skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz


Účastník kurzu část A získá podrobné teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti speciálních koordinačně-zátěžových cvičení a jejich terapeutického využití ve fyzioterapeutické praxi. Systém cvičení pokrývá celé spektrum využití od pacientů na lůžku (cvičení s odlehčením) přes běžný ambulantní provoz až po vysoce zátěžová cvičení využitelná např. pro rehabilitaci vrcholových sportovců. Principy koordinačně-zátěžových cvičení jsou plně kompatibilní s jinými metodikami a rozšiřují jejich možnosti. Absolvování části A je základní podmínkou pro možnost absolvování navazujících částí B a C tohoto kurzu.

Garant kurzu: Mgr. Zdeněk Čech
Lektor kurzu: Mgr. Zdeněk Čech
Asistent lektora: Petr Gažák, Mgr. Eva Králová, Mgr. Dalibor Novák
Datum konání: 9. - 11. listopadu 2018
Místo konání (Pá + Ne):REHAEDUCA - Centrum vzdělávání ve fyzioterapii, V Zářezu 902/4, Praha 5 - Jinonice, 158 00 (Navigovat)
Místo konání (So):Reebok Fitness Relax, Praha (Navigovat)
Počet hodin:24
Počet kreditů UNIFY ČR:Akce obdržela souhlasné stanovisko profesní organizace fyzioterapeutů České republiky a je hodnocena 15. kredity (č.j. UNIFY ČR 18/127)
Výstup kurzu:Certifikát REHAEDUCA
Přihlásit se na kurz
224 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)
5 900 Kč vč. DPH

Obsah kurzu A:

Pátek

První den je vysvětleno paradigma „Koordinačně-zátěžové funkční rezervy“,  které je obecným principem využitelným v kinezioterapii. Je proto kompatibilní s nejčastěji užívanými formami kinezioterapie, rozšiřuje jejich možnosti a staví do jiného světla i obvyklé formy klinické diagnostiky. Probrány jsou základní neurofyziologické a kineziologické principy u koordinačně-zátěžových cvičení, principy řízené reakce a adaptace organismu na koordinačně-zátěžová cvičení a také pedagogicko-psychologické aspekty při pohybové reedukaci pomocí koordinačně-zátěžových cvičení. Zvláštní pozornost v první části věnujeme zásadám dýchání a korekci dechového vzoru a nastavování klíčových segmentů při cvičení (vč. praxe). Důležitým tématem je i příprava „terénu“ před koordinačně-zátěžovým cvičením prostředky manuální medicíny.

 

Sobota

Druhý den kurzu je celý praktický. Praxe probíhá v posilovně. Jsou detailně nacvičovány vybrané cviky k pochopení základních principů – cvičení s odlehčením segmentů, cvičení s hmotností vlastního těla, cvičení s přidaným zevním odporem. Je vysvětlován rozdíl mezi posturální náročností vs. koordinační a silovou náročností, cvičení v uzavřeném vs. otevřeném kinematickém řetězci, stabilizace a dynamická adjustace. V části A se věnujeme ovlivňování pohybového systému v rovině sagitální, frontální a transversální. Vysvětlujeme rozdíl v obsahu pojmů stabilizace vs. dynamická adjustace segmentu.

 

Neděle

Pro lepší integraci získaných poznatků jsou jednotlivé formy koordinačně-zátěžových cvičení a jejich význam probírány v souvislosti vybraných klinických aplikací (syndrom konstituční hypermobility, sarkopenie u seniorů, korekce svalových dysbalancí, atd.) a na kazuistikách. Nezbytnou kapitolou jsou kontraindikace koordinačně-zátěžových cvičení. Velký prostor je dán pro diskusi.


Žádost o zařazení na seznam vážných zájemců

Přihlašování do kurzu bylo uzavřeno. Další termíny zatím nebyly stanoveny. Vyplněním formuláře je ale možné zapsat se do seznamu "vážných zájemců", kterým bude rezervováno místo na dalším termínu.

Základní údaje

Jméno a příjmení*

E-mail*

Jste:

 

Titul

Telefon*

Lékařská specializace

Fakturační informace - firemní údaje


Název firmy

IČO

Město

DIČ


Back To Top