skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz

Dosažené odborné vzdělání

 • absolvent doktorského studia biomechaniky, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova, Praha, (Ph.D.) 2015
 • absolvent Fakulty strojního inženýrství, ČVUT Praha, (Ing.) 1985

Publikace v odborných časopisech

 1. Mařík I, Černý P, Sobotka Z, Korbelář P, Zubina P. Comparation of Effectivity of Chêneau – Brace and Dynamic Corrective Spinal Brace according to Černý. Pohybové ústrojí, 4, 1997, č. 3+4, s. 56-61, ISSN 1210-7182.
 2. Mařík I, Čulík J, Černý P, Zemková D, Zubina P, Hyánková E. Neue Orthesen mit hoher Biegevorspannung. Orthopädie-Technik, 11, 2002, s. 856-861. ISSN 0340-5591.
 3. Marik, I., Culik, J., Cerny, P., Zemkova, D., Zubina, P., Hyankova, E. New Limb Orthoses with High Bending Pre-Stressing. Orthopädie Technik Quarterly, English edition III/2003, s. 7 – 12, ISSN 0340-5591.
 4. Černý P., Pallová I., Mařík I. Grafická metoda určení rotace obratlů. Prospektivní studie.  Pohybové ústrojí, 11, 2004, č. 3+4, s. 163-170, ISSN 1210-7182.
 5. Černý P., Mařík I. Ramenní ortéza pro léčení poranění akromioklavikulárního kloubu. Pohybové ústrojí, 11, 2004, č. 3+4, s. 171-183, ISSN 1210-7182.
 6. Culik J., Marik I., Cerny P. Biomechanics of Leg Deformity Treatment. Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interaction, vol. 8(1), 2008, p. 58–63, IMNI, Greek, ISSN 1108-7161.
 7. Petrtyl M., Danesova J., Lisal J., Senolt L., Hulejova J., Polanska M., Krulis Z., Cerny P. The initial bearing capacities of subchondral bone replacements considerably contributing to chondrogenesis. Acta of bioengineering and biomechanics, Wroclaw University of Technology 01/2010; 12(3):59-65.
 8. Petrtyl M., Bastl Z., Krulis Z., Hulejova H., Polanska M.,  LisalJ., Danesova J., Cerny P. Cycloolefin-Copolymer/Polyethylene (COC/PE) Blend Assists with the Creation of New Articular Cartilage, Macromolecular Symposia 08/2010; 294(1): 120 – 132.
 9. Culik J., Marik I., Cerny P. Treatment of Children Scoliosis by Corrective Brace with Regulated Force Effect. Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interaction, 2011; 11(2):203-207, IMNI Greek, ISSN 1108-7161.
 10. Petrtyl M., Krulis Z., Senolt L., Bastl Z., Cerny P., Hulejova J., Lisal J., Danesova J. Hydrogel Scaffolds Contribute to the Osteogenesis and Chondrogenesis in the Small Osteochondral Defects. Biomaterials Aplications for Nanomedicine, Intech, November 2011, Croatia, ISBN 978-953-307-661-4, p. 53 – 68.
 11. Černý P. Technické základy a materiály pro obor Ortotika-protetika.  Ortotika s.r.o., 2011, ISBN 978-80-260-0930-6.
 12. Cerny P., Marik I., Pallova I. The radiographic method for evaluation of axial vertebral rotation – presentation of the new method. Scoliosis Journal 2014, 9:11, doi:10.1186/1748-7161-9-11.
 13. Zemková D., Mařík I., Černý P., Myslivec R., Petrášová Š. Treatment of knock knees in an obese girl with a mild form of rickets and hypermobility – case report. 20. Kubátův podologický den: Růstová chrupavka, vrozené a získané poruchy růstu – mezioborový pohled, Praha, Lékařský dům. 6.-7. 4. 2015. Pohybové ústrojí, 21, 2014, č. 3+4, s. 241 – 248, ISSN 1210-7182.
 14. Černý P., Mařík I. Stanovení axiální rotace pánve původní radiografickou metodou – prospektivní studie. Pohybové ústrojí, 21, 2014, č. 3+4, s. 230 – 240, ISSN 1210-7182.
 15. Černý P., Mařík I. The axial pelvic rotation assessment based on pelvic bones according to the original radiographic method using a pelvis 3D model. Pohybové ústrojí, 22, 2015, č. 1+2, s. 71 – 81, ISSN 1210-7182.
 16. Krawczyk P., Černý P., Maříková A., Myslivec R., Mařík I. Ortoticko-protetické léčení tělesně postižených dětí – komplexní péče. Pohybové ústrojí, 23, 2016, s. 49 – 80, ISSN 1210-7182.
 17. Stolinski L., Kozinoga M., Czaprowski D., Tyrakowski M., Cerny P., Suzuki N., Kotwicki T. Two-dimensional digital photography for child body posture evaluation: Standardized technique, reliable parameters and normative data for age 7-10 years. Scoliosis and Spinal Disorders (2017) 12:38. DOI 10.1186/s13013-017-0146-7

