skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz


Fascial Manipulation®/ Stecco® Level III (pro interní dysfunkce) je nejdůležitější částí vzdělávání v metodě, neboť umožňuje léčbu pacientů z globálního hlediska. Po absolvování Level III budete schopni řešit i bolestivé stavy a poruchy pohybového aparátu, které mohou souviset s interními dysfunkcemi, a budete umět léčit a zlepšovat dysfunkce vnitřních orgánů. Tím zkompletujete své dovednosti na cestě stát se Fasciálním terapeutem (Fascial Manipulator). Každý den kurzu obsahuje praktická cvičení a podrobné analýzy klinických případů demonstrovaných lektory. Tento kurz je vždy vyučován společně lékařem a fyzioterapeutem.

Garant kurzu: Mgr. Zdeněk Čech
Lektor kurzu: Prof. Carla Stecco, M.D., Ph.D., Lorenzo Freschi, PT
Datum konání: 18.-21. června + 2.-4. července 2020
Místo konání:REHAEDUCA - Centrum vzdělávání ve fyzioterapii, V zářezu 902/4, Praha 5 - Jinonice, 158 00 (Navigovat)
Počet hodin:54 (7 výukových dní)
Jazyk kurzu:angličtina s profesionálním překladem do češtiny
Počet kreditů UNIFY ČR:Bude žádáno o udělení souhlasného stanoviska UNIFY ČR
Výstup kurzu:Mezinárodní certifikát Fascial Manipulation®/ Stecco® Method
Cena zahrnuje:Výukové materiály, pojištění, drobné občerstvení (nezahrnuje oběd)
Přihlásit se na kurz
1 275 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)
32 490 Kč vč. DPH (26 851 Kč bez DPH)

O čem je kurz Fascial Manipulation®/ Stecco® Level III (pro interní dysfunkce) a co Vám dá navíc?

Velkou předností kurzů Fascial Manipulation®/ Stecco® je jejich propracovaný didaktický systém, při kterém je výuka metody rozdělena do tří úrovní (Level I, II, III). Každá z úrovní Vás srozumitelně naučí pracovat s určitým typem fasciálních dysfunkcí a je tedy okamžitě použitelná v praxi pro určitý typ poruch.

Level I řeší poruchy pohybového aparátu odehrávající se v základních fasciálních sekvencích. Level II navazuje dovednostmi, které umožňují pracovat se složitějšími případy fasciálních dysfunkcí pohybového aparátu organizovanými v diagonálách a spirálách, které postihují komplexní pohyby. Absolvent Level I+II tedy umí pracovat s nejrůznějšími poruchami pohybového aparátu.

Fasciální systém se však netýká pouze pohybového aparátu. Viscerální fascie, fasciální struktury periferních nervů a cév a také struktury podkoží a fascie superficiální a jejich poruchy proto nelze při diagnostice a terapii pacientů z našeho uvažování vyčlenit. Poruchy těchto systémů jsou natolik časté, že je při snaze o komplexní přístup nelze pomíjet.

Fascial Manipulation®/ Stecco® Level III (dříve nesoucí označení „Fascial Manipulation® for Internal Dysfunctions“) tedy není odlišnou metodou nebo jakousi nadstavbou na předchozí dvě úrovně. Naopak. Level III je absolutním vrcholem na cestě k úplnému pochopení metody Fascial Manipulation®/ Stecco® v její komplexnosti. Absolvent Level III je proto schopen řešit somato-somatické, somato-viscerální, viscero-somatické a viscero-viscerální dysfunkce i zlepšovat vybrané psychosomatické poruchy. Umožňuje zvládnutí dysfunkcí (nikoli onemocnění) jednotlivých vnitřních orgánů i celých orgánových systémů. Metoda přitom vychází nejen ze znalosti funkční anatomie, fyziologie a patofyziologie fasciálního systému, ale také z neurofyziologie enterického nervového systému, autonomního nervového systému, znalostí embryologie a interní medicíny. Proto Level III vždy vyučují společně lékař a fyzioterapeut.

 

Odborný kurz je určen pro fyzioterapeuty a lékaře, kteří jsou absolventy FM Level I+II.

Obsah Fascial Manipulation®/ Stecco® Level III (pro interní dysfunkce)

Program:
– Anatomie a fyziologie viscerálních fascií a superficiální fascie
– Patologie viscerálních fascií a superficiální fascie
– Studium tenzních struktur (Tensostructures) a orgánových fasciálních sekvencí (Organ-fascial Sequences)
– Studium viscerálních systémů s jejich interními a externími komponentami
– Manuální terapie v léčbě superficiální fascie


Přihláška na kurz

Informace o kurzu

Název
Fascial Manipulation®/ Stecco® Level III (pro interní dysfunkce)

Datum konání
18.-21. června + 2.-4. července 2020

Základní údaje

Jméno*

Příjmení*

Titul

Datum narození*

Pracoviště:

Jste:

Lékařská specializace

Kontaktní informace

Ulice a číslo*

Město*

PSČ*

E-mail*

Telefon*

Dosažené vzdělání

Název školy, kde byla získána odborná způsobilost*

Kdy a kde jste absolvovali kurzy FM Level I a Level II:*

Rok absolvování*

Poznámka:

Je vaše adresa stejná jako ta, kterou potřebujete k vystavení faktury?

Název firmy*

IČO*

Adresa firmy*

DIČ


Back To Top