skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz


Fascial Manipulation®/ Stecco® Masterclass I+II je určen pro všechny absolventy kurzů Fascial Manipulation®/ Stecco® Level I+II, kteří chtějí dosáhnout co nejvyšší účinnosti tohoto typu terapie, a v metodě se neustále zlepšovat. Kurz plný nových vědeckých poznatků, podrobnějších údajů o funkční anatomii fasciálního systému, ale hlavně precizování prakcických dovednosti v metodě Fascial Manipulation®/ Stecco® spolu se zkušenými učiteli je k tomu neocenitelnou příležitostí!

Garant kurzu: Mgr. Zdeněk Čech
Lektor kurzu: Pietro Iogna Prat, PT, Luca Cossarini, PT, D.O.
Datum konání: 4.-6. listopadu 2019
Místo konání:REHAEDUCA - Centrum vzdělávání ve fyzioterapii, V Zářezu 902/4, Praha 5 - Jinonice, 158 00 (Navigovat)
Počet hodin:24 (3 výukové dni)
Jazyk kurzu:angličtina s profesionálním překladem do češtiny (výukové materiály v češtině)
Počet kreditů UNIFY ČR:Bude žádáno o udělení souhlasného stanoviska UNIFY ČR
Výstup kurzu:Mezinárodní certifikát Fascial Manipulation®/ Stecco® Method
Cena zahrnuje:Výukové materiály, pojištění, drobné občerstvení (nezahrnuje oběd)
Přihlásit se na kurz
566 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)
14 490 Kč vč. DPH (11 447 Kč bez DPH)

Proč se přihlásit na Fascial Manipulation®/ Stecco® Masterclass I+II

Pro všechny absolventy kurzů Fascial Manipulation®/ Stecco® Level I+II, kteří chtějí dosáhnout co nejvyšší účinnosti tohoto typu terapie, je důležité se v metodě neustále zlepšovat. V průběhu praxe po absolvování kurzů se již řada algorytmů vyšetření i terapie stane rutinními, ale mohou se objevovat i nejasnosti. Zvláště pak u složitějších pacientů. V takových případech je neocenitelný opakovaný kontakt se zkušenými učiteli metody Fascial Manipulation®/ Stecco® a možnost vyjasnit si vše potřebné jak v teoretické rovině, tak i v praktických dovednostech. Je ale také nezbytné udržovat přehled o nových vědeckých poznatcích (Evidence based science) a naučit se „fígle“, jak metodu používat s vyšší „mistrovskou dovedností“. FM Masterclass I+II je proto určen právě pro Vás, kteří potřebujete nejen osvěžit informace a dovednosti z předešlých částí kurzů, ale v metodě chcete dále růst!

 

Odborný kurz je určen pro fyzioterapeuty a lékaře, kteří jsou absolventy FM Level I+II.

Obsah Fascial Manipulation®/ Stecco® Masterclass I+II

V kurzu bude věnován prostor přehledu teoretických i praktických konceptů z úrovní I+II s dostatečným časem pro vyjasnění všech nejasností vč. nácviku praktických dovedností. Dále budou probrány do větších podrobností témata funkční anatomie fasciálního systému dolních končetin, horních končetin a zad s klinickým zaměřením. Zcela novým vyučovaným tématem bude neurofyziologie bolesti ve vztahu k fasciálním systémům!

Kurz je koncipován s vyváženým poměrem mezi teorií a praxí, přičemž hlavním cílem kurzu má být zvýšení klinicky použitelné erudice účastníků kurzu. Proto se do podrobností bude probírat každá z oblastí praktického provádění metody Fascial Manipulation®/ Stecco® od klinického vyšetření až po algorytmy ošetření vč. „zkratek“, kterými terapeut šetří čas při stále vysoké efektivitě terapie.

Absolvování Fascial Manipulation®/ Stecco® Masterclass I+II je velmi doporučováno před absolvováním Level III pro Interní dysfunkce, neboť usnadňuje pochopení základních principů pro práci s poruchami pohybového aparátu, na což lze lépe navázat dalšími algorytmy vázanými na interní dysfunkce. Je tedy předpoklad, že absolvent Fascial Manipulation®/ Stecco® Masterclass I+II si poté z Level III odnese hlubší pochopení celé metody Fascial Manipulation®/ Stecco®.


Přihláška na kurz

Informace o kurzu

Název
Fascial Manipulation®/ Stecco® Masterclass I+II

Datum konání
4.-6. listopadu 2019

Základní údaje

Jméno*

Příjmení*

Titul

Datum narození*

Pracoviště:

Jste:

Lékařská specializace

Kontaktní informace

Ulice a číslo*

Město*

PSČ*

E-mail*

Telefon*

Dosažené vzdělání

Název školy, kde byla získána odborná způsobilost*

Kdy a kde jste absolvovali kurzy FM Level I a Level II:*

Rok absolvování*

Poznámka:

Je vaše adresa stejná jako ta, kterou potřebujete k vystavení faktury?

Název firmy*

IČO*

Adresa firmy*

DIČ


Back To Top