skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz


Pozánětové, pooperační, poporodní a další procesy, s nimiž se setkáváme v rámci gynekologické problematiky, přinášejí řadu změn měkkých tkání v oblasti pánve a břišní dutiny. Cílená manuální terapie těchto změn není dle naší zkušenosti v ČR dosud běžná. Rozhodli jsme se proto oslovit vysoce erudované zahraniční kolegy s fyzioterapeutickým i osteopatickým vzděláním, kteří se touto oblastí dlouhodobě zabývají a mají s ní bohaté klinické zkušenosti. Kurz bude veden maximálně prakticky, vždy s podrobným vysvětlením technik a interaktivní formou. Komplexní přístup obsahuje techniky jak viscerální, tak i fasciální, myofasciální, kloubní a další speciální postupy. Účastník kurzu se tak naučí efektivně řešit danou problematiku pod vedením špičkových lektorů.

Garant kurzu: Mgr. Zdeněk Čech
Lektor kurzu: Jöry Pauwels, MSc. (PT), MSc. (Ost.), D.O., Inge Schuermans, MSc. (PT), D.O.
Datum konání: bude uvedeno později
Místo konání:REHAEDUCA - Centrum vzdělávání ve fyzioterapii, V Zářezu 902/4, Praha 5 - Jinonice, 158 00 (Navigovat)
Počet hodin:21
Jazyk kurzu:angličtina s profesionálním překladem do češtiny (výukové materiály v češtině)
Počet kreditů UNIFY ČR:Bude žádáno o udělení souhlasného stanoviska UNIFY ČR
Počet kreditů Slovenské komory fyzioterapeutů:Bude žádáno o udělení souhlasného stanoviska SKF
Výstup kurzu:Certifikát REHAEDUCA a FICO Osteopathy Academy
Cena zahrnuje:Tištěné výukové materiály (v češtině), pojištění, drobné občerstvení (nezahrnuje oběd)
Přihlásit se na kurz
688 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)
17 890 Kč vč. DPH (14 785 Kč bez DPH)
688 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)

Osteopatický přístup u gynekologických dysfunkcí a v těhotenství

Pozánětové, pooperační, poporodní a další procesy, s nimiž se setkáváme v rámci gynekologické problematiky, přinášejí řadu změn měkkých tkání v oblasti pánve a břišní dutiny. Vzhledem k tomu, že jde o funkčně vysoce významnou křižovatku nejen pohybového systému, dochází k typickým zřetězením návazných poruch i do dalších oblastí. Výsledkem proto bývá např. chronická pánevní bolest, bolest v kříži, změny funkce svalů pánevního dna, ale vznikají také návazné viscerální změny jako poruchy menstruačního cyklu, bolestivá menstruace, bolest při pohlavním styku, urologické obtíže. Nezřídka jsou právě gynekologické změny důvodem k poruchám dechového vzoru a dysfunkci stabilizačního systému páteře, který poté správně nereaguje na obvyklé postupy a bývá příčinou i velmi vzdálených obtíží (např. bolesti hlavy). Komplexní přístup k řešení dysfunkce je proto nezbytným předpokladem efektivní léčby.

Další specifika pro manuální terapii se objevují v těhotenství, kdy např. řešení častých křížových bolestí vyžaduje velmi delikátní a především vysoce bezpečné techniky. Pozánětové, pooperační a další změny v oblasti pánve se však nevyhýbají ani mužům. Důležitým tématem, které není u nás adekvátně řešeno, je i syndrom Alcockova kanálu (např. u cyklistů). Ten je zdrojem chronické pánevní bolesti, sexuálních dysfunkcí a mnoha dalších symptomů.

Cílem kurzu je představit osteopatický přístup a techniky k řešení výše uvedených poruch, které umožňují terapeutovi léčit pacienta jako celek. Bezpečnost a porozumění problematice jsou klíčové. Speciální jemné mobilizační techniky k ovlivnění kloubních blokád jsou proto vedeny v centraci a působí uvolnění restrikce prostřednictvím komprese produkující v kloubu tekutinu. Tím jsou tyto techniky pro pacienta maximálně komfortní a bezpečné. Bezpečnost zásahu terapeuta je absolutní prioritou.

