skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz


Práce fyzioterapeuta nepřináší jen odborné výzvy. Odehrává se v mantinelech legislativního prostředí, které fyzioterapeut musí respektovat. Přesto nebývá v pregraduálním vzdělávání fyzioterapeut s těmito pravidly systematicky seznamován. Tato situace proto přináší pro fyzioterapeuta vážná rizika, neboť jak známo, neznalost zákona neomlouvá. Kurz „Právní aspekty poskytování zdravotních služeb fyzioterapeuty“ je proto snahou vyplnit tuto mezeru.

Garant kurzu: Mgr. Zdeněk Čech
Lektor kurzu: Doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.
Datum konání: 5.-6. února 2021 (Pá 16.00 - 20.00 hod. + So 8.00 - 12.00 hod.)
Místo konání:ONLINE kurz
Počet hodin:8
Jazyk kurzu:čeština
Počet kreditů UNIFY ČR:Akce obdržela souhlasné stanovisko profesní organizace fyzioterapeutů České republiky a je hodnocena 8 kredity (č.j. UNIFY ČR 21/004)
Výstup kurzu:Certifikát REHAEDUCA
Přihlásit se na kurz
(3 636 Kč bez DPH)
4 400 Kč vč. DPH
(3 636 Kč bez DPH)

Právní aspekty poskytování zdravotních služeb fyzioterapeuty

Práce fyzioterapeuta nepřináší jen odborné výzvy. Odehrává se v mantinelech legislativního prostředí, které fyzioterapeut musí respektovat. Přesto v pregraduálním vzdělávání není fyzioterapeut s těmito pravidly systematicky seznamován. Tato situace proto přináší vážná rizika, neboť jak známo, neznalost zákona neomlouvá. Kurz „Právní aspekty poskytování zdravotních služeb fyzioterapeuty“ je proto snahou vyplnit tuto mezeru.

Pokud nemáte zcela jasno např. v těchto otázkách:

 • Co je a co není dle legislativy terapie lege artis? Je to to, co bylo předmětem pregraduálního studia, postgraduálního kurzu, certifikovaného kurzu, zahraničního kurzu? Když na to existuje literatura? A pokud ano, musí být česká? Smí fyzioterapeut vytvořit vlastní terapeutický postup, pokud si ho dokáže zdůvodnit a obhájit?
 • Smí fyzioterapeut přijmout pacienta bez předchozího vyšetření lékařem?
 • Smí fyzioterapeut poskytovat zdravotní služby i mimo zdravotnické zařízení – např. na sportovišti?
 • Kdy je nezbytné získat informovaný souhlas? Musí mít písemnou formu? Jaké má mít náležitosti?
 • Musí být na terapii nezletilého vždy přítomen jeho zákonný zástupce? Co když jeden z rodičů (např. v rozvodovém řízení) s terapií nesouhlasí?
 • Komu lze poskytovat informace o zdravotním stavu pacienta? Smí fyzioterapeut poskytovat informace o zdravotním stavu svého pacienta médiím v případě, že se jedná o mediálně známou osobnost (např. vrcholového sportovce)?

Jestliže si nejste jisti odpověďmi na takové a jim podobné otázky, pak je tento kurz určen právě pro Vás.

Cílem kurzu je zvýšit právní gramotnost fyzioterapeutů ve vztahu k výkonu zdravotní péče.

Odborný kurz je určen pro fyzioterapeuty a studenty fyzioterapie (od ukončeného 3. semestru).

Obsah kurzu (tématické okruhy):

 • Postavení fyzioterapeuta
 • Základní povinnosti při poskytování zdravotních služeb
 • Co je postup „lege artis“?
 • Informovaný souhlas a rozsah poučení pacienta
 • Povinná mlčenlivost a sdělování informací
 • Právní odpovědnost + vybrané aspekty poskytování zdravotních služeb v ordinaci fyzioterapeuta

Žádost o zařazení na seznam vážných zájemců

Kurz již proběhl. Další termíny zatím nebyly stanoveny. Vyplněním formuláře je ale možné zapsat se do seznamu "vážných zájemců", kterým bude rezervováno místo na dalším termínu.

Základní údaje

Jméno a příjmení*

E-mail*

Jste:

 

Titul

Telefon*

Lékařská specializace

Fakturační informace (na koho máme adresovat fakturu - soukromá osoba/firma)


Fakturovat na (jméno nebo název firmy)

IČO (pouze u fakturace na firmu)

Adresa*

DIČ (pouze u fakturace na firmu)


Back To Top