skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz

Mgr. Zdeněk Čech

 • fyzioterapeut
 • odb. asistent Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. lékařské fakulty UK Praha a FN v Motole
 • REHATON® - Centrum fyzioterapie a pohybové terapie, Praha (jednatel, majitel)
 • Lektor David G. Simons Academy - DGSA®, Winterthur, Switzerland

MUDr. Robert Frei

 • lékař - ortoped
 • vedoucí ortoped Centra pohybové medicíny Pavla Koláře
 • lékař Centra zdravotního zabezpečení sportovní reprezentace

Prof. Carla Stecco, M.D.

 • lékařka - ortopedie
 • Professor of Human Anatomy and Movement Sciences at the University of Padova (Italy)
 • Přední světový vědec v oblasti struktury a funkce fascií

Prof. Mélanie Morin, PT., Ph.D.

 • fyzioterapeutka
 • Professor (full) School of Rehabilitation Faculty Medicine and Health Sciences, University of Sherbrooke (Canada)
 • Research Center of the Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke
 • Director of the Urogynecology Research Laboratory

Prof. Antonio Stecco, M.D., Ph.D.

 • lékař - rehabilitace a fyzikální medicína
 • Research Assistant Professor, Department of Rehabilitation Medicine, New York University School of Medicine (USA)
 • Prezident Fascial Manipulation Association

Prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

 • lékař - ortoped, traumatolog, spondylochirurg
 • přednosta Ortopedické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a FN Brno-Bohunice
 • vedoucí Spondylochirurgického centra FN Brno
 • děkan Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity, Brno

Doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.

 • právník - specialista na medicínské právo
 • 1. lékařská fakulta UK, Praha – Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva
 • Ústav státu a práva, Akademie Věd ČR

Susan L. Chapelle, RMT, MBA

 • Registered Massage Therapist (specialista v manuální medicíně, Canada)
 • Vědec na University of New England center for excellence in Neuroscience (USA)
 • Majitelka multidisciplinární kliniky Squamish Integrated Health (British Columbia, Canada)

MUDr. Mgr. Jiří Hodis, Ph.D.

 • lékař a farmakolog
 • Odborný asistent Farmakologického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha
 • Všeobecný praktický lékař, tělovýchovný lékař

PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.

 • fyzioterapeutka
 • odb. asistent Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. lékařské fakulty UK Praha a FN v Motole
 • mezinárodní lektor konceptu dns

Ing. Pavel Černý, Ph.D.

 • ortoticko-protetický technik, biomechanik
 • odb. asistent Fakulty zdravotnických studií ZČÚ, Plzeň
 • jednatel ORTOTIKA, s.r.o.

Prim. MUDr. Olga Dyrhonová

 • lékařka - rehabilitace, ortopedie
 • zdravotnický zástupce přednosty (Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.), Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha
 • přednášející na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

MUDr. Hynek Lachmann

 • lékař - neurolog
 • Neurologická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN v Motole
 • neurolog Centra pohybové medicíny Pavla Koláře

PhDr. Miroslav Dobeš

 • fyzioterapeut
 • Externí přednášející na Lékařské fakultě Ostravské Univerzity
 • DJK Fyzio s.r.o., Ostrava, nestátní zdravotnické zařízení (jednatel, majitel)

MUDr. Radovan Hudák

 • lékař, anatom
 • Odborný asistent Ústavu anatomie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • Lékař Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol

Pietro Iogna Prat, PT, MSc.

