skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz


Kurz přináší hlubší pohled do anatomie, architektoniky, biomechaniky a neurofyziologie fasciálních tkání. Praktická část je věnována přehledu manuální terapie fasciálních tkání od povrchových struktur až po viscerální fascie. Cílem kurzu je získat všeobecný přehled o různých formách ovlivnění fasciálních tkání prostředky manuální medicíny a vyzkoušet si různé typy technik v jednotlivých tělesných regionech. To může usnadnit rozhodování, jaké speciální metody zaměřené na fasciální tkáně si vybrat k podrobnějšímu studiu.

Garant kurzu: Mgr. Zdeněk Čech
Lektor kurzu: Mgr. Zdeněk Čech
Asistent lektora: Mgr. et Mgr. Helena Voráčová, Mgr. Jan Tolar
Datum konání: bude uvedeno později
Místo konání:REHAEDUCA - Centrum vzdělávání ve fyzioterapii, V Zářezu 902/4, Praha 5 - Jinonice, 158 00 (Navigovat)
Počet hodin:16
Počet kreditů UNIFY ČR:Bude žádáno o udělení souhlasného stanoviska UNIFY ČR
Počet kreditů Slovenské komory fyzioterapeutů:Bude žádáno o udělení souhlasného stanoviska SKF
Výstup kurzu:Certifikát REHAEDUCA
Cena zahrnuje:Pojištění, drobné občerstvení (nezahrnuje oběd)
Přihlásit se na kurz
296 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)
7 525 Kč vč. DPH (6 220 Kč bez DPH)
296 EUR vč. DPH (uvedený ekvivalent ceny v EUR je orientační, cena se řídí aktuálním kurzem ČNB)

Úvod do fyzioterapie fasciálních tkání

V prostředí moderní české fyzioterapie je kladen důraz na význam nervosvalové funkce. Zejména poslední dvě desetiletí akcentujeme především intermuskulární koordinační vztahy. Naopak velmi podceňována bývá úloha fasciálních tkání, které jsou vnímány pouze jako pasivní podpůrné struktury. Ty v tomto náhledu musí být protažlivé, posunlivé ve všech směrech, „aby pohyb (pouze) neomezovaly“. Smyslem kurzu  je ukázat, že takovéto přehlížení svého významu si fasciální tkáně nezaslouží.

Cílem kurzu je upozornit, že  plasticita fasciálních tkání spolu s neuroplastickými změnami hraje zásadní roli v konverzi akutní myofasciální bolesti v bolest chronickou. Budou praktikovány různé techniky manuální medicíny a další terapeutické postupy, které zasahují do těchto mechanismů.

Odborný kurz je určen pro fyzioterapeuty a lékaře.

Program kurzu:

Pátek

Teorie:

 1. Kontinuita fasciální 3D sítě, fasciální systémy
 2. Fasciální architektonika od makroskopické po mikroskopickou úroveň
 3. Biomechanické vlastnosti fasciálních tkání, možnosti terapeutického využití
 4. Somatosenzorické funkce fasciálních tkání
 5. Jizvy, aktivní jizvy, adheze, fasciální restrikce

Praxe:

 1. Manuální techniky na kůži a superficiální fascii
 2. Manuální techniky na myofascii (Myofascial Trigger Point Techniques)
 3. Myofascial Release Techniques
 4. Positional Release
 5. Hysterezní techniky
 6. Diskuse

Sobota

Teorie a kazuistiky:

 1. Interindividuální kvalita/reaktibilita fasciálních tkání
 2. Reakce a adaptace fasciální tkáně na zátěž
 3. Vztah fasciální tkáně a cirkulace
 4. Vybrané patofyziologické jevy na úrovni fasciálních tkání (zánět, odezva na radioterapii, endokrinní poruchy)

Praxe:

 1. Kůže, jizva, scalp, ušní boltec
 2. Axiální fascie krku, trupu, končetin
 3. Fascie hrudní dutiny
 4. Fascie břišní a pánevní dutiny
 5. Diskuse a závěr

Žádost o zařazení na seznam vážných zájemců

Kurz již proběhl. Další termíny zatím nebyly stanoveny. Vyplněním formuláře je ale možné zapsat se do seznamu "vážných zájemců", kterým bude rezervováno místo na dalším termínu. Jako registrovaní zájemci pak budete e-mailem informováni o nově vypsaném termínu a budete mít přednost při přihlášení do kurzu.

Základní údaje

Jméno a příjmení*

E-mail*

Jste:

 

Titul

Telefon*

Lékařská specializace

Fakturační informace (na koho máme adresovat fakturu - soukromá osoba/firma)


Fakturovat na (jméno nebo název firmy)

IČO (pouze u fakturace na firmu)

Adresa*

DIČ (pouze u fakturace na firmu)


Back To Top