skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz


V části C kurzu jsou integrovány a prohlubovány teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti speciálních koordinačně-zátěžových cvičení a vybraných fasciálních kinezioterapeutických technik, které byly obsahem předchozích částí (A a B). Smyslem je poukázat na konkrétní klinické aplikace dříve probraných přístupů. Na příkladech konkrétních diagnóz a kazuistik je ukazováno, jak uvedené přístupy propojit s jinými metodami a rozšířit tím paletu terapeutických možností ve fyzioterapeutické praxi. Účast na části C proto doporučujeme po předchozím absolvování částí A a B tohoto kurzu.

Garant kurzu: Mgr. Zdeněk Čech
Lektor kurzu: Mgr. Zdeněk Čech, Mgr. et Bc. Sylvie Dundáčková, Petr Gažák, Mgr. Dalibor Novák
Datum konání: 16. - 18. června 2017
Místo konání (Pá + Ne):REHAEDUCA - Centrum vzdělávání ve fyzioterapii, V Zářezu 902/4, Praha 5 - Jinonice, 158 00 (Navigovat)
Místo konání (So):Reebok Fitness Relax, Praha (Navigovat)
Počet hodin:24
Počet kreditů UNIFY ČR:bude žádáno o udělení souhlasného stanoviska UNIFY ČR (12 kreditů dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. )
5 900 Kč (210 EUR) vč. DPH

Program kurzu C:

Pátek

 1. Koordinačně-zátěžová kinezioterapie a fasciální techniky kinezioterapie v RHB lumbosakrální instability
 2. Koordinačně-zátěžová kinezioterapie a fasciální techniky kinezioterapie v RHB po parciálních rupturách proximálních hamstringů
 3. Koordinačně-zátěžová kinezioterapie a fasciální techniky kinezioterapie v RHB po plastice ligamentum crutiatum anterius
 4. Koordinačně-zátěžová kinezioterapie a fasciální techniky kinezioterapie v RHB po operaci rotátorové manžety ramenního kloubu
 5. Koordinačně-zátěžová kinezioterapie a fasciální techniky kinezioterapie v RHB u pacientů s míšní lézí
 6. Zásady sestavování cvičebních jednotek a jejich cyklování
 7. Kazuistika – Pokročilé zvyšování KZFR u klienta po ukončení RHB radikulárního syndromu L5 s ohledem na specificitu golfu
 8. Kazuistika – Pokročilé zvyšování KZFR u vrcholového hokejisty s nespecifickou low back pain na terénu dorsum planum
 9. Specifika koordinačně-zátěžové kinezioterapie a fasciálních technik kinezioterapie u femoroacetabulárního impingementu – teorie

 

Sobota

 1. Praxe v posilovně (vybrané cviky k pochopení základních principů) – Stabilizace a dynamická adjustace v diagonálách, koordinačně-zátěžová kinezioterapie s vyšší mírou specifiky pohybu, posilování svalstva dolních a horních končetin, specifika koordinačně-zátěžové kinezioterapie v řešení femoroacetabulárního impingementu, korigované verze nejčastějších tradičních posilovacích cvičení
 2. Workshop v tělocvičně – dynamický strečink, aktivace svalů pánevního dna, příklady verbálního guidingu teleokinetického pohybu

 

Neděle

 1. Koordinačně-zátěžová kinezioterapie a výživové interakce
 2. Funkční pohled na vazivové struktury lidského těla z hlediska dechových stereotypů – s ilustrací na kazuistice
 3. Psychologické poznámky – specifika psychologické role pacienta a její řízené ukončení
 4. Kazuistiky
 5. Diskuse

Kurz určen pro

fyzioterapeuty a lékaře
(kurz je přístupný i studujícím fyzioterapie a všeobecného lékařství od 3. semestru)

Výuka

pátek       9.00 – 18.00
sobota     9.00 – 18.00
neděle     9.00 – 15.00

Cena kurzu

5 900 Kč (210 EUR) vč. DPH při platbě části A kurzu
5 300 Kč (189 EUR) vč. DPH za jednu část při úhradě všech tří částí kurzu (A, B, C) najednou
4 700 Kč vč. DPH (dotovaná cena jedné části kurzu pro členy Asociace studentů fyzioterapie)

Výstup

Certifikát o absolvování kurzu – část C
Kurz již proběhl. Další termíny zatím nebyly stanoveny. Vyplněním formuláře je ale možné zapsat se do seznamu "vážných zájemců", kterým bude rezervováno místo na dalším termínu.

Základní údaje

Jméno a příjmení*

E-mail*

Jste:

 

Titul

Telefon*

Lékařská specializace


Back To Top