skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz


Modul C – „Advanced Course Lower Body DN – dolní polovina těla“ je pokračovací částí v rámci výuky programu certifikovaného kurzu Ministerstva zdravotnictví ČR „Dry Needling – diagnostika myofasciálních dysfunkcí a jejich terapie aplikací suché jehly“ (Č. j.: MZDR 37470/2019-5/ONP). Certifikovaný kurz je integrován do mezinárodního systému výuky prestižní David G. Simons Academy – DGSA® (Switzerland), která je největší evropskou školou Dry Needling. Níže najdete podrobnější informace k obsahu a organizačním detailům pouze Modulu C. Informace o celém certifikovaném kurzu vč. Přihlášky najdete v odkazu na celý kurz.

Garant kurzu: Mgr. Zdeněk Čech
Lektor kurzu: Mgr. Zdeněk Čech
Datum konání modulu: 27. - 29. října 2023
Místo konání:REHAEDUCA - Centrum vzdělávání ve fyzioterapii, V Zářezu 902/4, Praha 5 - Jinonice, 158 00 (Navigovat)
Počet hodin:24 hod. (31,7 x 45 min. výuky) / 3 dny
Jazyk kurzu:čeština (vč. skript v češtině)
Akreditace: Certifikovaný kurz Ministerstva zdravotnictví České republiky (Č. j.: MZDR 37470/2019-5/ONP)
Výstup kurzu:Certifikát REHAEDUCA® a David G. Simons Academy - DGSA®, Switzerland
Cena zahrnuje:Výukové materiály (barevná skripta 66 stran), zdravotnický materiál, pojištění odpovědnosti, drobné občerstvení (nezahrnuje oběd)
Přihlásit se na kurz
717 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)
19 750 Kč vč. DPH (16 322 Kč bez DPH)
717 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)

Lektoři kurzuLektoři kurzu

Pro koho je kurz určen

Certifikovaný kurz „Dry Needling – diagnostika myofasciálních dysfunkcí a jejich terapie aplikací suché jehly“ byl Ministerstvem zdravotnictví ČR akreditován jako vzdělávací program pro fyzioterapeuty se specializovanou způsobilostí a praxí 2 roky po získání nebo přiznání specializované způsobilosti.

Podmínkou účasti na výuce v Modulu C je úspěšné absolvování Modulu A – Top 30 Dry Needling v REHAEDUCA®

Obsah Modulu C

V průběhu tohoto dvoudenního pokračovacího kurzu se účastníci naučí diagnostikovat a klinicky vyšetřit svaly dolní poloviny těla (dolních končetin) nejčastěji vykazující myofasciální dysfunkce. Jedná se o velmi prakticky pojatý kurz s důrazem na podrobnou orientaci v anatomických strukturách a na bezpečnostní a hygienická pravidla ošetření.

Doba výuky

3 dny / 23,8 hodin (31,7 vyučovacích hodin á 45 min.)
(V ČR přidána výuka kompatibility DN s u nás užívanými terapiemi)

Cíle kurzu

Po absolvování Modulu C budete schopni:

  • Provést podrobné palpační a funkční vyšetření svalů dolní poloviny těla (dolních končetin) nejčastěji vykazujících myofasciální dysfunkce a porozumět klinickým symptomům a perpetuačním faktorům těchto dysfunkcí.
  • Identifikovat lokální myofasciální dysfunkce a jejich charakteristické znaky prostřednictvím klinického vyšetření a aplikovat tuto znalost na svaly dolní poloviny těla (dolních končetin) nejčastěji vykazující myofasciální dysfunkce.
  • Provádět Dry Needling v daných svalech dolní poloviny těla (dolních končetin) při dodržení bezpečnostních pravidel pro Dry Needling dle Swiss Guidelines for Safe Dry Needling.
  • Rozšířit si znalosti o recentním výzkumu na poli myofasciálního bolestivého syndromu a myofasciálních dysfunkcí.
Back To Top