skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz


Účastník kurzu část B získá podrobné teoretické znalosti o fasciálních tkáních a praktické dovednosti v technikách jejich ovlivnění vybranými formami kinezioterapie a autoterapie. V návaznosti na část A dále rozšíří praktické dovednosti v oblasti speciálních koordinačně-zátěžových cvičení využitelných ve fyzioterapeutické praxi se zvláštním zřetelem na diagonální stabilizaci a dynamickou adjustaci. Účast na části B proto doporučujeme po předchozím absolvování části A tohoto kurzu.

Garant kurzu: Mgr. Zdeněk Čech
Lektor kurzu: Mgr. Zdeněk Čech, Petr Gažák, Mgr. Dalibor Novák, Mgr. Ondřej Lunga
Datum konání: 12. - 14. května 2017
Místo konání (Pá + Ne):REHAEDUCA - Centrum vzdělávání ve fyzioterapii, V Zářezu 902/4, Praha 5 - Jinonice, 158 00 (Navigovat)
Místo konání (So):Reebok Fitness Relax, Praha (Navigovat)
Počet hodin:24
Počet kreditů UNIFY ČR:bude žádáno o udělení souhlasného stanoviska UNIFY ČR (12 kreditů dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. )
5 900 Kč (210 EUR) vč. DPH

Program kurzu B:

Pátek

 1. „Fasciální tkáně“ – vymezení pojmů, kontinuita fasciální 3D sítě
 2. Tensegrita od makroskopické po mikroskopickou úroveň
 3. Mechanotransdukce – ovlivnění buněčných mechanismů mechanickými podněty
 4. Biomechanické vlastnosti fasciálních tkání, možnosti kinezioterapeutického využítí
 5. Somatosenzorické funkce fasciálních tkání
 6. Reakce, adaptace a desadaptace fasciální tkáně v závislosti na zatížení
 7. Typy strečinku (statický, dynamický, fasciální), pomůcky na fasciální strečink, polohový release

 

Sobota

 1. Praxe v posilovně (vybrané cviky k pochopení základních principů – posilovací cvičení s odlehčením segmentů, cvičení s hmotností vlastního těla, cvičení s přidaným zevním odporem, posturální náročnost vs. koordinační a silová náročnost, cvičení v uzavřeném vs. otevřeném kinematickém řetězci, diagonální stabilizace, stabilizace vs. dynamická adjustace segmentu
 2. Workshop v tělocvičně – techniky statického strečinku, foam rolling, Fascial fitness

 

Neděle

 1. Interindividuální kvalita/reaktibilita fasciálních tkání
 2. Role fasciální tkáně v reparaci tkáňových defektů, jizva, aktivní jizva – vztah ke kinezioterapii
 3. Vztah fasciální tkáně a cirkulace
 4. Vybrané patofyziologické jevy na úrovni fasciálních tkání (zánět, odezva na radioterapii, endokrinní poruchy)
 5. Kazuistiky
 6. Diskuse

Kurz určen pro

fyzioterapeuty a lékaře
(kurz je přístupný i studujícím fyzioterapie a všeobecného lékařství od 3. semestru)

Výuka

pátek       9.00 – 18.00
sobota     9.00 – 18.00
neděle     9.00 – 15.00

Cena kurzu

5 900 Kč (210 EUR) vč. DPH při platbě části A kurzu
5 300 Kč (189 EUR) vč. DPH za jednu část při úhradě všech tří částí kurzu (A, B, C) najednou
4 700 Kč vč. DPH (dotovaná cena jedné části kurzu pro členy Asociace studentů fyzioterapie)

Výstup

Certifikát o absolvování kurzu – část B
Kurz již proběhl. Další termíny zatím nebyly stanoveny. Vyplněním formuláře je ale možné zapsat se do seznamu "vážných zájemců", kterým bude rezervováno místo na dalším termínu.

Základní údaje

Jméno a příjmení*

E-mail*

Jste:

 

Titul

Telefon*

Lékařská specializace


Back To Top