 • fyzioterapeut
 • fyzioterapeut Jihoafrické atletické reprezentace - South African Athletics national team
 • dříve fyzioterapeut Italské atletické reprezentace - Italian federation of athletics (FIDAL)

Julie Ann Day, PT

 • fyzioterapeut
 • klinický lektor, University of Padova, Italy
 • autorizovaný lektor Fascial Manipulation®/ Stecco® method od roku 2002

Lorenzo Copetti, PT

 • fyzioterapeut
 • Oficiální učitel Fascial Manipulation®/ Stecco Method od roku 1998

Lorenzo Freschi, PT

 • fyzioterapeut
 • přednášející na University of Bologna a na University of Ferrara, Itálie
 • učitel Fascial Manipulation®/Stecco®

Tim Beames, MSc., BSc. (Hons), MCSP

 • fyzioterapeut, specialista na bolestivé stavy
 • akreditovaný instruktor Neuro Ortopaedic Institute
 • ředitel NoiGroup pro Evropu

Bart van Buchem, BSc. (PT), MSc. (PT)

 • fyzioterapeut, psycholog
 • akreditovaný instruktor Neuro Ortopaedic Institute
 • spolumajitel Praktijk Noorder Spaarne Haarlem, Nizozemí

Daan Bredewout, BSc., BSc., OMT

 • fyzioterapeut, manuální terapeut
 • kraniofaciální terapeut na Klinice zubního lékařství Clinias, Nizozemí
 • mezinárodní lektor Cranio Facial Therapy Academy (CRAFTA®)

Luca Cossarini, PT, D.O.

 • fyzioterapeut, osteopat
 • Oficiální učitel Fascial Manipulation®/ Stecco Method od roku 2007
 • dříve fyzioterapeut fotbalového klubu A.C. Mezzolara Calcio – Eccellenza Italian Football league

Christina Halash, MSc., D.O.

 • osteopatka, fyzioterapeutka
 • oficiální lektorka Fascial Manipulation®/ Stecco® Method
 • vyučující na Vienna School of Osteopathy

Jöry Pauwels, MSc. (PT), MSc. (Ost.), D.O.

 • fyzioterapeut
 • osteopat
 • ředitel a učitel FICO Osteopathy Academy

Inge Schuermans, MSc. (PT), D.O.

 • fyzioterapeut
 • osteopat
 • učitel FICO Osteopathy Academy

Mgr. Klára Kučerová

 • fyzioterapeutka
 • odb. asistent Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. lékařské fakulty UK Praha a FN v Motole

Mgr. Aneta Králová

 • klinický psycholog
 • ambulance klinické psychologie DiLea Trade

Mgr. et Bc. Marie Vitujová

 • fyzioterapeut
 • nutriční terapeut
 • odb. asistent Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. lékařské fakulty UK Praha a FN v Motole

Mgr. et Bc. Sylvie Dundáčková

 • sportovní terapeut
 • fyzioterapeut
 • Centrum Paraple

Mgr. MgA. Filip Jevič

 • fyzioterapeut
 • Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol – vedoucí fyzioterapeut dětské lůžkové části
 • Výukový asistent Vojtovy metody

Mgr. et Mgr. Helena Voráčová

 • fyzioterapeutka
 • Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze

Mgr. Jan Tolar

 • fyzioterapeut
 • Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole
 • REHATON - Centrum fyzioterapie a pohybové terapie

Mgr. Jakub Novák, Ph.D.

 • fyzioterapeut
 • Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole
 • REHATON - Centrum fyzioterapie a pohybové terapie

Mgr. Kateřina Kodríková

 • fyzioterapeut
 • Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol – ambulantní provoz a lůžková část rehabilitace

Mgr. Adéla Quittková

 • fyzioterapeut
 • Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol – dětská část

Mgr. Kristýna Šonská

 • fyzioterapeutka
 • Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol – dětská část

Petr Gažák

 • koordinačně-zátěžový specialista
 • REHATON - Centrum fyzioterapie a pohybové terapie, Praha
 • dříve vedoucí trenér Centra pohybové medicíny Prof. Pavla Koláře, Praha

Mgr. Eva Bínová

 • fyzioterapeutka
 • fitness instruktorka
 • Centrum pohybové medicíny Prof. Pavla Koláře

Mgr. Dalibor Novák

 • fyzioterapeut
 • Centrum pohybové medicíny Prof. Pavla Koláře
Back To Top