skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz


Modul D – „DN Professional – příprava na zkoušku a zkouška“ je závěrečnou částí v rámci výuky programu certifikovaného kurzu Ministerstva zdravotnictví ČR „Dry Needling – diagnostika myofasciálních dysfunkcí a jejich terapie aplikací suché jehly“ (Č. j.: MZDR 37470/2019-5/ONP). Certifikovaný kurz je integrován do mezinárodního systému výuky David G. Simons Academy – DGSA® (Switzerland), která je největší evropskou školou Dry Needling. Níže najdete podrobnější informace k obsahu a organizačních detailech pouze Modulu D a certifikační zkoušce. Informace o celém certifikovaném kurzu vč. Přihlášky najdete v odkazu na celý kurz.

Garant kurzu: Mgr. Zdeněk Čech
Lektor kurzu: Mgr. Zdeněk Čech
Datum konání modulu: 29. listopadu 2024 (Modul D + zkouška 30.11.2024)
Místo konání:REHAEDUCA - Centrum vzdělávání ve fyzioterapii, V Zářezu 902/4, Praha 5 - Jinonice, 158 00 (Navigovat)
Počet hodin:8 hod. (10 x 45 min. výuky) / 1 den + zkouška
Jazyk kurzu:čeština (vč. skript v češtině)
Akreditace: Certifikovaný kurz Ministerstva zdravotnictví České republiky (Č. j.: MZDR 37470/2019-5/ONP)
Výstup kurzu:Certifikát REHAEDUCA® a David G. Simons Academy - DGSA®, Switzerland; po úspěšném složení certifikační zkoušky obdržíte certifikát MZ ČR
Cena za modul:cena za modul
Cena zahrnuje:Zdravotnický materiál, pojištění odpovědnosti, drobné občerstvení (nezahrnuje oběd)
Přihlásit se na kurz
375 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)
9 150 Kč vč. DPH (7 562 Kč bez DPH)
375 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)

Lektoři kurzuLektoři kurzu

Pro koho je kurz určen

Certifikovaný kurz „Dry Needling – diagnostika myofasciálních dysfunkcí a jejich terapie aplikací suché jehly“ byl Ministerstvem zdravotnictví ČR akreditován jako vzdělávací program pro fyzioterapeuty se specializovanou způsobilostí a praxí 2 roky po získání nebo přiznání specializované způsobilosti.

Podmínkou účasti na výuce v Modulu D je úspěšné absolvování Modulu A – Top 30 Dry Needling, Modulu B – „Advanced Course Upper Body DN – horní polovina těla“, Modulu C – „Advanced Course Lower Body DN – dolní polovina těla“ v REHAEDUCA® a absolvování předepsané klinické (odborné) praxe ve smluvním zdravotnickém zařízení pod vedením lektora certifikovaného kurzu.

Obsah Modulu D

Modul D – „DN Professional – příprava na zkoušku a zkouška“ je jednodenní kurz, který je koncipován jako „refresh“ kurz a příprava na certifikační zkoušku Dry Needling.

Doba výuky

1 den / 8 hodin (10 vyučovacích hodin á 45 min.)
Zkoušku lze absolvovat po ukončení výuky.

Samostudium doplňující výuku na kurzu

Samostudium zahrnuje osvojení teorie a postupů u svalů, které jsou v klinické praxi předmětem myofasciální dysfunkce pouze výjimečně a nebo je jejich ošetření obdobné jako u svalů, které jsou probírány při výuce v kurzu. Při samostudiu, které prolíná obdobím studia jednotlivých modulů, využíváme doporučenou relevantní evidence based literaturu a principy odučené na kurzu. Poměr mezi frontální výukou na kurzu a samostudiem se (stejně jako sylaby a organizace celého kurzu) řídí doporučeními European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS , které jsou nástrojem evropského systému European Higher Education Area (EHEA) k dosažení kvality vzdělávání při vyšších a univerzitních studiích a na postgraduálních kurzech, a čítá celkem 25 hodin. Seznam svalů určených k samostudiu můžete najít zde.

Certifikační zkouška Dry Needling

Certifikovaný kurz MZ ČR je ukončen závěrečnou zkouškou, která má část teoretickou a část praktickou.

Zkouška teoretická – „multiple choice“ test, který vypracuje lektor a ev. přísedící originálně pro každý kurz s výsledkem vyhověl(a) / nevyhověl(a) s minimem správných odpovědí 75 procent.

Zkouška praktická – praktické předvedení dovedností ze dvou okruhů:
1) diagnostika a terapie myofasciální dysfunkce svalů trupu a hlavy, jejich terapie aplikací suché jehly
2) diagnostika a terapie myofasciální dysfunkce svalů končetin, jejich terapie aplikací suché jehly.

V případě jednoho hodnoceni (z teoretického či praktického tématu) nevyhověl(a) je celkové hodnoceni nevyhověl(a) s tím, že při opravném termínu bude absolvent provádět znovu teoretickou i praktickou část. Maximální počet opravných termínů je 2 (dva). V případě, že ani druhý opravný termín není zakončen se závěrem „vyhověl(a)“, musí absolvent kurzu absolvovat všechny moduly certifikovaného kurzu znovu.

Zkoušejícím je odborný garant a lektor kurzu. Přísedícím může být další zástupce zahraniční vzdělávací instituce – David G. Simons Academy – DGSA®.

Back To Top