skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz


Intenzivní praktický kurz Palpační anatomie přináší ucelený přehled palpační identifikace klinicky důležitých anatomických struktur. Je určen pro lékaře a fyzioterapeuty, kteří chtějí zpřesnit svoji palpační diagnostiku a díky ní lépe cílit terapeutické intervence. Na kurzu jsou ve dvou dnech probrány všechny tělesné segmenty a velmi podrobně rozebrány jednotlivé palpačně identifikovatelné anatomické struktury muskuloskeletálního systému. Výuka palpace probíhá na účastnících kurzu, s využitím anatomických modelů a fotodokumentace kadaverů.

Garant kurzu: MUDr. Radovan Hudák
Lektor kurzu: MUDr. Radovan Hudák, Mgr. Kateřina Kodríková, Mgr. Adéla Quittková
Datum konání: Bude uvedeno později
Místo konání:REHAEDUCA - Centrum vzdělávání ve fyzioterapii, V Zářezu 902/4, Praha 5 - Jinonice, 158 00
Počet hodin:16 (2 výukové dny)
Počet kreditů UNIFY ČR:Bude žádáno o udělení souhlasného stanoviska UNIFY ČR
Výstup kurzu:Certifikát REHAEDUCA
Cena zahrnuje:Výukové materiály (cca. 100 stran s barevnými obrázky z připravované knihy), pojištění, drobné občerstvení (nezahrnuje oběd)
Přihlásit se na kurz
285 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)
6 950 Kč vč. DPH (5 744 Kč bez DPH)
285 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)

Záměry a vysvětlení obsahu kurzu

Palpace vždy patřila mezi základní pilíře klinického vyšetření v medicíně, protože nabízí velmi rychlý a levný diagnostický nástroj schopný okamžitě identifikovat řadu modalit lidského těla (mechanické vlastnosti a strukturu tkáně, teplotu, vlhkost) a jejich změny v čase. Staří praktici se byli schopni pomocí palpace velmi rychle na lidském těle orientovat a získávat cenné diagnostické informace. Dnes je palpace považována za příliš subjektivní. Místo snahy vytvořit její standardy a kladení důrazu na její precizní nácvik v pregraduální výuce, je v medicíně snaha palpaci zcela nahradit objektivizačními přístrojovými metodami, což vede mj. i k určitému odosobnění medicíny a zvyšování nákladů na zdravotní péči. Přesto v klinické praxi řady lékařských odborností je stále nutná schopnost lékaře orientovat se palpačně v topografii klíčových anatomických struktur. K tomu slouží dobrá znalost palpační anatomie např. v ortopedii, chirurgii, interním lékařství, anesteziologii, sonografii atd.

Pro rehabilitační lékaře, a zejména pak pro fyzioterapeuty, však palpace stále zůstává zcela klíčovým a nenahraditelným nástrojem funkční diagnostiky. Pomocí palpace může fyzioterapeut i průběžně vyhodnocovat odezvu na aplikovanou terapii, a to v reálném čase. Perfektní znalost palpační anatomie je naprosto nezbytná pro správnou aplikaci řady terapeutických metod, zejména pak pro techniky manuální medicíny. Je proto paradoxní, že výuka palpační anatomie jako předmětu v pregraduálním studiu fyzioterapie není dosud v ČR standardem na všech fakultách.

Na 2. lékařské fakultě UK se o zavedení Palpační anatomie jako volitelného předmětu pro studenty fyzioterapie od roku 2012 zasadila skupina fyzioterapeutů – Mgr. MgA. Filip Jevič, Mgr. et Mgr. Helena Voráčová, Mgr. Jan Tolar, Mgr. Adéla Quittková, Mgr. Kateřina Kodríková spolu s anatomem a ortopedem MUDr. Radovanem Hudákem, kteří předmět vyučují. Tento předmět bývá studenty označován jako jeden z nejpraktičtějších, jelikož spojuje pochopení anatomie lidského těla s aplikováním manuálních technik. Palpační tým z 2. LF UK spolu s dalšími spoluautory a s podporou REHAEDUCA nyní pracuje na vytvoření první české učebnice Palpační anatomie, která by měla navázat na revoluční učebnice Memorix Anatomie a Memorix Histologie, které pro svou jedinečnost sklízejí úspěch nejen v ČR, ale v jazykových mutacích i v mnoha zemích světa.

REHAEDUCA a „palpační tým“ se proto rozhodli nabídnout odborné veřejnosti z řad lékařů a fyzioterapeutů možnost rozšíření znalostí a praktických dovedností v palpační anatomii prostřednictvím intenzivního postgraduálního kurzu. Velmi zkušený a sehraný „palpační tým“ sestávající z kliniků – praktiků, ale i anatomů, Vám tak pomůže získat jistotu v palpační orientaci v důležitých anatomických strukturách všech částí lidského těla. Tato erudice Vám poté pomůže ke zpřesnění Vašich diagnostických závěrů, přesnějšímu zacílení terapeutických zásahů a usnadní Vám další studium řady terapeutických metod a konceptů.

 

Odborný kurz je určen pro fyzioterapeuty a lékaře.

Obsah kurzu Palpační anatomie

Úvod do palpační anatomie (30m)

Palpační identifikace klinicky důležitých struktur pánve (1h 30m)

Palpační identifikace klinicky důležitých struktur stehna (1h 40m)

Palpační identifikace klinicky důležitých struktur kolene a bérce (2h)

Palpační identifikace klinicky důležitých struktur nohy (1h 40m)

Palpační identifikace klinicky důležitých struktur hlavy a krku (2h)

Palpační identifikace klinicky důležitých struktur ramene (1h 40m)

Palpační identifikace klinicky důležitých struktur hrudníku a hrudní páteře, břicha a bederní páteře (2h)

Palpační identifikace klinicky důležitých struktur horní končetiny (1h 40m)

(pořadí odučených témat v průběhu jednotlivých dnů kurzu se může měnit podle organizačních potřeb účastníků a lektorů)


Žádost o zařazení na seznam vážných zájemců

Kurz již proběhl. Další termíny zatím nebyly stanoveny. Vyplněním formuláře je ale možné zapsat se do seznamu "vážných zájemců", kteří budou přednostně vyrozuměni e-mailem o vypsání dalšího termínu a budou mít přednost při přihlášení do kurzu.

Základní údaje

Jméno a příjmení*

E-mail*

Jste:

 

Titul

Telefon*

Lékařská specializace

Fakturační informace (na koho máme adresovat fakturu - soukromá osoba/firma)


Fakturovat na (jméno nebo název firmy)

IČO (pouze u fakturace na firmu)

Adresa*

DIČ (pouze u fakturace na firmu)


Back To Top