Souborné články 

 1. Mařík I., Černý P., Sobotka Z., Korbelář P., Kuklík M., Zubina P.: Konzervativní terapie deformit páteře dynamickou trupovou ortézou: anotace prospektivní studie. Pohybové ústrojí, 3, 1996, č. 1, s. 38 – 41, ISSN 1210-7182.
 2. Černý P., Mařík I., Zubina P., Hadraba I. Aplikace ortotiky jako prostředku technické rehabilitace u kostních dysplázií. Pohybové ústrojí, 5, 1998, č. 3+4, s. 145 – 151, ISSN 1210-7182.
 3. Černý P, Mařík I, Zubina P, Korbelář P. Trupové ortézy pro léčení skoliózy (1. část). Ortopedická protetika, 1, 1999, č. 1, s. 32 – 34.
 4. Černý P, Mařík I, Zubina P, Korbelář P. Trupové ortézy pro léčení skoliózy (2. část). Ortopedická protetika, 2, 2000, č. 2, s. 18 – 20.
 5. Čulík J, Mařík I, Černý P, Zubina P, Sobotka Z+. Funkční adaptace a patobiomechanika končetinového a axiálního skeletu při silových účincích. Pohybové ústrojí, 8, 2001, č. 1, s. 7 – 14, ISSN 1210-7182.
 6. Černý P, Kosteas A, Mařík I, Zubina P. Dynamická korekční trupová ortéza pro sezení podle Kostease. Ortopedická protetika, 3, 2001, č. 4, s. 10 – 11.
 7. Černý P. Hyperkorekční trupové ortézy. Ortopedická protetika, 3, 2001, č. 5, s. 6 -7, ISSN 1212-6705. 
 8. Černý P., Marik I. Možnosti konzervativní terapie skolióz. Některé atypické příklady. Ortopedická protetika, 3, 2001, č. 5, s. 6 -7, ISSN 1212-6705.
 9. Černý P. Principy kalceotiky. Ortopedie, 2, 2008, č. 2, 87 – 91, ISSN 1802-1727.
 10. Černý P. Možnosti konzervativní léčby skolióz. Ortopedie, 2, 2008, č. 4, 172 – 179, ISSN 1802-1727.
 11. Pallová I., Černý P., Kubový P., Otáhal S. Možnosti hodnocení axiální rotace páteře a její význam u páteřních deformit. Lékař a technika, ročník 39, 2009, 1, ISSN 0301-5491.
 12. Petrtýl M., Šenolt L., Hulejová H., Černý P. Vznik kvalitní artikulární chrupavky při léčení osteochondrálních poruch – verifikace in vivo, Ortopedie, 4, 2010, č. 3., str. 26. ISSN 1802-1727.
 13. Černý P. Idiopatická skolióza a možnosti konzervativní léčby, Vox Pediatrie, 12, 2012, 4, s. 17 – 20, ISSN 1213-2241.
 14. Černý P. Silové působení končetinových a trupových ortéz: možnosti přesné verifikace. Ortopedická protetika, 18, 2012, str. 19 – 20, ISSN 1212-6705.
 15. Černý P., Mařík I. AngleSpine – program pro metrologii deformit páteře a kolenních kloubů. 20. Kubátův podologický den: Růstová chrupavka, vrozené a získané poruchy růstu – mezioborový pohled, Praha, Lékařský dům. 6. – 7. 4. 2015. Pohybové ústrojí, 21, 2014, č. 3+4, s. 276 – 284, ISSN 1210-7182.
 16. Černý P., Mařík I, Drnková J. Stanovení axiální rotace pánve z kostí pánevních původní radiografickou metodou s využitím 3D modelu pánve. Ortopedická protetika, 2016, č. 19, s. 32 -37, ISSN 1212-6705.
 17. Černý P., Kosteas A., Drnková J. Možnosti konzervativní léčby idiopatické skoliózy. Ortopedická protetika, 2017, č. 20, s. 26 -31, ISSN 1212-6705.
 18. Drnková J., Černý P., Kosteas A., Libý P., Tichý M., Krásničanová H. Efektivní využití kraniálních remodelačních ortéz u polohových deformit hlavy a po endoskopické operaci kraniosynostózy. Ortopedická Protetika, 2018, č. 21, s. 64 – 73, ISSN 1212-6705.
 19. Drnková J., Černý P., Kosteas A., Hudeček M. Konzervativní léčba skoliózy s využitím moderních technologií. Ortopedická protetika, 2019, č. 22, s. 40. – 49, ISSN 1212-6705. 

