skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz


Účastník kurzu část A získá podrobné teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti speciálních koordinačně-zátěžových cvičení a jejich terapeutického využití ve fyzioterapeutické praxi. Systém cvičení pokrývá celé spektrum využití od pacientů na lůžku (cvičení s odlehčením) přes běžný ambulantní provoz až po vysoce zátěžová cvičení využitelná např. pro rehabilitaci vrcholových sportovců. Principy koordinačně-zátěžových cvičení jsou plně kompatibilní s jinými metodikami a rozšiřují jejich možnosti. Absolvování části A je základní podmínkou pro možnost absolvování navazujících částí B a C tohoto kurzu.

Garant kurzu: Mgr. Zdeněk Čech
Lektor kurzu: Mgr. Zdeněk Čech
Asistent lektora: Petr Gažák, Mgr. Eva Králová, Mgr. Dalibor Novák
Datum konání: 17. - 19. ledna 2020
Místo konání (Pá + Ne):REHAEDUCA - Centrum vzdělávání ve fyzioterapii, V Zářezu 902/4, Praha 5 - Jinonice, 158 00 (Navigovat)
Místo konání (So):Reebok Fitness Relax, Praha (Navigovat)
Počet hodin:24
Počet kreditů UNIFY ČR:Bude žádáno o udělení souhlasného stanoviska UNIFY ČR
Výstup kurzu:Certifikát REHAEDUCA
Cena zahrnuje:Pojištění, drobné občerstvení (nezahrnuje oběd)
Přihlásit se na kurz
230 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)
5 990 Kč vč. DPH

Obsah kurzu A:

Pátek

První den je vysvětleno paradigma „Koordinačně-zátěžové funkční rezervy“,  které je obecným principem využitelným v kinezioterapii. Je proto kompatibilní s nejčastěji užívanými formami kinezioterapie, rozšiřuje jejich možnosti a staví do jiného světla i obvyklé formy klinické diagnostiky. Probrány jsou základní neurofyziologické a kineziologické principy u koordinačně-zátěžových cvičení, principy řízené reakce a adaptace organismu na koordinačně-zátěžová cvičení a také pedagogicko-psychologické aspekty při pohybové reedukaci pomocí koordinačně-zátěžových cvičení. Zvláštní pozornost v první části věnujeme zásadám dýchání a korekci dechového vzoru a nastavování klíčových segmentů při cvičení (vč. praxe). Důležitým tématem je i příprava „terénu“ před koordinačně-zátěžovým cvičením prostředky manuální medicíny.

 

Sobota

Druhý den kurzu je celý praktický. Praxe probíhá v posilovně. Jsou detailně nacvičovány vybrané cviky k pochopení základních principů – cvičení s odlehčením segmentů, cvičení s hmotností vlastního těla, cvičení s přidaným zevním odporem. Je vysvětlován rozdíl mezi posturální náročností vs. koordinační a silovou náročností, cvičení v uzavřeném vs. otevřeném kinematickém řetězci, stabilizace a dynamická adjustace. V části A se věnujeme ovlivňování pohybového systému v rovině sagitální, frontální a transversální. Vysvětlujeme rozdíl v obsahu pojmů stabilizace vs. dynamická adjustace segmentu.

 

Neděle

Pro lepší integraci získaných poznatků jsou jednotlivé formy koordinačně-zátěžových cvičení a jejich význam probírány v souvislosti vybraných klinických aplikací (syndrom konstituční hypermobility, sarkopenie u seniorů, korekce svalových dysbalancí, atd.) a na kazuistikách. Nezbytnou kapitolou jsou kontraindikace koordinačně-zátěžových cvičení. Velký prostor je dán pro diskusi.


Přihláška na kurz

Informace o kurzu

Název
Koordinačně-zátěžová kinezioterapie – část A

Datum konání
17. - 19. ledna 2020

Základní údaje

Jméno*

Příjmení*

Titul

Datum narození*

Pracoviště:

Jste:

Lékařská specializace

Kontaktní informace

Ulice a číslo*

Město*

PSČ*

E-mail*

Telefon*

Dosažené vzdělání

Název školy, kde byla získána odborná způsobilost*

4 nejvýznamnější absolvované kurzy z oblasti fyzioterapie:

Rok absolvování*

Poznámka:

Je vaše adresa stejná jako ta, kterou potřebujete k vystavení faktury?

Společnost*

IČO*

Adresa společnosti*

DIČ


Back To Top