skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz


Nejpropracovanější systém manuální terapie fasciálních systémů současnosti. Umožní Vám pracovat i s takovými změnami, které již nejsou čistě funkční. Proto má tato metoda skvělé výsledky i u chronických změn, kde jiné fyzioterapeutické metody často selhávají. Fascial Manipulation®/ Stecco® rozšíří Vaše terapeutické možnosti a umožní Vám pomoci širšímu spektru pacientů.

Lektor kurzu: Julie Ann Day, PT, Lorenzo Copetti, PT
Datum konání: bude uvedeno později
Místo konání:REHAEDUCA - Centrum vzdělávání ve fyzioterapii, V Zářezu 902/4, Praha 5 - Jinonice, 158 00 (Navigovat)
Počet hodin:48 (6 výukových dní)
Jazyk kurzu:angličtina s profesionálním překladem do češtiny (výukové materiály v češtině)
Počet kreditů UNIFY ČR:Bude žádáno o udělení souhlasného stanoviska UNIFY ČR
Výstup kurzu:Mezinárodní certifikát Fascial Manipulation®/ Stecco® Method
Cena zahrnuje:Výukové materiály (cca. 220 stran), pojištění, drobné občerstvení (nezahrnuje oběd)
Přihlásit se na kurz
1230 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)
30 950 Kč vč. DPH (25 579 Kč bez DPH)
1230 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)

O metodě Fascial Manipulation®/ Stecco®

Fascial Manipulation® je metoda manuální terapie, kterou vytvořil fyzioterapeut ze severu Itálie Luigi Stecco. Svoji metodu vyvíjel přes 40 let na základě studia a praxe při léčení obrovského počtu pacientů s muskuloskeletálními problémy. Díky jeho dětem (lékařům) získala metoda i jedno z nejsilnějších vědeckých zázemí. Za Fascial Manipulation® dnes stojí více než 100 prestižních vědeckých publikací z oborů od anatomie, histologie, biomechaniky, fyziologie, patofyziologie, neurofyziologie až po molekulární biologii a také klinické práce. Dcera Carla Stecco, M.D. (ortopedka, Profesorka Padova University) je dnes jedním z nejuznávanějších vědců v oblasti fascií a mj. autorka historicky prvního Funkčního atlasu Fasciálního systému člověka. Syn Antonio Stecco, M.D., Ph.D. (rehabilitační lékař, Associated Professor New York University) se věnuje mj. sonografickým studiím, výzkumu tzv. fasciálních densifikací a klinickým studiím u neurologických pacientů. Oba také provádí klinickou praxi a pokračují ve stopách svého otce.

Fascial Manipulation®/ Stecco® je ve světě známá jako nejpropracovanější systém manuální terapie fascií založený na vědeckých důkazech. Více o metodě naleznete zde

Odborný kurz je určen pro fyzioterapeuty a lékaře.

Obsah kurzů Fascial Manipulation®/ Stecco®

Kurzy Fascial Manipulation®/ Stecco® jsou rozděleny do tří úrovní (Level I, II a III). První dvě úrovně pracují se systémy hlubokých fascií a obsahují kompletní přístupy pro práci s pohybovým aparátem. Level III vysvětluje modality léčby pro dysfunkce vnitřních orgánů a poruchy na úrovni superficiální fascie.

Level I se zabývá tzv. myofasciálními sekvencemi lidského těla a tzv. Centry koordinace (Centres of Coordination – CC), kde se nejčastěji vyskytují fasciální densifikace, které způsobují dysfunkce muskuloskeletálního systému.

Level II pracuje s tzv. Centry fúze (Centers of Fusion – CF), které jsou propojené podél diagonál a spirál. Tyto body jsou extrémně důležité pro proprioceptivní dysfunkce.

Level III (Fascial Manipulation for Internal Dysfunctions) přináší využití modalit léčby pro dysfunkce vnitřních orgánů a poruchy na úrovni superficiální fascie.

Fasciální terapeut (Fascial Therapist) používá manuální techniky k modifikování densifikací nebo alterací fascie. Používá přitom různé typy manuálních technik:

  • Hlubokou frikci pomocí kloubů ruky, konečky prstů nebo lokty k ovlivnění hluboké svalové fascie
  • Mobilizaci dlaní k ovlivnění superficiální fascie
  • Pinzetovou techniku aplikovanou na tukovou tkáň k deaktivování fokálních změn, které blokují přenos nebo dráždí periferní autonomní nervový systém.

Fasciální terapeut využívá sledování tělesných příznaků (bolest, dysfunkce) společně se specifickými pohybovými testy, aby se dopátral příčiny obtíží. Například bolest kloubu může být příznakem nesouladu často způsobeného densifikací hluboké svalové fascie. Obdobně změny peristaltiky vnitřního orgánu mohou indikovat dysfunkci, kterou může Fasciální terapeut vrátit k normálu tím, že eliminuje nerovnováhu napětí tkání stěny trupu.


Žádost o zařazení na seznam vážných zájemců

Kurz již proběhl. Další termín kurzu bude zveřejněn později. Vyplněním formuláře je ale možné zapsat se do seznamu "vážných zájemců", kteří budou o otevření nového termínu informováni přednostně.

Základní údaje

Jméno a příjmení*

E-mail*

Jste:

 

Titul

Telefon*

Lékařská specializace

Fakturační informace (na koho máme adresovat fakturu - soukromá osoba/firma)


Fakturovat na (jméno nebo název firmy)

IČO (pouze u fakturace na firmu)

Adresa*

DIČ (pouze u fakturace na firmu)


Back To Top