Postery

 1. Petrtyl  M., Bastl Z., Krulis Z., Cerny P., Lisal J., Jíra A., Danesova J., Hulejova H. Cycloolephine Replacement of Subchondral Bone – Biophysical/Biochemical Interaction. Konference – Halle, Germany, 2007.
 2. Petrtyl  M.,  Lisal J., Cerny P., Danesova J. Transfer of Micro-Stresses from Collagen Fibres of the Hyaline Cartilage into Subchondral Bone. Konference – Marseille PTR, France Seventeenth meeting, 18-20 June, 2008.
 3. Černý P., Kosteas A.: Nové možnosti korzetoterapie – Dvojvariantní korekční trupová ortéza. E-poster. XIII. národní kongres ČSOT, Plzeň, 20. – 22. 5. 2009.
 4. Cerny P., Marik I., Pallova I.: The radiographic method for measurement of axial vertebral rotation. BIT’s 2nd Annual World Congress of Orthopaedics-2015, WCORT-2015, Xi’an, China, September 24-26, 2015.
 5. P. Černý, I. Mařík. The original radiographic methods for evaluation of axial vertebral rotation and axial pelvis rotation (with use of 3D pelvis model). The 17th Prague – Lublin – Sydney – St. Petersburg symposium. Growth plate – Disorders of growth interdiscipli-nary approach to Diagnostics – Comprehensive treatment – Biomechanics. Kroměříž, 21. – 24. 9. 2015. Suplementum, Pohybové ústrojí, ročník 22, 2015, číslo 3-4, str. 47 – 48. ISSN 2336-4777.
 6. Cerny P., Marik I., Pallova I. The radiographic method for measurement of axial vertebral rotation. Biomechanics & Implant Design, July 27-29, 2015 Orlando, USA. Biomim Biomater Tissue Eng 2015, 18:3.
 7. Cerny P., Krawczyk P., Marik I. Segment modifications of corrective spinal orthoses. Book of Abstract, 12. International meeting SOSORT, Lyon, 2017.
 8. Cerny P., Cerny M., Drnkova J., Stolinski L., Czaprowski D., Kotwicki T, Marik I. Measurement of spinal and postural deformities from radiographs or photographs using dedicated software for computers and smartphones. Book of Abstract, p. 162, 13. International meeting SOSORT, Dubrovnik, 2018.
 9. Cerny P., Drnkova J., Stolinski L., Czaprowski D., Kotwicki T, Marik I. Method of measuring axial pelvic rotation in a photograph – verification from scanned 3d models. Book of Abstract, p. 163, 13. International meeting SOSORT, Dubrovnik, 2018.

