná se o komplexní poruchu, jejíž projevy vidíme i mimo muskuloskeletální aparát. Známé jsou odchylky ve fungování vestibulárního systému, dopady může mít i do respiračních funkcí a dalších tělesných systémů. Především v dospívání má ale tato diagnóza i zásadní dopady psychosociální, zasahující vztahy pacientů s jejich nejbližším okolím (v rodině, se spolužáky ve škole, ve sportovní skupině, vznikající partnerské vztahy). Těchto skutečností by si měl být vědom každý medicínský odborník, který na jejich léčbě participuje. Úspěšná terapie tak závisí na schopnosti mezioborové spolupráce a vzájemném povědomí o rolích jednotlivých oborů v diagnostice a léčebném procesu. Již v předchozí části kurzu bylo proto naší snahou vnést do problematiky mezioborový pohled a vytvořit prostor pro konstruktivní diskusi mezi lékaři (rehabilitace, ortopedie), fyzioterapeuty a protetiky. V této navazující části jednotlivá témata prohloubíme a nově rozšíříme o pohled ortopedické/spondylochirurgické operativy a na ní navazující péče i o cenný pohled klinického psychologa. Jedinečnou součástí kurzu je i návštěva protetického pracoviště s možností vidět celý proces výroby korzetů a práci protetických specialistů.

Garant kurzu: Mgr. Zdeněk Čech
Lektor kurzu: Prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., Prim. MUDr. Olga Dyrhonová, PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D., Ing. Pavel Černý, Ph.D., Mgr. Aneta Králová, Mgr. Klára Kučerová, Mgr. Kristýna Šonská
Datum konání: další termín teprve bude stanoven
Místo konání:REHAEDUCA - Centrum vzdělávání ve fyzioterapii, V Zářezu 902/4, Praha 5 - Jinonice, 158 00 (Navigovat)
Počet hodin:21
Jazyk kurzu:čeština
Počet kreditů UNIFY ČR:Bude žádáno o udělení souhlasného stanoviska UNIFY ČR
Výstup kurzu:Certifikát REHAEDUCA
Cena zahrnuje:Výukové materiály, pojištění, drobné občerstvení (nezahrnuje oběd)
Přihlásit se na kurz
336 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)
8 390 Kč vč. DPH (6 934 Kč bez DPH)
336 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)

Lektoři kurzu

Diagnostika a terapie skolióz – interdisciplinární přístup – část B

Péče o pacienty se skoliózou je jedním z nejčastějších úkolů rehabilitačních lékařů, ortopedů, fyzioterapeutů a protetických techniků. Za specifických situací je však na místě i zásah operační, přičemž každý z medicínských specialistů podílejících se na léčbě pacientů se skoliózou by si měl být této skutečnosti vědom mimo jiné i z důvodu potřeby jednotné komunikace této problematiky směrem k pacientům a v dětském věku i jejich rodičům. Na operační řešení pak musí být schopni adekvátně reagovat všichni zúčastnění a mít jasnou představu o správném načasování a obsahu rehabilitační léčby.

Mnohdy se psychosociální dopady stanovené diagnózy, jejího vývoje a klíčové milníky terapie neobejdou bez intervence klinického psychologa. Je proto nanejvýš vhodné, aby každý člen terapeutického týmu tyto situace včas rozpoznal tak, aby tato péče mohla být včas indikována a následně byl každý ze specialistů schopen být se zásahy klinického psychologa v souladu a nepřekračoval přitom své kompetence.

Časté dilema jsou interakce jednotlivých typů sportovního zatížení skoliotického pacienta v různých věkových obdobích. Diagnóza skolióza však nekončí vstupem do období dospělosti. Specifické otázky proto přináší i těhotenství a porod, pracovní zátěž a další životní situace. Část B kurzu „Diagnostika a terapie skolióz – interdisciplinární přístup“ je proto jedinečnou příležitostí, jak tyto a další otázky nahlédnout očima týmu vynikajících odborníků ze šesti medicínských oborů.

Odborný kurz je určen pro fyzioterapeuty a lékaře, kteří absolvovali část A tohoto kurzu.

Obsah třídenního kurzu:

  • Komplexní ortopedický pohled na problematiku skolióz vč. spondylochirurgických řešení
  • Psychologické aspekty terapie pacientů se skoliózou
  • Návštěva protetického pracoviště – praktický vhled do problematiky korzetování
  • Pokročilé přístupy ve fyzioterapii pacientů se skoliózou (pokročilá kinezioterapie, respirační fyzioterapie, rehabilitace ve vztahu k operačním zákrokům, atd.)
  • Specifické otázky – těhotenství a skolióza, skolióza a sport, vztah postury a vestibulárního systému u skoliózy
  • Demonstrace pacientů po operaci skoliotické páteře (vyšetření a terapie)

Žádost o zařazení na seznam vážných zájemců

Kurz již proběhl. Další termín byl stanoven na 15.-17. září 2023, ale přihlašování zatím nebylo spuštěno. Vyplněním formuláře je ale možné zapsat se do seznamu "vážných zájemců", kterým bude rezervováno místo na dalším termínu.

Základní údaje

Jméno a příjmení*

E-mail*

Jste:

 

Titul

Telefon*

Lékařská specializace

Fakturační informace (na koho máme adresovat fakturu - soukromá osoba/firma)


Fakturovat na (jméno nebo název firmy)

IČO (pouze u fakturace na firmu)

Adresa*

DIČ (pouze u fakturace na firmu)


Back To Top