skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz


Pozánětové, pooperační, poporodní a další změny v gynekologické oblasti přináší řadu změn měkkých tkání v oblasti pánve a břišní dutiny. Cílená manuální terapie těchto změn není dle naší zkušenosti v ČR dosud běžná. Rozhodli jsme se proto oslovit vysoce erudované zahraniční kolegy s fyzioterapeutickým i osteopatickým vzděláním, kteří se touto oblastí dlouhodobě zabývají a mají s ní bohaté klinické zkušenosti. Kurz bude veden maximálně prakticky, vždy s podrobným vysvětlením technik a interaktivní formou. Komplexní přístup obsahuje techniky jak viscerální, tak i fasciální, myofasciální, kloubní a další speciální postupy. Účastník kurzu se tak naučí efektivně řešit danou problematiku pod vedením špičkových lektorů.

Garant kurzu: Mgr. Zdeněk Čech
Lektor kurzu: Jöry Pauwels, MSc. (PT), MSc. (Ost.), D.O.
Asistent lektora: Inge Schuermans, MSc. (PT), D.O.
Datum konání: 11. - 13. listopadu 2016
Místo konání:REHAEDUCA - Centrum vzdělávání ve fyzioterapii, V Zářezu 902/4, Praha 5 - Jinonice, 158 00 (Navigovat)
Počet hodin:24
Jazyk kurzu:angličtina s profesionálním překladem do češtiny (výukové materiály v češtině)
Počet kreditů UNIFY ČR:Akce obdržela souhlasné stanovisko profesní organizace fyzioterapeutů České republiky dle zákona 96/2004 Sb. a vyhlášky č. 4/2010 Sb. a je hodnocena 12. kredity (č.j. UNIFY ČR: 3810/2016)
Výstup kurzu:Certifikát REHAEDUCA a FICO Osteopathy Academy (v ceně jsou i tištěné výukové materiály v češtině)
15 125 Kč (582 EUR)

Osteopatický přístup u gynekologických dysfunkcí a v těhotenství

Pozánětové, pooperační, poporodní a další změny v gynekologické oblasti přináší řadu změn měkkých tkání v oblasti pánve a břišní dutiny. Vzhledem k tomu, že jde o funkčně vysoce významnou křižovatku nejen pohybového systému, dochází k typickým zřetězením návazných poruch i do dalších oblastí. Výsledkem proto bývá např. chronická pánevní bolest, bolest v kříži, změny funkce svalů pánevního dna, ale vznikají také návazné viscerální změny, poruchy dechového vzoru a bolesti v oblasti krční páteře a hlavy. Nezřídka jsou právě gynekologické změny důvodem k funkčnímu útlumu a dysfunkci stabilizačního systému páteře, který poté správně nereaguje na obvyklé postupy. Komplexní přístup k řešení dysfunkce je proto nezbytným předpokladem efektivní léčby.

Další specifika pro manuální terapii se objevují v těhotenství, kdy např. řešení častých křížových bolestí vyžaduje velmi delikátní a především vysoce bezpečné techniky. Pozánětové, pooperační a další změny v oblasti pánve se však nevyhýbají ani mužům. Důležitým tématem, které není u nás adekvátně řešeno, je i syndrom Alcockova kanálu (např. u cyklistů). Ten je zdrojem chronické pánevní bolesti, sexuálních dysfunkcí a mnoha dalších změn.

Cílem kurzu je představit osteopatický přístup a techniky k řešení uvedených poruch, které umožňují terapeutovi léčit pacienta jako celek. Bezpečnost a porozumění problematice jsou klíčové. Speciální jemné mobilizační techniky k ovlivnění kloubních blokád jsou proto vedeny v centraci a působí uvolnění restrikce skrze kompresi produkující v kloubu tekutinu. Tím jsou tyto techniky pro pacienta maximálně komfortní a bezpečné. Bezpečnost zásahu terapeuta je absolutní prioritou.

UPOZORNĚNÍ:

Na některých kurzech v ČR se zaměřením na pánevní dno nemají účastníci kurzu jinou možnost, než „interní techniky“ (tj. přístupy per vaginam a per rectum) nacvičovat na sobě ve dvojicích. To pochopitelně mnohé odrazuje a absolvovat tyto kurzy se odváží jen někteří. Nadto je problematická účast terapeutů-mužů na takových kurzech.
V kurzu „Manuální medicína u gynekologických dysfunkcí a v těhotenství“ pořádaných REHAEDUCA však díky našim zahraničním partnerům následujeme trend ve výuce těchto technik obvyklý v zahraničí. Proto se veškeré interní techniky na kurzu nacvičují na speciálním silikonovém anatomickém modelu. Ten umožňuje získat zcela realistický palpační vjem a nadto umožňuje lektorovi prostřednictvím ovládacích mechanismů figuríny simulovat různé léze, které se poté promítají do palpačního vjemu. Účastníci kurzu tak získají plnohodnotnou palpační zkušenost i s lézemi, které by jinak při nácviku na sobě nenašli. Věříme, že pro řadu potenciálních zájemců o kurz tímto padá jediná obava a nic jim již nebrání v účasti na kurzu, jehož téma má pro náš obor vysokou důležitost. Vzhledem k častému výskytu gynekologických dysfunkcí a jejich dopadu na (nejen) motorické funkce by s tématem měl být obeznámen každý fyzioterapeut a FBLR lékař.

Odborný kurz je určen pro fyzioterapeuty a lékaře.

Obsah třídenního kurzu:

  • Externí techniky (ligamenta, svaly, viscera, páteř, pánevní artikulace)
  • Integrovaná cvičení pro trénink svalů pánevního dna
  • Interní techniky na velmi realistickém anatomickém modelu, který umožňuje simulovat různé léze a poskytnout tak účastníkům kurzu realistický palpační vjem!
  • Modifikované léčebné techniky pro těhotenství (lumbální páteř, SI kloub, sacrum, symphysis pubis)
  • Integrovaný přístup v oblasti pánve, tj. např. „Diafragmae of the body“ – vazby mezi příčnými přepážkami těla, para/sympatické spoje, „Lemnisci“ – vertikální spoje těla, ligamenta, svaly, systém pánevního dna, SI klouby, symfýza, fascie, peritoneum, vnitřní orgány
  • Patologický vhled (např. recurentní cystitis, syndrom chronické pánevní bolesti, syndrom Alcockova kanálu, chronická prostatitis, problémy při coitu)
  • Gynekologicko-porodnická problematika

Každá technika bude probrána teoreticky (s indikacemi a kontraindikacemi, pro a proti faktory) a následovat bude demonstrace na anatomickém modelu skeletu a účastnících kurzu. Poté se pokračuje klasickým nácvikem ve dvojicích (mimo interní techniky) se zpětnou vazbou a lektorským vedením. Bude dán dostatečný prostor pro interakci s lektory a dostatek prostoru na otázky a odpovědi.

Výuka bude vedena maximálně prakticky a na základě reálných klinických případů a zkušeností lektorů. Vše, co se účastníci na kurzu naučí, je přímo aplikovatelné do praxe. Kurz je zejména určen pro fyzioterapeuty a lékaře praktikující manuální medicínu, metodu Mojžíšové a další tématicky blízké přístupy tak, aby rozšířil portfolio jejich technik a znalostí.


Kurz již proběhl

Back To Top