skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz


Fascial Manipulation®/ Stecco® Level III + IV (pro interní dysfunkce) je završením vzdělávání v metodě, neboť umožňuje léčbu pacientů z globálního hlediska. Po absolvování Level III + IV budete schopni řešit i bolestivé stavy a poruchy pohybového aparátu, které mohou souviset s interními dysfunkcemi, a budete umět léčit a zlepšovat dysfunkce vnitřních orgánů. Tím zkompletujete své dovednosti na cestě stát se Fasciálním terapeutem (Fascial Manipulator). Každý den kurzu obsahuje praktická cvičení a podrobné analýzy klinických případů demonstrovaných lektory. Tento kurz je vždy vyučován společně lékařem a fyzioterapeutem.

Garant kurzu: Mgr. Zdeněk Čech
Lektor kurzu: Prof. Carla Stecco, M.D., Lorenzo Freschi, PT
Datum konání: 28. června - 2. července 2023 (Level III) + 7.-10. září 2023 (Level IV)
Místo konání:REHAEDUCA® - Centrum vzdělávání ve fyzioterapii, V zářezu 902/4, Praha 5 - Jinonice, 158 00 (Navigovat)
Počet hodin:72 (9 výukových dní)
Jazyk kurzu:angličtina s profesionálním překladem do češtiny
Počet kreditů UNIFY ČR:Akce obdržela souhlasné stanovisko profesní organizace fyzioterapeutů ČR a byla ohodnocena celkem 25 kreditními body (č.j. UNIFY ČR 23/205)FMIII a 20 kreditními body (č.j. UNIFY ČR 23/211) FMIV
Výstup kurzu:Mezinárodní certifikát Fascial Manipulation®/ Stecco® Method
Cena zahrnuje:Výukové materiály, pojištění, drobné občerstvení (nezahrnuje oběd)
Přihlásit se na kurz
1 567 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)
39 590 Kč vč. DPH (32 719 Kč bez DPH)
1 567 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)

O čem je kurz Fascial Manipulation®/ Stecco® Level III + IV (pro interní dysfunkce) a co Vám dá navíc?

Velkou předností kurzů Fascial Manipulation®/ Stecco® je jejich propracovaný didaktický systém, při kterém je výuka metody rozdělena do čtyř úrovní (Level I, II, III + IV). Každá z úrovní Vás srozumitelně naučí pracovat s určitým typem fasciálních dysfunkcí a je tedy okamžitě použitelná v praxi pro určitý typ poruch.

Level I řeší poruchy pohybového aparátu odehrávající se v základních fasciálních sekvencích. Level II navazuje dovednostmi, které umožňují pracovat se složitějšími případy fasciálních dysfunkcí pohybového aparátu organizovanými v diagonálách a spirálách, které postihují komplexní pohyby a mohou být spojeny s poruchami propriocepce. Absolvent Level I+II tedy umí pracovat s nejrůznějšími poruchami pohybového aparátu.

Fasciální systém se však netýká pouze pohybového aparátu. Viscerální fascie, fasciální struktury periferních nervů a cév a také struktury podkoží a fascie superficiální a jejich poruchy proto nelze při diagnostice a terapii pacientů z našeho uvažování vyčlenit. Poruchy těchto systémů jsou natolik časté, že je při snaze o komplexní přístup nelze pomíjet. Mnohdy zdánlivě jasně muskuloskeletální obtíže, jako jsou entezopatie, nebo lokální svalová bolest, mají příčinu ve viscerální dysfunkci. V takových případech pouze muskuloskeletálně zaměřená terapie nemívá zcela uspokojivé výsledky a je zde třeba pochopit i souvislosti viscerální, cévní, atd.

Fascial Manipulation®/ Stecco® Level III + IV (dříve nesoucí označení „Fascial Manipulation® for Internal Dysfunctions“) tedy není odlišnou metodou nebo jakousi nadstavbou na předchozí dvě úrovně. Naopak. Level III + IV je absolutním vrcholem na cestě k úplnému pochopení metody Fascial Manipulation®/ Stecco® v její komplexnosti. Absolvent Level III + IV je proto schopen řešit somato-somatické, somato-viscerální, viscero-somatické a viscero-viscerální dysfunkce i zlepšovat vybrané psychosomatické poruchy. Komplexní chápání souvislostí umožňuje zvládnutí dysfunkcí (nikoli onemocnění) jednotlivých vnitřních orgánů i celých orgánových systémů. Metoda přitom vychází nejen ze znalosti funkční anatomie, fyziologie a patofyziologie fasciálního systému, ale také z neurofyziologie enterického nervového systému, autonomního nervového systému, znalostí embryologie a interní medicíny. Proto Level III + IV vždy vyučují společně lékař a fyzioterapeut.

(Od roku 2023 byl původní sedmidenní Level III rozšířen o dva dny navíc ve snaze zahrnout do výuky řadu nových poznatků z oblasti struktury a funkce superficiální fascie a na ní navázaných lokálních i systémových dysfunkcí. Nově je tedy kurz koncipován jako Level III + IV s devíti vyučovacími dny a v této podobě bude poprvé nabízen právě v ČR!)

 

Odborný kurz je určen pro fyzioterapeuty a lékaře, kteří jsou absolventy FM Level I+II.
(Level III + IV je nedělitelným celkem a lze se tedy hlásit pouze na celý kurz, nikoli na Level III nebo IV odděleně.)

Obsah Fascial Manipulation®/ Stecco® Level III + IV (pro interní dysfunkce)

Program:
– Anatomie a fyziologie viscerálních fascií a superficiální fascie
– Patologie viscerálních fascií a superficiální fascie
– Studium tenzních struktur (Tensostructures) a orgánových fasciálních sekvencí (Organ-fascial Sequences)
– Studium viscerálních systémů s jejich interními a externími komponentami
– Manuální terapie v léčbě hlubokých fascií i superficiální fascie


Žádost o zařazení na seznam vážných zájemců

Kurz je naplněn. Další termíny zatím nebyly stanoveny. Vyplněním formuláře je ale možné zapsat se do seznamu "vážných zájemců", kterým bude rezervováno místo na dalším termínu. Jako registrovaní zájemci pak budete e-mailem informováni o nově vypsaném termínu a budete mít přednost při přihlášení do kurzu.

Základní údaje

Jméno a příjmení*

E-mail*

Jste:

 

Titul

Telefon*

Lékařská specializace

Fakturační informace (na koho máme adresovat fakturu - soukromá osoba/firma)


Fakturovat na (jméno nebo název firmy)

IČO (pouze u fakturace na firmu)

Adresa*

DIČ (pouze u fakturace na firmu)


Back To Top