skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz


Účastník kurzu část B získá podrobné teoretické znalosti o fasciálních tkáních a praktické dovednosti v technikách jejich ovlivnění vybranými formami kinezioterapie a autoterapie. V návaznosti na část A dále rozšíří praktické dovednosti v oblasti speciálních koordinačně-zátěžových cvičení využitelných ve fyzioterapeutické praxi se zvláštním zřetelem na diagonální stabilizaci a dynamickou adjustaci. Účast na části B proto doporučujeme po předchozím absolvování části A tohoto kurzu.

Garant kurzu: Mgr. Zdeněk Čech
Lektor kurzu: Mgr. Zdeněk Čech, Petr Gažák, Mgr. Ondřej Lunga
Asistent lektora: Mgr. Eva Králová, Mgr. Dalibor Novák
Datum konání: 29. - 31. března 2019
Místo konání (Pá + Ne):REHAEDUCA - Centrum vzdělávání ve fyzioterapii, V Zářezu 902/4, Praha 5 - Jinonice, 158 00 (Navigovat)
Místo konání (So):Reebok Fitness Relax, Praha (Navigovat)
Počet hodin:24
Jazyk kurzu:čeština
Počet kreditů UNIFY ČR:Akce obdržela souhlasné stanovisko profesní organizace fyzioterapeutů České republiky a je hodnocena 15. kredity (č.j. UNIFY ČR 19/091)
Výstup kurzu:Certifikát REHAEDUCA
Cena zahrnuje:Pojištění, drobné občerstvení (nezahrnuje oběd)
Přihlásit se na kurz
224 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)
5 900 Kč vč. DPH (4 876 Kč bez DPH)

Program kurzu B:

Pátek

 1. „Fasciální tkáně“ – vymezení pojmů, kontinuita fasciální 3D sítě
 2. Tensegrita od makroskopické po mikroskopickou úroveň
 3. Mechanotransdukce – ovlivnění buněčných mechanismů mechanickými podněty
 4. Biomechanické vlastnosti fasciálních tkání, možnosti kinezioterapeutického využítí
 5. Somatosenzorické funkce fasciálních tkání
 6. Reakce, adaptace a desadaptace fasciální tkáně v závislosti na zatížení
 7. Typy strečinku (statický, dynamický, fasciální), pomůcky na fasciální strečink, polohový release

 

Sobota

 1. Praxe v posilovně (vybrané cviky k pochopení základních principů – posilovací cvičení s odlehčením segmentů, cvičení s hmotností vlastního těla, cvičení s přidaným zevním odporem, posturální náročnost vs. koordinační a silová náročnost, cvičení v uzavřeném vs. otevřeném kinematickém řetězci, diagonální stabilizace, stabilizace vs. dynamická adjustace segmentu
 2. Workshop v tělocvičně – techniky statického strečinku, foam rolling, Fascial fitness

 

Neděle

 1. Interindividuální kvalita/reaktibilita fasciálních tkání
 2. Role fasciální tkáně v reparaci tkáňových defektů, jizva, aktivní jizva – vztah ke kinezioterapii
 3. Vztah fasciální tkáně a cirkulace
 4. Vybrané patofyziologické jevy na úrovni fasciálních tkání (zánět, odezva na radioterapii, endokrinní poruchy)
 5. Kazuistiky
 6. Diskuse

Kurz určen pro

fyzioterapeuty a lékaře
(kurz je přístupný i studujícím fyzioterapie a všeobecného lékařství od 3. semestru)

Výuka

pátek       9.00 – 18.00
sobota     9.00 – 18.00
neděle     9.00 – 15.00


Kurz již proběhl. Další termíny zatím nebyly stanoveny. Vyplněním formuláře je ale možné zapsat se do seznamu "vážných zájemců", kterým bude rezervováno místo na dalším termínu.

Back To Top