skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz


Explain Pain je „evidence based“ edukačně-intervenčním přístupem na pomezí psychoterapie a fyzioterapie podobný kognitivně-behaviorálním přístupům. Je ale uzpůsoben do ruky fyzioterapeutům a lékařům. Využívá jednoduchých prostředků individuální i skupinové edukace a specifické způsoby komunikace v kombinaci s aktivní léčbou, čímž lze tyto přístupy snadno integrovat do každodenní klinické praxe fyzioterapeuta i lékaře. Australský Neuro Orthopaedic Institute je již téměř tři dekády celosvětovým lídrem v těchto terapeutických přístupech a posouvá terapii bolestivých stavů do 21. století.

Lektor kurzu: Tim Beames, MSc., BSc. (Hons), MCSP
Datum konání: další termín teprve bude stanoven
Místo konání:REHAEDUCA - Centrum vzdělávání ve fyzioterapii, V Zářezu 902/4, Praha 5 - Jinonice, 158 00 (Navigovat)
Počet hodin:16 (2 výukové dny)
Jazyk kurzu:angličtina s profesionálním překladem do češtiny
Počet kreditů UNIFY ČR:Bude žádáno o udělení souhlasného stanoviska UNIFY ČR
Výstup kurzu:Mezinárodní certifikát Neuro Orthopaedic Institute
Cena zahrnuje:Výukové materiály v češtině (cca. 81 stran)
Přihlásit se na kurz
699 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)
16 950 Kč vč. DPH (14 008 Kč bez DPH)
699 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)

Pracujete s pacienty s bolestmi zad, krční páteře, bolestmi hlavy, pánevní bolestí, fibromyalgií, nebo dalšími bolestivými stavy způsobující signifikantní distres a snížené funkční schopnosti pacientů? Mají Vaši pacienti bolestivé obtíže, které jsou standardními terapeutickými prostředky obtížně řešitelné a chtěli byste i jim umět pomoci? Pak je tento kurz právě pro Vás! 

Proč je dobré kurz Explain Pain absolvovat?

Napříč medicínskými obory již dlouhou dobu hovoříme o tom, že bolestivé stavy (tím spíše ty persistující a chronické) mají bio-psycho-sociální podstatu. Mluvíme o tom, že je třeba pacientovy obtíže chápat v celém kontextu jeho životního příběhu a mnohdy se domníváme, že náš přístup je tzv. psychosomatický, když se (i bez odpovídajícího psychologického vzdělání) pacienta na jeho příběh ptáme a jeho obtíže se do něj snažíme zasazovat. To vše je však mnohdy v ostrém kontrastu s tím, jaké spektrum terapeutických řešení pro tyto naše pacienty následně volíme, jak o mechanismech bolesti uvažujeme a především jak je pacientům komunikujeme.

Terapie bolesti se u nás v běžné klinické praxi téměř výhradně omezuje na ovlivňování „bio“ složky tohoto bio-psycho-sociálně založeného vjemu. Využívá zejména prostředků farmakoterapie, která však u persistujících a chronických bolestivých stavů mnohdy dlouhodobě selhává a může vést i k závislostem. Fyzioterapie také cílí především na „bio“ komponentu tím, že se zaměřuje na ovlivnění možných zdrojů nocicepce, které ale zejména u chronických bolestivých stavů často již nejsou tím nejrelevantnějším problémem, nebo mohou i zcela chybět. To vše je nezřídka protkáno ne zcela vhodnou formou komunikace s pacientem o podstatě jeho bolestivých obtíží, která působí jako nocebo (opak placeba) a přispívá ke katastrofizaci, negativním očekáváním a nízké úrovni tzv. self-efficacy (přesvědčení pacienta, že problém zvládne). Při selhávání těchto standardních léčebných postupů bývají následně obtíže pacienta označeny za psychosomatické a ten je pak odkázán do péče psychologů a/nebo psychiatrů. Nezřídka se však stává, že tito specialisté u pacientů s chronickými bolestivými stavy nenachází významné známky úzkosti, deprese, nebo jiné relevantní důvody možné somatizace, popř. je vidí spíše jako následek než příčinu nelepšících se bolestivých obtíží. Pacient pak ztrácí důvěru ve zdravotní systém a jeho návrat do normálního života je čím dál tím obtížnější.

Ilustrační foto – konektom lidského mozku.
Se souhlasem USC Laboratory of Neuro Imaging and Athinoula A. Martinos Center for Biomedical Imaging, Consortium of the Human Connectome Project http://www.humanconnectomeproject.org

Naštěstí jsme se za posledních dvacet let díky novým technologiím dozvěděli o mechanismech bolesti více než za tisíc let předtím. Moderní věda o bolesti (pain science) dnes při správném pochopení přináší možnosti velmi jednoduchých ale extrémně efektivních edukačních nástrojů, které může do své každodenní praxe zakomponovat každý fyzioterapeut a lékař. Tyto přístupy cílí na přirozené systémy léčby bolesti, jimiž každý jedinec disponuje a mají tak potenciál změnit vyhlídky pacientů s persistující a chronickou bolestí počínaje chronickými bolestmi zad až po tak závažné stavy, jako je komplexní regionální bolestivý syndrom (KRBS), fibromyalgie nebo fantomová bolest.

