skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz


Fascial Manipulation®/ Stecco® Masterclass I+II je určen pro všechny absolventy kurzů Fascial Manipulation®/ Stecco® Level I+II, kteří chtějí dosáhnout co nejvyšší účinnosti tohoto typu terapie, a v metodě se neustále zlepšovat. Kurz plný nových vědeckých poznatků, podrobnějších údajů o funkční anatomii fasciálního systému, ale hlavně precizování prakcických dovednosti v metodě Fascial Manipulation®/ Stecco® spolu se zkušenými učiteli je k tomu neocenitelnou příležitostí!

Garant kurzu: Mgr. Zdeněk Čech
Lektor kurzu: Pietro Iogna Prat, PT, MSc., Luca Cossarini, PT, D.O.
Datum konání: 23.-25. září 2024
Místo konání:REHAEDUCA - Centrum vzdělávání ve fyzioterapii, V Zářezu 902/4, Praha 5 - Jinonice, 158 00 (Navigovat)
Počet hodin:24 (3 výukové dni)
Jazyk kurzu:angličtina s profesionálním překladem do češtiny (výukové materiály v češtině)
Počet kreditů UNIFY ČR:Bude žádáno o udělení souhlasného stanoviska UNIFY ČR
Výstup kurzu:Mezinárodní certifikát Fascial Manipulation®/ Stecco® Method
Cena zahrnuje:Výukové materiály, pojištění, drobné občerstvení (nezahrnuje oběd)
Přihlásit se na kurz
641 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)
15 950 Kč vč. DPH (13 182 Kč bez DPH)
641 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)

Proč se přihlásit na Fascial Manipulation®/ Stecco® Masterclass I+II

Pro všechny absolventy kurzů Fascial Manipulation®/ Stecco® Level I+II, kteří chtějí dosáhnout co nejvyšší účinnosti tohoto typu terapie, je důležité se v metodě neustále zlepšovat. V průběhu praxe po absolvování kurzů se již řada algorytmů vyšetření i terapie stane rutinními, ale mohou se objevovat i nejasnosti. Zvláště pak u složitějších pacientů. V takových případech je neocenitelný opakovaný kontakt se zkušenými učiteli metody Fascial Manipulation®/ Stecco® a možnost vyjasnit si vše potřebné jak v teoretické rovině, tak i v praktických dovednostech. Je ale také nezbytné udržovat přehled o nových vědeckých poznatcích (Evidence based science) a naučit se „fígle“, jak metodu používat s vyšší „mistrovskou dovedností“. FM Masterclass I+II je proto určen právě pro Vás, kteří potřebujete nejen osvěžit informace a dovednosti z předešlých částí kurzů, ale v metodě chcete dále růst!

 

Odborný kurz je určen pro fyzioterapeuty a lékaře, kteří jsou absolventy FM Level I+II.

Obsah Fascial Manipulation®/ Stecco® Masterclass I+II

V kurzu bude věnován prostor přehledu teoretických i praktických konceptů z úrovní I+II s dostatečným časem pro vyjasnění všech nejasností vč. nácviku praktických dovedností. Dále budou probrány do větších podrobností témata funkční anatomie fasciálního systému dolních končetin, horních končetin a zad s klinickým zaměřením. Zcela novým vyučovaným tématem bude neurofyziologie bolesti ve vztahu k fasciálním systémům!

Kurz je koncipován s vyváženým poměrem mezi teorií a praxí, přičemž hlavním cílem kurzu má být zvýšení klinicky použitelné erudice účastníků kurzu. Proto se do podrobností bude probírat každá z oblastí praktického provádění metody Fascial Manipulation®/ Stecco® od klinického vyšetření až po algorytmy ošetření vč. „zkratek“, kterými terapeut šetří čas při stále vysoké efektivitě terapie.

Absolvování Fascial Manipulation®/ Stecco® Masterclass I+II je velmi doporučováno před absolvováním Level III pro Interní dysfunkce, neboť usnadňuje pochopení základních principů pro práci s poruchami pohybového aparátu, na což lze lépe navázat dalšími algorytmy vázanými na interní dysfunkce. Je tedy předpoklad, že absolvent Fascial Manipulation®/ Stecco® Masterclass I+II si poté z Level III odnese hlubší pochopení celé metody Fascial Manipulation®/ Stecco®.


Žádost o zařazení na seznam vážných zájemců

Kurz již proběhl. Další termíny zatím nebyly stanoveny. Vyplněním formuláře je ale možné zapsat se do seznamu "vážných zájemců", kterým bude rezervováno místo na dalším termínu.

Základní údaje

Jméno a příjmení*

E-mail*

Jste:

 

Titul

Telefon*

Lékařská specializace

Fakturační informace (na koho máme adresovat fakturu - soukromá osoba/firma)


Fakturovat na (jméno nebo název firmy)

IČO (pouze u fakturace na firmu)

Adresa*

DIČ (pouze u fakturace na firmu)


Back To Top