Publikovaná abstrakta

 1. Culik J, Marik I, Cerny P, Zubina P. PC – Simulation of Scoliosis Treatment by Bracing. Abstract. In: J Musculoskel Neuron Interact, 2, 2002, No. 4, p. 308 -309.
 2. Culik J, Marik I, Cerny P, Zubina P, Zemkova D. Computer Control of Bone Deformities Treatment by Limb Orthoses. Abstract. In: J Musculoskel Neuron Interact, 2, 2002, No. 4, p. 309.
 3. Petrtyl M, Senolt L, Hulejova H, Cerny P, Krulis Z, Bastl Z, Danesova J, Horak Z. Treatment of Osteoarthritis by Hybrid Polymer Replacement. 6th International Workshop for Musculoskeletal and Neuronal Interactions, 2008, p. 149 – .
 4. Petrtyl M, Bastl Z, Senolt L, Krulis Z, Horak Z, Cerny P, Hulejova H, Lisal J, Povysil, C, Danesova J. Replacement of hyalite cartilage in big joints – verifications „in vivo“. Human Biomechanics 2008, ISBN 978-3-940744-17-3, s. 16 – 17 ve sborníku, 2 strany v elektronickém sborníku.
 5. Petrtyl M, Senolt L, Hulejova H, Cerny P, Krulis Z, Bastl Z, Danesova J, Horak Z. Small bi-componente implants for osteochondral defects. 6th European Symposium of Biomedical Engineering, 19. – 21. 6. 2008, 2 strany v elektronickém sborníku. 
 6. Petrtyl M, Danesova J, Senolt L, Cerny P, Krulis Z. Polymer replacements of subchondral bone and articular cartilage. Properties, Processing, Modification of Polymeric Meterial, Published: November 16, 2011 under CC BY 3.0 license, ISBN 978-3-940744-17-3, p. 1 – 364. Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná.

