skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz


Neurologické vyšetření má pro fyzioterapeuta být jedním z důležitých nástrojů funkční diferenciální diagnostiky a důležitou zpětnou vazbou ke sledování bezprostřední i dlouhodobé odezvy pacienta na aplikovanou terapii. Kurz Neurologické vyšetření ve fyzioterapii je koncipován jako přehledový a velmi prakticky zaměřený kurz pro nácvik smysluplných neurologických vyšetřovacích postupů využitelných v nejčastějších oblastech fyzioterapeutické praxe.

Garant kurzu: Mgr. Zdeněk Čech, MUDr. Hynek Lachmann
Lektor kurzu: MUDr. Hynek Lachmann
Datum konání: 21. října 2022
Místo konání:REHAEDUCA® - Centrum vzdělávání ve fyzioterapii, V Zářezu 902/4, Praha 5 - Jinonice, 158 00 (Navigovat)
Počet hodin:7
Počet kreditů UNIFY ČR:Bude žádáno o udělení souhlasného stanoviska UNIFY ČR
Počet kreditů Slovenské komory fyzioterapeutů:Bude žádáno o udělení souhlasného stanoviska SKF
Výstup kurzu:Certifikát REHAEDUCA®
Cena zahrnuje:Výukové materiály, pojištění, drobné občerstvení (nezahrnuje oběd)
Přihlásit se na kurz
164 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)
4 225 Kč vč. DPH (3 492 Kč bez DPH)
164 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)

Lektoři kurzuNeurologické vyšetření ve fyzioterapii

Neurologické vyšetření má pro fyzioterapeuta být jedním z důležitých nástrojů funkční diferenciální diagnostiky. I tam, kde byl pacient před začátkem fyzioterapie vyšetřen neurologem, je důležité sledovat vývoj klinického obrazu v čase a v odezvě na terapii.
Možnost preskripce fyzioterapeutické péče však mají i lékařské specializace, které rutinně podrobné neurologické vyšetření neprovádí (např. ortoped, revmatolog, praktický lékař). Proto by si erudovaný fyzioterapeut měl být schopen v rámci vlastního vyšetření tuto část funkční diagnostiky doplnit. Toto může být obzvláště důležité i k včasnému odhalení případných neurologických varovných příznaků (red flags). Úzká spolupráce s lékaři je pak nezbytná, přičemž to však ze strany fyzioterapeuta vyžaduje schopnost svá zjištění náležitě interpretovat.
Kurz Neurologické vyšetření ve fyzioterapii je tedy koncipován jako přehledový a velmi prakticky zaměřený kurz pro nácvik smysluplných neurologických vyšetřovacích postupů využitelných v nejčastějších oblastech fyzioterapeutické praxe.

Jsme velmi rádi, že lektorem kurzu bude MUDr. Hynek Lachmann, velmi zkušený neurolog a elektromyografista působící na Neurologické klinice 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN v Motole a také v Centru pohybové medicíny Pavla Koláře, Praha, který díky dlouhodobé úzké spolupráci s fyzioterapeuty a svému dalšímu vzdělání i v myoskeletální medicíně, Fascial Manipulation®/ Stecco®, apod. velmi dobře rozumí způsobu uvažování fyzioterapeutů. Kromě pochopení principů neurologického vyšetření a praktického nácviku jednotlivých reflexů a dalších neurologických klinických testů pod dohledem lektora, je tak kurz i příležitostí k diskusi mezioborové spolupráce.

Odborný kurz je určen pro fyzioterapeuty (a přístupný je i lékařům)
(je přístupný i studentům těchto oborů od ukončeného 4. semestru).

 Obsah kurzu:

  • Význam neurologického vyšetření
  • Motorická symptomatika – teorie
  • Motorická symptomatika – praxe
  • Senzitivní symptomatika – teorie
  • Senzitivní symptomatika – praxe
  • Extrapyramidová, mozečková a vestibulární symptomatika – teorie 
  • Extrapyramidová, mozečková a vestibulární symptomatika – praxe
  • Shrnutí, celkové vyšetření, dotazy

Přihláška na kurz

Informace o kurzu

Název
Neurologické vyšetření ve fyzioterapii

Datum konání
21. října 2022

Základní údaje

Jméno*

Příjmení*

Titul

Datum narození*

Pracoviště:

Jste:

Lékařská specializace

Kontaktní informace

Ulice a číslo*

Město*

PSČ*

E-mail*

Telefon*

Dosažené vzdělání

Název školy, kde byla získána odborná způsobilost*

4 nejvýznamnější absolvované kurzy z oblasti fyzioterapie:

Rok absolvování*

Poznámka:

Potřebujete fakturu vystavit na firmu?

Název firmy*

IČO*

Adresa firmy*

DIČ


Back To Top