skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz


Kurz přináší hlubší pohled do anatomie, architektoniky, biomechaniky a neurofyziologie fasciálních tkání. Praktická část je věnována přehledu manuální terapie fasciálních tkání od povrchových struktur až po viscerální fascie a praktikovány jsou také techniky se speciálními pomůckami vhodnými pro autoterapii fasciálních tkání.

Garant kurzu: Mgr. Zdeněk Čech
Lektor kurzu: Mgr. Zdeněk Čech
Asistent lektora: Mgr. et Mgr. Helena Voráčová, Mgr. Jan Tolar
Datum konání: 23. - 24. listopadu 2018
Místo konání:REHAEDUCA - Centrum vzdělávání ve fyzioterapii, V Zářezu 902/4, Praha 5 - Jinonice, 158 00 (Navigovat)
Počet hodin:16
Počet kreditů UNIFY ČR:Bude žádáno o udělení souhlasného stanoviska UNIFY ČR
Výstup kurzu:Certifikát REHAEDUCA
Přihlásit se na kurz
187 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)
4900 Kč vč. DPH

Úvod do fyzioterapie fasciálních tkání

V prostředí moderní české fyzioterapie je kladen důraz na význam svalové funkce. Zejména poslední dvě desetiletí akcentujeme především intermuskulární koordinační vztahy. Naopak velmi podceňována bývá úloha fasciálních tkání, které jsou vnímány pouze jako pasivní podpůrné struktury. Ty v tomto náhledu musí být protažlivé, posunlivé ve všech směrech, „aby pohyb (pouze) neomezovaly“. Smyslem kurzu  je ukázat, že takovéto přehlížení svého významu si fasciální tkáně nezaslouží.

Cílem kurzu je upozornit, že  plasticita fasciálních tkání spolu s neuroplastickými změnami hraje zásadní roli v konverzi akutní myofasciální bolesti v bolest chronickou. Budou praktikovány různé techniky manuální medicíny a další terapeutické postupy, které zasahují do těchto mechanismů.

Odborný kurz je určen pro fyzioterapeuty a lékaře.

Program kurzu:

Pátek

Teorie:

 1. Kontinuita fasciální 3D sítě, fasciální systémy
 2. Tensegrita od makroskopické po mikroskopickou úroveň
 3. Biomechanické vlastnosti fasciálních tkání, možnosti terapeutického využití
 4. Somatosenzorické funkce fasciálních tkání
 5. Jizvy, aktivní jizvy, adheze, fasciální restrikce

Praxe:

 1. Manuální techniky na kůži a superficiální fascii
 2. Manuální techniky na myofascii (Myofascial Trigger Point Techniques)
 3. Myofascial Release Techniques
 4. Positional Release
 5. Hysterezní techniky
 6. Diskuse

Sobota

Teorie a kazuistiky:

 1. Interindividuální kvalita/reaktibilita fasciálních tkání
 2. Reakce a adaptace fasciální tkáně na zátěž
 3. Vztah fasciální tkáně a cirkulace
 4. Vybrané patofyziologické jevy na úrovni fasciálních tkání (zánět, odezva na radioterapii, endokrinní poruchy)

Praxe:

 1. Kůže, jizva, scalp, ušní boltec
 2. Axiální fascie krku, trupu, končetin
 3. Fascie hrudní dutiny
 4. Fascie břišní a pánevní dutiny
 5. Diskuse a závěrPřihláška na kurz

Informace o kurzu

Název
Úvod do fyzioterapie fasciálních tkání

Datum konání
23. - 24. listopadu 2018

Základní údaje

Jméno*

Příjmení*

Titul

Datum narození*

Pracoviště:

Jste:

Lékařská specializace

Kontaktní informace

Ulice a číslo*

Město*

PSČ*

E-mail*

Telefon*

Dosažené vzdělání

Název školy, kde byla získána odborná způsobilost*

4 nejvýznamnější absolvované kurzy z oblasti fyzioterapie:

Rok absolvování*

Poznámka:

Je vaše adresa stejná jako ta, kterou potřebujete k vystavení faktury?

Název firmy*

IČO*

Adresa firmy*

DIČ


Back To Top