skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz


Fascial Manipulation®/ Stecco® Masterclass I+II je určen pro všechny absolventy kurzů Fascial Manipulation®/ Stecco® Level I+II, kteří chtějí dosáhnout co nejvyšší účinnosti tohoto typu terapie, a v metodě se neustále zlepšovat. Kurz je neocenitelnou příležitostí k precizování praktických dovednosti v metodě Fascial Manipulation®/ Stecco® spolu se zkušenými učiteli! Nadto přináší i další nové téma, kterým je tentokrát vztah FM ke sportu a cvičení! Na tomto kurzu prostě nemůžete chybět!

Lektor kurzu: Pietro Iogna Prat, PT, MSc., Luca Cossarini, PT, D.O.
Datum konání: 23.-25. září 2024
Místo konání:REHAEDUCA - Centrum vzdělávání ve fyzioterapii, V Zářezu 902/4, Praha 5 - Jinonice, 158 00 (Navigovat)
Počet hodin:24 (3 výukové dni)
Jazyk kurzu:angličtina s profesionálním překladem do češtiny (výukové materiály v češtině)
Počet kreditů UNIFY ČR:Bude žádáno o udělení souhlasného stanoviska UNIFY ČR
Výstup kurzu:Mezinárodní certifikát Fascial Manipulation®/ Stecco® Method
Cena zahrnuje:Výukové materiály, pojištění, drobné občerstvení (nezahrnuje oběd)
Přihlásit se na kurz
641 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)
15 950 Kč vč. DPH (13 182 Kč bez DPH)
641 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)

Proč se přihlásit na Fascial Manipulation®/ Stecco® Masterclass I+II

Pro všechny absolventy kurzů Fascial Manipulation®/ Stecco® Level I+II, kteří chtějí dosáhnout co nejvyšší účinnosti tohoto typu terapie, je důležité se v metodě neustále zlepšovat. V průběhu praxe po absolvování kurzů se již řada algoritmů vyšetření i terapie stane rutinními, ale mohou se objevovat i nejasnosti. Zvláště pak u složitějších pacientů. V takových případech je neocenitelný opakovaný kontakt se zkušenými učiteli metody Fascial Manipulation®/ Stecco® a možnost vyjasnit si vše potřebné jak v teoretické rovině, tak i v praktických dovednostech. FM Masterclass I+II je ale víc než jen „refresh“ kurz. Naučíte se „fígle“, jak metodu používat s vyšší „mistrovskou dovedností“ a díky praktickým zkratkám budete zvládat ošetření v kratším čase, čímž pak zvládnete ošetřit více pacientů.

Nadto je každý FM Masterclass I+II zcela specifický tím, že obsahuje i další nové nosné téma. Tentokrát jím bude využití FM ve vztahu ke sportu a cvičení! Dozvíte se tedy o využití FM v prevenci a léčbě sportovních zranění, vztahu zátěže a rozvoje densifikací a v neposlední řadě se ponoříme do tématu integrace FM a cvičení!
Oba lektoři mají bohaté zkušenosti se sportovní fyzioterapií vč. vlastní sportovní činnosti. Luca Cossarini je špičkovým triatlonistou, Pietro Iogna Prat býval atletem-vrhačem a oba mají zkušenosti s fyzioterapií vrcholových sportovců ve fotbale a atletice. 

Absolvování Fascial Manipulation®/ Stecco® Masterclass I+II je velmi doporučováno před absolvováním Level III pro Interní dysfunkce, neboť usnadňuje pochopení základních principů pro práci s poruchami pohybového aparátu, na což lze lépe navázat dalšími algoritmy vázanými na interní dysfunkce. Je tedy předpoklad, že absolvent Fascial Manipulation®/ Stecco® Masterclass I+II si poté z Level III odnese hlubší pochopení celé metody Fascial Manipulation®/ Stecco®.

FM Masterclass I+II je proto určen právě pro Vás, kteří potřebujete nejen osvěžit informace a dovednosti z předešlých částí kurzů, ale v metodě chcete dále růst!

Odborný kurz je určen pro fyzioterapeuty a lékaře, kteří jsou absolventy FM Level I+II.


Přihláška na kurz

Informace o kurzu

Název
Fascial Manipulation®/ Stecco® Masterclass I+II

Datum konání
23.-25. září 2024

Základní údaje

Jméno*

Příjmení*

Titul

Datum narození*

Pracoviště:

Jste:

Lékařská specializace

Kontaktní informace

Ulice a číslo*

Město*

PSČ*

E-mail*

Telefon*

Dosažené vzdělání

Název školy, kde byla získána odborná způsobilost*

Kdy a kde jste absolvovali kurzy FM Level I a Level II:*

Rok absolvování*

Poznámka:

Potřebujete fakturu vystavit na firmu?

Název firmy*

IČO*

Adresa firmy*

DIČ


Back To Top