Obrovskou výhodou kurzů Explain Pain je, že ačkoli je tento přístup založen na chápání velmi složitých procesů zpracování a ovlivnění bolesti, využívá velmi jednoduše pochopitelných funkčních modelů a narativů, které umožňují jejich správné uchopení problematiky bolesti nejen terapeutům, ale především pacientům. Díky tomu lze přerámovat a měnit náhled pacientů na jejich problém, čímž lze snížit katastrofizaci a

negativní očekávání a pacienti pak dokážou zapojit maximum dostupných mechanismů organismu ve prospěch pozitivního ovlivnění bolesti a zvýšení svých funkčních schopností včetně návratu do práce a dalších každodenních aktivit. V přístupu se využívají promyšlené způsoby komunikace s pacientem, specifická individuální i skupinová edukace v kombinaci s aktivní léčbou.

Odborný kurz je určen pro fyzioterapeuty, lékaře a klinické psychology.

Co si odnesete z kurzu Explain Pain (Pochopit bolest) a v čem je tento kurz specifický:

Kurz Explain Pain je velmi specifický ze dvou hledisek:

1) Celý koncept lze charakterizovat jako edukačně-komunikační „hands off“ intervenční přístup na pomezí psychoterapie a fyzioterapie, podobný kognitivně-behaviorálním přístupům, ale šitý na míru především fyzioterapeutům a lékařům (přístupný je i klinickým psychologům). Explain Pain učí terapeuty, jak s respektem ke všem biologickým mechanismům bolesti dokázat nahlížet problematiku více z perspektivy pacienta, jeho prožívání a jeho potřeb. Kurz tedy pro terapeuty přináší změnu paradigmatu, resp. příležitost jak pochopit pacienty trpící bolestí, jak s nimi efektivně navázat terapeutický vztah, jak pracovat s jejich strachem z bolesti, s faktory emocionálními, sociálními a behaviorálními. Následně má terapeut šanci prostřednictvím specifických edukačně-komunikačních přístupů tyto faktory u pacienta přerámovat, změnit jeho náhled a tím zasáhnout mechanismy bolesti na úrovni jejich tvorby a perpetuace. V kombinaci s aktivním přístupem (především cvičením) je pak pacienta možné navracet k jeho funkčním schopnostem a ty dále zvyšovat. Přístup tak lze integrovat do každodenní klinické praxe.

2) Kurz Explain Pain je velmi specifický i formou výuky. Z našeho školství jsme zvyklí na tzv. frontální výuku, kdy učitel stojící před třídou, na studenty chrlí co nejvíce informací a ti se snaží si je zapamatovat. Kurz Explain Pain využívá odlišné pedagogické přístupy, které umožňují do hloubky pochopit a lépe integrovat do svého myšlení podstatu předkládané problematiky. Jsou jimi prvky zážitkové pedagogikyreflektivní cvičení, analýza žité skutečnosti a diskuse v malých skupinách nad jednotlivými tématy. Na to jsou u nás již více zvyklí pedagogové, psychoterapeuti a psychologové. Výsledkem je mnohem hlubší pochopení a prožití podstaty studované problematiky, kterou pak již nezapomenete.
Pro uspokojení „hladu po množství vědeckých dat“ dostanete  ještě před kurzem přístup k mnoha odborným článkům (v angličtině). Na kurzu je však cílem něco mnohem důležitějšího – pochopit problematiku bolesti z perspektivy pacienta, kterého zajímají jiné věci než iontové kanály neuronů, mediátory a funkce gliových buněk v neuroimunitních reakcích. Pro zvládnutí pacientových obav, očekávání a způsobů zvládání situace je nezbytné pochopit způsob prožívání toho, kdo bolestí trpí. Jedině tak jsme pak schopni pacientovi porozumět a provádět ho adekvátně terapií (vč. té fyzikální a farmakoterapeutické) tak, aby to dávalo smysl jemu samému.  Připravte se tedy na zcela jiný způsob výuky na kurzu, který sleduje právě tento cíl. Z kurzu si odnesete tím víc, čím víc na tuto formu výuky přistoupíte a budete v tomto smyslu maximálně aktivní.

Chcete-li se dozvědět více o vědeckých základech, ze kterých Explain Pain vychází, doporučujeme k přečtení tyto publikace:

(Online přístup k mnoha dalším klíčovým publikacím dostanete jako účastníci kurzu k nastudování před kurzem.)


Žádost o zařazení na seznam vážných zájemců

Kurz již proběhl. Další termíny zatím nebyly stanoveny. Vyplněním formuláře je ale možné zapsat se do seznamu "vážných zájemců", kterým bude rezervováno místo na dalším termínu. Jako registrovaní zájemci pak budete e-mailem informováni o nově vypsaném termínu a budete mít přednost při přihlášení do kurzu.

Základní údaje

Jméno a příjmení*

E-mail*

Jste:

 

Titul

Telefon*

Lékařská specializace

Fakturační informace (na koho máme adresovat fakturu - soukromá osoba/firma)


Fakturovat na (jméno nebo název firmy)

IČO (pouze u fakturace na firmu)

Adresa*

DIČ (pouze u fakturace na firmu)


Back To Top