Osteopatie je svébytná zdravotnická profese (uznávaná WHO), která má více než 120 letou tradici. Jejím základem jsou specifické manuální terapeutické přístupy, ale zejména vysoce komplexní přístup k řešení obtíží. Přestože osteopatie vychází z nejmodernějších poznatků anatomie, biomechaniky, neurofyziologie, biochemie a dalších medicínských oborů, uchopuje je skrze jiný filosofický přístup než o mnoho mladší fyzioterapie. Výsledkem je skutečně komplexní přístup v diagnostice a terapii pacientů prostřednictvím velmi jemných technik harmonizujících fyziologické a samoléčebné funkce organismu jako celku. Osteopatie tedy není pouhou metodou, nebo souborem jednotlivých manuálních technik. Z tohoto důvodu je záměrem kurzu osvětlit v teoretické části i způsob uvažování v osteopatii, aby mohly být následně vyučované praktické techniky správně chápány a používány.

UPOZORNĚNÍ:

Na některých kurzech v ČR se zaměřením na pánevní dno nemají účastníci kurzu jinou možnost, než „interní techniky“ (tj. přístupy per vaginam a per rectum) nacvičovat na sobě ve dvojicích. To pochopitelně mnohé odrazuje a absolvovat tyto kurzy se odváží jen někteří. Nadto je problematická účast terapeutů-mužů na takových kurzech.
V kurzu „Osteopatický přístup u gynekologických dysfunkcí a v těhotenství“ pořádaných REHAEDUCA však díky našim zahraničním partnerům následujeme trend ve výuce těchto technik obvyklý v zahraničí. Proto se veškeré interní techniky na kurzu nacvičují na speciálním silikonovém anatomickém modelu. Ten umožňuje získat zcela realistický palpační vjem a nadto umožňuje lektorovi prostřednictvím ovládacích mechanismů figuríny simulovat různé léze, které se poté promítají do palpačního vjemu. Účastníci kurzu tak získají plnohodnotnou palpační zkušenost i s lézemi, které by jinak při nácviku na sobě nenašli. Věříme, že pro řadu potenciálních zájemců o kurz tímto padá jediná obava a nic jim již nebrání v účasti na kurzu, jehož téma má pro náš obor vysokou důležitost. Vzhledem k častému výskytu gynekologických dysfunkcí a jejich dopadu na (nejen) motorické funkce by s tématem měl být obeznámen každý fyzioterapeut a rehabilitační lékař.

Odborný kurz je určen pro fyzioterapeuty a lékaře.

Obsah třídenního kurzu:

  • Externí techniky (ligamenta, svaly, viscera, páteř, pánevní artikulace)
  • Integrovaná cvičení pro trénink svalů pánevního dna
  • Interní techniky na velmi realistickém anatomickém modelu, který umožňuje simulovat různé léze a poskytnout tak účastníkům kurzu realistický palpační vjem!
  • Modifikované léčebné techniky pro těhotenství (lumbální páteř, SI kloub, sacrum, symphysis pubis)
  • Integrovaný přístup v oblasti pánve, tj. např. „Diafragmae of the body“ – vazby mezi příčnými přepážkami těla, para/sympatické spoje, „Lemnisci“ – vertikální spoje těla, ligamenta, svaly, systém pánevního dna, SI klouby, symfýza, fascie, peritoneum, vnitřní orgány
  • Patologický vhled (např. recurentní cystitis, syndrom chronické pánevní bolesti, syndrom Alcockova kanálu, chronická prostatitis, problémy při coitu)
  • Gynekologicko-porodnická problematika

Každá technika bude probrána teoreticky (s indikacemi a kontraindikacemi, pro a proti faktory) a následovat bude demonstrace na anatomickém modelu skeletu a účastnících kurzu. Poté se pokračuje klasickým nácvikem ve dvojicích (mimo interní techniky) se zpětnou vazbou a lektorským vedením. Bude dán dostatečný prostor pro interakci s lektory a dostatek prostoru na otázky a odpovědi.

Výuka bude vedena maximálně prakticky a na základě reálných klinických případů a zkušeností lektorů. Vše, co se účastníci na kurzu naučí, je přímo aplikovatelné do praxe. Kurz je zejména určen pro fyzioterapeuty a lékaře praktikující manuální medicínu, metodu Mojžíšové a další tématicky blízké přístupy tak, aby rozšířil portfolio jejich technik a znalostí.


Žádost o zařazení na seznam vážných zájemců

Další termín kurzu zatím nebyl stanoven. Vyplněním formuláře je ale možné zapsat se do "seznamu vážných zájemců", kteří budou přednostně informováni o vypsání dalšího termínu.

Základní údaje

Jméno a příjmení*

E-mail*

Jste:

 

Titul

Telefon*

Lékařská specializace

Fakturační informace (na koho máme adresovat fakturu - soukromá osoba/firma)


Fakturovat na (jméno nebo název firmy)

IČO (pouze u fakturace na firmu)

Adresa*

DIČ (pouze u fakturace na firmu)


Back To Top