skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz


V části C kurzu jsou integrovány a prohlubovány teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti speciálních koordinačně-zátěžových cvičení a vybraných fasciálních kinezioterapeutických technik, které byly obsahem předchozích částí (A a B). Smyslem je poukázat na konkrétní klinické aplikace dříve probraných přístupů. Na příkladech konkrétních diagnóz a kazuistik je ukazováno, jak uvedené přístupy propojit s jinými metodami a rozšířit tím paletu terapeutických možností ve fyzioterapeutické praxi. Účast na části C proto doporučujeme po předchozím absolvování částí A a B tohoto kurzu.

Garant kurzu: Mgr. Zdeněk Čech
Lektor kurzu: Mgr. Zdeněk Čech, Mgr. et Bc. Marie Vitujová, Mgr. et Bc. Sylvie Dundáčková, Petr Gažák
Asistent lektora: Petr Gažák, Mgr. Eva Bínová, Mgr. Dalibor Novák
Datum konání: bude uvedeno později
Místo konání:REHAEDUCA - Centrum vzdělávání ve fyzioterapii, V Zářezu 902/4, Praha 5 - Jinonice, 158 00 (Navigovat)
Místo konání (So):Reebok Fitness Relax, Praha (Navigovat)
Počet hodin:24
Počet kreditů UNIFY ČR:Bude žádáno o udělení souhlasného stanoviska UNIFY ČR
Výstup kurzu:Certifikát REHAEDUCA
Cena zahrnuje:Pojištění, drobné občerstvení (nezahrnuje oběd)
Přihlásit se na kurz
340 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)
8 390 Kč vč. DPH (6 934 Kč bez DPH)
340 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)

Program kurzu C:

Pátek

 1. Koordinačně-zátěžová kinezioterapie v RHB bolesti spodních zad (low back pain)
 2. Koordinačně-zátěžová kinezioterapie v RHB po parciálních rupturách proximálních hamstringů
 3. Koordinačně-zátěžová kinezioterapie v RHB po plastice ligamentum crutiatum anterius
 4. Koordinačně-zátěžová kinezioterapie v RHB po operaci rotátorové manžety ramenního kloubu
 5. Koordinačně-zátěžová kinezioterapie a výživové interakce
 6. Kazuistika – Pokročilé zvyšování „koordinačně-zátěžové funkční rezervy“ u klienta po ukončení RHB radikulárního syndromu L5 pro návrat ke sportu s ohledem na specificitu golfu
 7. Kazuistika – Pokročilé zvyšování „koordinačně-zátěžové funkční rezervy“ u vrcholového hokejisty s nespecifickou low back pain na terénu dorsum planum
 8. Specifika koordinačně-zátěžové kinezioterapie u femoroacetabulárního impingementu

 

Sobota

 1. Praxe v posilovně (vybrané cviky k pochopení základních principů) – Stabilizace a dynamická adjustace ve variacích – koordinačně-zátěžová kinezioterapie s vyšší mírou specifiky pohybu vzhledem k různým sportům, posilování svalstva dolních a horních končetin, specifika koordinačně-zátěžové kinezioterapie v řešení femoroacetabulárního impingementu, korigované verze nejčastějších tradičních posilovacích cvičení
 2. Workshop v tělocvičně – dynamický strečink, aktivace svalů pánevního dna, příklady verbálního guidingu teleokinetického pohybu

 

Neděle

 1. Koordinačně-zátěžová kinezioterapie v RHB u pacientů s míšní lézí
 2. Zásady sestavování cvičebních jednotek a jejich cyklování
 3. Kazuistika – Funkční pohled na vazivové struktury lidského těla z hlediska dechových stereotypů (interakce manuální medicíny a Koordinačně-zátěžové kinezioterapie)
 4. Psychologické poznámky – specifika psychologické role pacienta a její řízené ukončení
 5. Kazuistiky
 6. Diskuse

Kurz určen pro

fyzioterapeuty a lékaře
(kurz je přístupný i studujícím fyzioterapie a všeobecného lékařství od 3. semestru)

Výuka

pátek       9.00 – 18.00
sobota     9.00 – 18.00
neděle     9.00 – 15.00


Žádost o zařazení na seznam vážných zájemců

Kurz již proběhl. Další termíny zatím nebyly stanoveny. Vyplněním formuláře je ale možné zapsat se do seznamu "vážných zájemců", kterým bude rezervováno místo na dalším termínu.

Základní údaje

Jméno a příjmení*

E-mail*

Jste:

 

Titul

Telefon*

Lékařská specializace

Fakturační informace (na koho máme adresovat fakturu - soukromá osoba/firma)


Fakturovat na (jméno nebo název firmy)

IČO (pouze u fakturace na firmu)

Adresa*

DIČ (pouze u fakturace na firmu)


Back To Top