skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz


Neurologické vyšetření má pro fyzioterapeuta být jedním z důležitých nástrojů funkční diferenciální diagnostiky a důležitou zpětnou vazbou ke sledování bezprostřední i dlouhodobé odezvy pacienta na aplikovanou terapii. Kurz Neurologické vyšetření ve fyzioterapii je koncipován jako přehledový a velmi prakticky zaměřený kurz pro nácvik smysluplných neurologických vyšetřovacích postupů využitelných v nejčastějších oblastech fyzioterapeutické praxe.

Garant kurzu: Mgr. Zdeněk Čech, MUDr. Hynek Lachmann
Lektor kurzu: MUDr. Hynek Lachmann
Datum konání: bude uvedeno později
Místo konání:REHAEDUCA® - Centrum vzdělávání ve fyzioterapii, V Zářezu 902/4, Praha 5 - Jinonice, 158 00 (Navigovat)
Počet hodin:7
Počet kreditů UNIFY ČR:Bude žádáno o udělení souhlasného stanoviska UNIFY ČR
Počet kreditů Slovenské komory fyzioterapeutů:Bude žádáno o udělení souhlasného stanoviska SKF
Výstup kurzu:Certifikát REHAEDUCA®
Cena zahrnuje:Výukové materiály, pojištění, drobné občerstvení (nezahrnuje oběd)
Přihlásit se na kurz
164 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)
4 225 Kč vč. DPH (3 492 Kč bez DPH)
164 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)

Lektoři kurzuNeurologické vyšetření ve fyzioterapii

Neurologické vyšetření má pro fyzioterapeuta být jedním z důležitých nástrojů funkční diferenciální diagnostiky. I tam, kde byl pacient před začátkem fyzioterapie vyšetřen neurologem, je důležité sledovat vývoj klinického obrazu v čase a v odezvě na terapii.
Možnost preskripce fyzioterapeutické péče však mají i lékařské specializace, které rutinně podrobné neurologické vyšetření neprovádí (např. ortoped, revmatolog, praktický lékař). Proto by si erudovaný fyzioterapeut měl být schopen v rámci vlastního vyšetření tuto část funkční diagnostiky doplnit. Toto může být obzvláště důležité i k včasnému odhalení případných neurologických varovných příznaků (red flags). Úzká spolupráce s lékaři je pak nezbytná, přičemž to však ze strany fyzioterapeuta vyžaduje schopnost svá zjištění náležitě interpretovat.
Kurz Neurologické vyšetření ve fyzioterapii je tedy koncipován jako přehledový a velmi prakticky zaměřený kurz pro nácvik smysluplných neurologických vyšetřovacích postupů využitelných v nejčastějších oblastech fyzioterapeutické praxe.

Jsme velmi rádi, že lektorem kurzu bude MUDr. Hynek Lachmann, velmi zkušený neurolog a elektromyografista působící na Neurologické klinice 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN v Motole a také v Centru pohybové medicíny Pavla Koláře, Praha, který díky dlouhodobé úzké spolupráci s fyzioterapeuty a svému dalšímu vzdělání i v myoskeletální medicíně, Fascial Manipulation®/ Stecco®, apod. velmi dobře rozumí způsobu uvažování fyzioterapeutů. Kromě pochopení principů neurologického vyšetření a praktického nácviku jednotlivých reflexů a dalších neurologických klinických testů pod dohledem lektora, je tak kurz i příležitostí k diskusi mezioborové spolupráce.

Odborný kurz je určen pro fyzioterapeuty (a přístupný je i lékařům)
(je přístupný i studentům těchto oborů od ukončeného 4. semestru).

 Obsah kurzu:

  • Význam neurologického vyšetření
  • Motorická symptomatika – teorie
  • Motorická symptomatika – praxe
  • Senzitivní symptomatika – teorie
  • Senzitivní symptomatika – praxe
  • Extrapyramidová, mozečková a vestibulární symptomatika – teorie 
  • Extrapyramidová, mozečková a vestibulární symptomatika – praxe
  • Shrnutí, celkové vyšetření, dotazy

Žádost o zařazení na seznam vážných zájemců

Kurz již proběhl. Další termíny zatím nebyly stanoveny. Vyplněním formuláře je ale možné zapsat se do seznamu "vážných zájemců", kterým bude rezervováno místo na dalším termínu.

Základní údaje

Jméno a příjmení*

E-mail*

Jste:

 

Titul

Telefon*

Lékařská specializace

Fakturační informace (na koho máme adresovat fakturu - soukromá osoba/firma)


Fakturovat na (jméno nebo název firmy)

IČO (pouze u fakturace na firmu)

Adresa*

DIČ (pouze u fakturace na firmu)


Back To Top