skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz


Viscerální adheze/srůsty jsou relativně častým problémem po chirurgických zákrocích, ale i po zánětlivých onemocněních a traumatech. Často stojí v pozadí chronických bolestivých stavů a dalších funkčních patologií, které jsou bez ovlivnění příčiny těžko řešitelné. Recentní výzkumy University of New England (USA) však ukazují, že vhodnou intervencí pomocí specifických manuálních technik lze tyto změny účinně ovlivnit. Možná mnohem důležitějším výstupem je však postup prevence vzniku těchto strukturálních patologií způsobujících dysfunkce nejen pohybového aparátu. 


Při pochopení celulárních, biochemických a dalších zákonitostí a zejména jejich timingu, který se liší v různých typech struktur (kůže, sval, šlacha, viscera,…), lze adekvátně ovlivnit hojení ran a tvorbu jizev takovým způsobem, aby došlo k plné obnově funkce tkání. Kurz přináší i doporučení, ve které fázi reparace a remodelace tkáně je vhodné a kdy kontraindikované aplikovat některá farmaka, kdy oblast imobilizovat, kdy ji naopak stimulovat a kdy a jak zatěžovat.


V ČR jsme zvyklí identifikovat tzv. aktivní jizvy, změny protažlivosti a posunlivosti vrstev a ovlivňovat je technikami měkkých tkání. Recentní výzkum však ukazuje, že lze udělat mnohem víc. Proto jsme oslovili Susan Chapelle, RMT, MBA – jednu z nejerudovanějších specialistek na danou oblast na světě, která je nejen přímou protagonistkou špičkového výzkumu této problematiky na University of New England (USA) publikujícím dané téma v časopisech s vysokým impact factorem, ale zejména mnohaletým zkušeným praktikem, který dokáže vědu převádět do praxe. Nenechte si proto ujít jedinečný kurz pod vedením této kanadské lektorky, který rozšíří Vaše terapeutické možnosti.

Garant kurzu: Mgr. Zdeněk Čech
Lektor kurzu: Susan L. Chapelle, RMT, MBA
Datum konání: bude uvedeno později
Místo konání:REHAEDUCA - Centrum vzdělávání ve fyzioterapii, V Zářezu 902/4, Praha 5 - Jinonice, 158 00 (Navigovat)
Počet hodin:8
Jazyk kurzu:angličtina s profesionálním překladem do češtiny (výukové materiály v češtině)
Počet kreditů UNIFY ČR:Akce obdržela souhlasné stanovisko profesní organizace fyzioterapeutů České republiky a je hodnocena 5. kredity (č.j. UNIFY ČR 19/074)
Výstup kurzu:Certifikát REHAEDUCA
Cena zahrnuje:Výukové materiály, pojištění, drobné občerstvení (nezahrnuje oběd)
Přihlásit se na kurz
298 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)
7 900 Kč vč. DPH (6 529 Kč bez DPH)
298 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)

Lektoři kurzu

Evidence based přístup k jizvám, adhezím a viscerálním srůstům

Chirurgické zákroky a traumata mohou vést k adhezím kůže s hlubšími strukturami. To může narušit normální posunlivost mezi strukturami (vrstvami) a může narušit jejich normální funkci. Adheze/srůsty způsobují abnormální aferentní input do centrálního nervového systému, což vede k poruše funkce. Prevencí adhezí a facilitací zlepšeného hojení pojivové tkáně můžeme docílit snížení patologických projevů.

Chirurgické zákroky jsou často velmi invazivní a typicky představují signifikantní poškození fascií. Výsledkem je jizevnatá tkáň. Je důležité, aby terapeut byl schopen edukovat pacienty o podstatě jizvení a tvorby adhezí/srůstů fasciálních struktur a vrstev. Terapeuti budou schopni instruovat pacienty o mechanismech a timingu hojení jejich rány a aplikovat vhodnou terapii.

Tento kurz poskytne evidence-based přístup k léčbě pacientů, kteří trpí komplikacemi způsobenými jizvami, adhezemi a srůsty po chirurgických zákrocích a traumatech. Proces jizvení a tvorby adhezí/srůstů bude prezentován s důrazem na efektivní timing a dostupná vědecká data využitelná v léčbě. Po celou dobu kurzu bude zvláštní zřetel brán na diagnostické rozhodování.

Odborný kurz je určen pro fyzioterapeuty a lékaře.

Obsah jednodenního kurzu:

Tři didaktické sekce – teorie:
1. Přehled publikací vztahující se jizvám a adhezím/srůstům. (1,5 hodiny, přednáška)
2. Characteristika adhezí/srůstů a jizev u různých typů chirurgických výkonů (1 hodina, přednáška)
3. Sensorické mechanismy relevantní pro jizvy a adheze/srůsty vč. periferního a centrálního nervového systému (1 hodina, přednáška)

Tři praktické sekce – praxe:
1. Palpační metody k rozlišení normální a abnormální tkáně (1 hodina, praxe)
2. Terapeutické přístupy k jizvám a adhezím/srůstům (1,5 hodiny, praxe)
3. Terapeutické přístupy pro prevenci recidiv (1 hodina, praxe)

Jaké znalosti a dovednosti si z kurzu odnesete:

A. Znalost chirurgických a dalších medicínských intervencí.
B. Znalost patologických projevů jizev a adhezí/srůstů.
C. Porozumění mechanismů hojení na celulární úrovni.
D. Sebejistotu a porozumění nezbytné k zahájení bezpečné léčby.
E. Léčebné přístupy založené na vědeckých důkazech.


Žádost o zařazení na seznam vážných zájemců

Kurz již proběhl. Další termíny zatím nebyly stanoveny. Vyplněním formuláře je ale možné zapsat se do seznamu "vážných zájemců", kterým bude rezervováno místo na dalším termínu.

Základní údaje

Jméno a příjmení*

E-mail*

Jste:

 

Titul

Telefon*

Lékařská specializace

Fakturační informace (na koho máme adresovat fakturu - soukromá osoba/firma)


Fakturovat na (jméno nebo název firmy)

IČO (pouze u fakturace na firmu)

Adresa*

DIČ (pouze u fakturace na firmu)


Back To Top