skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz


Účastník kurzu část B získá podrobné teoretické znalosti o fasciálních tkáních a praktické dovednosti v technikách jejich ovlivnění vybranými formami kinezioterapie a autoterapie. V návaznosti na část A dále rozšíří praktické dovednosti v oblasti speciálních koordinačně-zátěžových cvičení využitelných ve fyzioterapeutické praxi se zvláštním zřetelem na diagonální stabilizaci a dynamickou adjustaci. Účast na části B proto doporučujeme po předchozím absolvování části A tohoto kurzu.

Lektor kurzu: Petr Gažák, Mgr. Ondřej Lunga
Asistent lektora: Mgr. Eva Bínová, Mgr. Dalibor Novák
Datum konání: 29. - 31. března 2019
Místo konání:REHAEDUCA - Centrum vzdělávání ve fyzioterapii, V Zářezu 902/4, Praha 5 - Jinonice, 158 00 (Navigovat)
Místo konání (So):Reebok Fitness Relax, Praha (Navigovat)
Počet hodin:24
Jazyk kurzu:čeština
Počet kreditů UNIFY ČR:Akce obdržela souhlasné stanovisko profesní organizace fyzioterapeutů České republiky a je hodnocena 15. kredity (č.j. UNIFY ČR 19/091)
Výstup kurzu:Certifikát REHAEDUCA
Cena zahrnuje:Pojištění, drobné občerstvení (nezahrnuje oběd)
Přihlásit se na kurz
340 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)
8 390 Kč vč. DPH (6 934 Kč bez DPH)
340 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)

Program kurzu B:

Pátek

 1. „Fasciální tkáně“ – vymezení pojmů, kontinuita fasciální 3D sítě
 2. Tensegrita od makroskopické po mikroskopickou úroveň
 3. Mechanotransdukce – ovlivnění buněčných mechanismů mechanickými podněty
 4. Biomechanické vlastnosti fasciálních tkání, možnosti kinezioterapeutického využítí
 5. Somatosenzorické funkce fasciálních tkání
 6. Reakce, adaptace a desadaptace fasciální tkáně v závislosti na zatížení
 7. Typy strečinku (statický, dynamický, fasciální), pomůcky na fasciální strečink, polohový release

 

Sobota

 1. Praxe v posilovně (vybrané cviky k pochopení základních principů – posilovací cvičení s odlehčením segmentů, cvičení s hmotností vlastního těla, cvičení s přidaným zevním odporem, posturální náročnost vs. koordinační a silová náročnost, cvičení v uzavřeném vs. otevřeném kinematickém řetězci, diagonální stabilizace, stabilizace vs. dynamická adjustace segmentu
 2. Workshop v tělocvičně – techniky statického strečinku, foam rolling, Fascial fitness

 

Neděle

 1. Interindividuální kvalita/reaktibilita fasciálních tkání
 2. Role fasciální tkáně v reparaci tkáňových defektů, jizva, aktivní jizva – vztah ke kinezioterapii
 3. Vztah fasciální tkáně a cirkulace
 4. Vybrané patofyziologické jevy na úrovni fasciálních tkání (zánět, odezva na radioterapii, endokrinní poruchy)
 5. Kazuistiky
 6. Diskuse

Kurz určen pro

fyzioterapeuty a lékaře
(kurz je přístupný i studujícím fyzioterapie a všeobecného lékařství od 3. semestru)

Výuka

pátek       9.00 – 18.00
sobota     9.00 – 18.00
neděle     9.00 – 15.00


Žádost o zařazení na seznam vážných zájemců

Kurz již proběhl. Další termíny zatím nebyly stanoveny. Vyplněním formuláře je ale možné zapsat se do seznamu "vážných zájemců", kterým bude rezervováno místo na dalším termínu.

Základní údaje

Jméno a příjmení*

E-mail*

Jste:

 

Titul

Telefon*

Lékařská specializace

Fakturační informace (na koho máme adresovat fakturu - soukromá osoba/firma)


Fakturovat na (jméno nebo název firmy)

IČO (pouze u fakturace na firmu)

Adresa*

DIČ (pouze u fakturace na firmu)


Back To Top