 Přednášky s abstrakty

 1. Černý P., Mařík I., Zubina P., Korbelář P. Trupové ortézy pro léčení deformit páteře. Onemocnění páteře, Ústí nad Labem, 2000, sborník s. 31 – 32. 
 2. Mařík I, Petrtýl M, Černý P. Regeneration of long bones at skeletal dysplasias respecting the viscoelastic properties. In: Biomechanics of man 2000, ed.Vaverka F, Janura M., Olomouc: Palacký University, 2000, s. 92 – 95.
 3. Mařík I, Petrtýl M, Kuklík M, Černý P. Klinicko-radiologická symptomatologie kostních dysplazií jako důsledek geneticky předurčené systémové patologické funkční adaptace skeletu: biomechanické aspekty léčení. In: Skelet 2001 – Mezinárodní konference, Praha: CBMI, ČVUT, s. 31 – 34.
 4. Mařík I. Čulík J, Zemková D, Černý P, Zubina P, Hyánková E. Vrozené a vývojové deformity dolních končetin: biomechanické aspekty ortotického léčení. Abstrakta. In: Skelet 2002, Centrum biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze a FTVS UK Praha, 27. – 28. 3. 2002, s. 53 – 55.
 5. Mařík I, Petrtýl M, Černý P. Mechanismy funkční adaptace kostí a vazkopružné vlastnosti pojivové tkáně při remodelaci a regeneraci u kostních dysplazií. In: Sborník Sekundární osteoporóza 2002 (ISBN: 80-900692-9-0), Plzeň 14. – 15. 4. 2002, s. 67 – 77.
 6. Černý P, Mařík I, Zubina P, Čulík J. Technické možnosti korzetoterapie. Sborník „Onemocnění páteře“, vyd. Galén Praha, poř. Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP, Ortopedická klinika FN a LF MU Brno. ISBN 80-7262-171-8, s. 107, Brno 2002.
 7. Čulík J, Mařík I, Černý P. Výpočetní simulace léčení deformit páteře trupovou ortézou. Sborník „Onemocnění páteře“, vyd. Galén Praha, poř. Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP, Ortopedická klinika FN a LF MU Brno. ISBN 80-7262-171-8, s. 108 – 111, Brno 2002.
 8. Mařík I, Zubina P, Černý P, Čulík J. Korzetoterapie s použitím Chêneau korzetu a dynamické trupové ortézy. Sborník „Onemocnění páteře“, vyd. Galén Praha, poř. Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP, Ortopedická klinika FN a LF MU Brno. ISBN 80-7262-171-8, s. 107, Brno 2002.
 9. Mařík I. Čulík J, Černý P, Zemková D, Zubina P, Hyánková E. Dynamic leg orthoses with bending pre-stressing. In: Proceedings of Conference Biomechanics of Man 2002, Charles University in Prague, Dpt. of Anatomy and Biomechanics FTVS, Čejkovice 12. 11. – 15.11. 2002, s. 114 – 117.
 10. Mařík, I., Černý, P. Ramenní ortéza pro poranění akromioklavikulárního kloubu. Souhrny přednášek, ISSN 1211-7927, XV. ortopedické sympozium, Hradec Králové 16. – 17. března 2006, str. 24.
 11. Černý, P., Pallová, I., Mařík, I. Grafická metoda získání úhlu rotace obratle z RTG snímku. Souhrny přednášek, ISSN 1211-7927, XVI. ortopedické sympozium, Hradec Králové 15. – 16. března 2007, str. 72 – 73.
 12. Černý, P., Pallová, I., Mařík, I. Grafická metoda získání úhlu axiální rotace obratlů. Souhrny přednášek, ISBN 978-80-7262-479-9, XI. národní kongres ČSOT, Brno, 25. – 27. 4. 2007, str. 107. 
 13. Černý, P., Mařík I. Idiopathic and congenital scolioses bracing of Czech Children, Pohybové ústrojí, ISSN 1212-4575, 13/2006, č. 3 – 4, str. 237 – 247. Lublin, Polsko, 20. – 21. 4. 2007.
 14. Černý P., Mařík I., Kosteas A. Problematická ortézování dolních končetin. 13. Kubátův podologický den: Projevy chronických onemocnění na pohybovém aparátu, Praha, Lékařský dům, 5. 4. 2008. Supplementum Pohybové ústrojí, 15, 2008, č. 1+2, s. 123 – 127.
 15. Petrtýl M, Šenolt L, Kruliš Z, Bastl Z, Hulejová H, Černý P, Lísal J, Danešová J, Horák Z. Treatment of small subchondral defects by the hybrid polymer replacements, Praha, Lékařský dům, 5. 4. 2008. Supplementum Pohybové ústrojí, 15, 2008, č. 1+2, s. 147 – 148.
 16. I. Mařík, P. Černý, R. Myslivec, A. Maříková. Aplikovaná ortotika v dětském věku. 2. konference ISPO ČR, Praha, Hotel Albion, 13. 6. 2008, sborník s. 20 – 21, vyzvaná přednáška.
 17. M. Petrtyl, L. Senolt, H. Hulejova, P. Cerny, Z. Krulis, Z. Horak, Z. Bastl, C. Povysil, J. Danesova, J. Lisal, J. Spelda. Replacement of hyaline cartilage in gig joints “in vivo”. International Conference, Human Biomechanics 2008, Hotel Krystal, 29. – 30. 9. 2008, abstract p. 16. ISBN 978-80-01-04163-5.
