skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz

Mgr. Ondřej Lunga

 • Pohybový a kondiční specialista
 • Functional Zone Praha (provozovatel)
 • Asistent trenéra FC Viktoria Žižkov

Mgr. Dalibor Novák

 • fyzioterapeut
 • Centrum pohybové medicíny Prof. Pavla Koláře

Mgr. Eva Králová

 • fyzioterapeutka
 • fitness instruktorka
 • Centrum pohybové medicíny Prof. Pavla Koláře

Petr Gažák

 • koordinačně-zátěžový specialista
 • vedoucí trenér Centra pohybové medicíny Prof. Pavla Koláře, Praha
 • REHATON - Centrum fyzioterapie a pohybové terapie, Praha

Mgr. Jan Tolar

 • fyzioterapeut
 • Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole
 • REHATON - Centrum fyzioterapie a pohybové terapie

Mgr. et Mgr. Helena Voráčová

 • fyzioterapeut
 • vedoucí úseku lůžkové rehabilitace, Vršovická zdravotní a.s., Praha

Kateryna Fesiuk, MDD

 • stomatolog
 • ortodontista
 • specializace v dětské stomatologii

Tim Daelemans, MSc. (PT), MSc. (Ost.), D.O.

 • fyzioterapeut
 • osteopat
 • ředitel a učitel Flanders International College of Osteopathy

Luc Van Eupen, BSc. (PT), MSc. (Ost.), D.O., CST

 • fyzioterapeut
 • osteopat
 • učitel Flanders International College of Osteopathy

Inge Schuermans, MSc. (PT), D.O.

 • fyzioterapeut
 • osteopat
 • učitel Flanders International College of Osteopathy

Jöry Pauwels, MSc. (PT), MSc. (Ost.), D.O.

 • fyzioterapeut
 • osteopat
 • ředitel a učitel Flanders International College of Osteopathy

Lorenzo Copetti, PT

 • fyzioterapeut
 • Oficiální učitel Fascial Manipulation®/ Stecco Method od roku 1998

Julie Ann Day, PT

 • fyzioterapeut
 • klinický lektor, University of Padova, Italy
 • autorizovaný lektor Fascial Manipulation®/ Stecco® method od roku 2002

Pietro Iogna Prat, PT

 • fyzioterapeut
 • fyzioterapeut Jihoafrické atletické reprezentace - South African Athletics national team
 • dříve fyzioterapeut Italské atletické reprezentace - Italian federation of athletics (FIDAL)

Mgr. et Bc. Sylvie Dundáčková

 • sportovní terapeut
 • fyzioterapeut
 • Centrum Paraple

Mgr. et Bc. Marie Vitujová

 • fyzioterapeut
 • nutriční terapeut
 • odb. asistent Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. lékařské fakulty UK Praha a FN v Motole

PhDr. Miroslav Dobeš

 • fyzioterapeut
 • Externí přednášející na Lékařské fakultě Ostravské Univerzity
 • DJK Fyzio s.r.o., Ostrava, nestátní zdravotnické zařízení (jednatel, majitel)

Doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.

 • právník - specialista na medicínské právo
 • 1. lékařská fakulta UK, Praha – Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva
 • Ústav státu a práva, Akademie Věd ČR

Susan L. Chapelle, RMT, MBA

 • Registered Massage Therapist (specialista v manuální medicíně, Canada)
 • Vědec na University of New England center for excellence in Neuroscience (USA)
 • Majitelka multidisciplinární kliniky Squamish Integrated Health (British Columbia, Canada)

Antonio Stecco, M.D., Ph.D.

 • lékař - rehabilitace a fyzikální medicína
 • Research Assistant Professor, Department of Rehabilitation Medicine, New York University School of Medicine
 • Prezident Fascial Manipulation Association

MUDr. Robert Frei

 • lékař - ortoped
 • vedoucí ortoped Centra pohybové medicíny Pavla Koláře
 • lékař Centra zdravotního zabezpečení sportovní reprezentace

Mgr. Zdeněk Čech

 • fyzioterapeut
 • odb. asistent Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. lékařské fakulty UK Praha a FN v Motole
 • REHATON - Centrum fyzioterapie a pohybové terapie, Praha (jednatel, majitel)
Back To Top