skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz


Orofaciální oblast je jednou z nejvýznamnějších křižovatek lidského těla, která má silné vazby na celý pohybový aparát, trávicí trakt, dýchání, rovnovážné funkce, psychické funkce, komunikaci a mnohé další. Temporomandibulární dysfunkce jsou proto v populaci velmi častým jevem a nezřídka vyžadují interdisciplinární přístup. Přesto, nebo možná právě proto, bývají tyto poruchy často přehlíženy a nedostatečně řešeny. Tento kurz určený fyzioterapeutům, rehabilitačním lékařům, ale také ortodontistům přináší ucelený přístup v klinické diagnostice a komplexní terapii temporomandibulárních dysfunkcí s ambicí poskytnout možnost navázání mezioborové spolupráce jednotlivých specialistů.

Garant kurzu: Mgr. Zdeněk Čech
Lektor kurzu:
Datum konání: 27. - 29. dubna 2018
Místo konání:REHAEDUCA - Centrum vzdělávání ve fyzioterapii, V Zářezu 902/4, Praha 5 - Jinonice, 158 00 (Navigovat)
Počet hodin:24
Jazyk kurzu:angličtina s profesionálním překladem do češtiny (cca. 220 stran výukových materiálů v češtině)
Počet kreditů UNIFY ČR:Akce obdržela souhlasné stanovisko profesní organizace fyzioterapeutů České republiky a je hodnocena 15. kredity (č.j. UNIFY ČR 18/34)
Výstup kurzu:Certifikát REHAEDUCA (v ceně jsou i tištěné výukové materiály v češtině)
15 125 Kč (582 EUR)

Manuální medicína u temporomandibulárních dysfunkcí

Orofaciální oblast je jednou z nejvýznamnějších křižovatek lidského těla, která má silné vazby na celý pohybový aparát, trávicí trakt, dýchání, rovnovážné funkce, psychické funkce, komunikaci  a mnohé další. Není proto překvapivé, že temporomandibulární dysfunkce jsou v populaci velmi častým jevem a nezřídka vyžadují interdisciplinární přístup. Přesto, nebo možná právě proto, bývají tyto poruchy často přehlíženy a nedostatečně řešeny.

Diagnostika a následná terapie temporomandibulárních dysfunkcí vyžaduje velmi komplexní přístup. Z pohledu fyzioterapie proto nestačí pouze lokální ovlivnění mobility temporomandibulárního kloubu, horní krční páteře a funkce žvýkacích svalů, ale nezbytné jsou např. také specifické techniky na dno ústní, jazyka, měkké struktury krku, hrudníku a břicha vč. technik viscerálních.

Na temporomandibulární dysfunkce často naráží i ortodoncie např. v souvislosti s aplikací rovnátek a dalších korekčních prostředků. Z naší spolupráce s ortodontisty vyplývá, že při zjištění temporomandibulární poruchy je dobré nejprve odeslat pacienta na specializovanou fyzioterapii a teprve po jejím úspěšném ukončení případně aplikovat rovnátka. Leží-li totiž příčina dysfunkce mimo vlastní temporomandibulární kloub, může zásah do okluze vést ke zhoršení poruchy a např. i k bolestem hlavy, poruchám polykání, nebo nespecifickým poruchám rovnováhy. Některé poruchy však přesahují možnosti manuální medicíny a vyžadují zásah ortodontisty, nebo stomatochirurga, resp. maxilofaciálního chirurga a je potřeba je včas identifikovat.

V České Republice dosud chyběl kurz, který by uceleně řešil komplexní diagnostiku a terapii temporomandibulárních poruch. Proto jsme oslovili zahraniční kolegy, kteří se danou oblastí dlouhodobě zabývají především z pohledu osteopatie (obor blízký fyzioterapii, využívající především manuální medicíny).

Obsahem kurzu bude osteopatická manuální diagnostika a terapie temporomandibulárních dysfunkcí. Jednotlivá témata budou detailně probrána jak teoreticky, tak hlavně prakticky pod vedením zkušených lektorů. Naším cílem je přispět k interdisciplinární spolupráci mezi fyzioterapeuty, rehabilitačními lékaři (popř. ortopedy, neurology) a ortodontisty. Kurz je tak koncipován a zpřístupněn všem těmto specializacím tak, aby mohl být základem i pro navázání mezioborové spolupráce konkrétních specialistů.

Odborný kurz je určen pro fyzioterapeuty a lékaře vč. ortodontistů

Obsah třídenního kurzu:

  • Rekapitulace anatomie a fyziologie, palpace struktur lebky
  • Struktury recipročních tenzních membrán, sfenobasilární symfýzy a patra
  • Poruchy okluze spojené s temporomandibulární dysfunkcí
  • Techniky strukturální osteopatie (manuální techniky se zaměřením na svalové a kloubní struktury)
  • Techniky fasciální
  • Techniky viscerální
  • Techniky ovlivnění při stresu
  • Možné benefity osteopatické intervence (kazuisticky)
  • Možné benefity vázané na ortodoncii (kazuisticky)
  • Možné benefity vázané na chirurgii (kazuisticky)

Žádost o zařazení na seznam vážných zájemců

Kurz již proběhl. Další termíny zatím nebyly stanoveny. Vyplněním formuláře je ale možné zapsat se do seznamu "vážných zájemců", kterým bude rezervováno místo na dalším termínu.

Základní údaje

Jméno a příjmení*

E-mail*

Jste:

 

Titul

Telefon*

Lékařská specializace

Fakturační informace (na koho máme adresovat fakturu - soukromá osoba/firma)


Fakturovat na (jméno nebo název firmy)

IČO (pouze u fakturace na firmu)

Adresa*

DIČ (pouze u fakturace na firmu)


Back To Top