 18. J. Čulík, I. Mařík, P. Černý. Podmínky ortotického léčení deformit dolních končetin u dětí. The 10th Prague-Sydney-Lublin Symposium. „Diagnostics, Comprehensive, Fragment and Biomechanice of Locomotor Defects“. Praha, Lékařský dům, 25. – 26. 10. 2008, Supplementum Pohybové ústrojí, 15, 2008, č. 3+4, s. 347 – 352.
 19. P. Černý, I. Mařík, R. Myslivec, A. Maříková, D. Zemková, A. Kosteas. Silové působení končetinových a trupových ortéz: možnosti přesné verifikace. The 10-th Prague-Sydney-Lublin Symposium. „Diagnostics, Comprehensive, Fragment and Biomechanice of Locomotor Defects“. Praha, Lékařský dům, 25. – 26. 10. 2008, Supplementum Pohybové ústrojí, 15, 2008, č. 3+4, s. 353 – 355.
 20. M. Petrtýl, Z. Kruliš, Z. Horák, P. Černý, Z. Bastl, C. Povýšil, L. Renolt, H. Hulejová, M. Lišková, J. Danešová, J. Lísal. Treatment of osteochondral defects by polymer mini-replacement – „In Vivo“, verifications at animals. The 10th Prague-Sydney-Lublin Symposium. „Diagnostics, Comprehensive, Fragment and Biomechanice of Locomotor Defects“. Praha, Lékařský dům, 25. – 26. 10. 2008, Supplementum Pohybové ústrojí, 15, 2008, č. 3+4, s. 355 – 357.
 21. P. Černý, A. Kosteas. Dvouvariantní korekční trupová ortéza. 14. Kubátův podologický den: Biomechanika a patobiomechanika, diagnostika a léčení vrozených a získaných vad pohybového ústrojí na makro-, meso-, mikro- a nano-úrovních, Praha, Lékařský dům, 18. 4. 2009. Supplementum Pohybové ústrojí, 16, 2009, č. 1+2, s. 138 – 140.
 22. M. Petrtýl, J. Lísal, J. Danešová, L. Šenolt, H. Hulejová, M. Polanská, Z. Bastl, Z. Kruliš, P. Černý. Chondrogenesis -Biological Response to the Biomechanical stability of Subchondral Bone Replacements. 14. Kubátův podologický den: Biomechanika a patobiomechanika, diagnostika a léčení vrozených a získaných vad pohybového ústrojí na makro-, meso-, mikro- a nano-úrovních, Praha, Lékařský dům, 18. 4. 2009. Supplementum Pohybové ústrojí, 16, 2009, č. 1+2, s. 147 – 148. ISSN 1212-4575
 23. M. Petrtýl, L. Šenolt, H. Hulejová, P. Černý, M. Lišková, I. Mařík. Léčení lokálních osteochondrálních poruch pomocí hybridních náhrad – vznik nové artikulární chrupavky. Souhrny přednášek, ISBN 978-80-7262-623-6, XIII. národní kongres ČSOT, Plzeň, 20. – 22. 5. 2009, str. 91.
 24. M. Petrtýl, L. Šenolt, Z. Bastl, Z. Kruliš, P. Černý, J. Lísal. The initial biomechanical stiffness of materials substituting the subchondral bone has the fundamental influence of both the quality and the quantity of new articular cartilage. The 11th Prague-Sydney-Lublin Symposium. Praha, Lékařský dům, 2. – 4. 9. 2009, Supplementum Pohybové ústrojí, 16, 2009, č. 3+4, s. 296 – 297.
 25. P. Černý, I. Mařík. I. Pallová: Graphic method of measurement of axial vertebral rotation. The 11th Prague-Sydney-Lublin Symposium. Praha, Lékařský dům, 2. – 4. 9. 2009, Supplementum Pohybové ústrojí, 16, 2009, č. 3+4, s. 297 – 298.
 26. M. Petrtýl, J. Lísal, J. Danešová, L. Šenolt, H. Hulejová, M. Polanská, Z. Bastl, Z. Kruliš, P. Černý. The Quality of Subchondral Bone and Initial Stability of Subchondral Bone Replacement Contributes to the Creation of Articular Cartilage. Sympozjum naukove, Lublin, 18. – 19. 9. 2009, sborník, ISBN 978-83-60783-18-4, str. 142 – 143.
 27. Petrtýl, M., Lísal, J., Danešová, J., Šenolt, L., Hulejová, H., Černý P., Bastl Z., Kruliš Z.: Cycloolefin-blend Copolymers Assist with the Creation of New Articular Cartilage. In Layered Nanostructures: Polymers with Improved Properties. Halle: Martin-Luther-University, 2009, p. 43-44. 
 28. Petrtýl, M., Lísal, J., Šenolt, L., Černý, P., Hulejová, H. et al.: Bearing Capacity of Subchondral Bone/Subchondral Bone Replacement Coregulates the Quality of Cartilage Matrix. In 2nd Joint Meeting of the Bone Research Society and the British Society for Matrix Biology. London: Bone research society, 2009, p. 33-34. 
 29. Petrtýl, M., Lísal, J., Šenolt, L., Hulejová, H., Kruliš Z., Bastl Z., Černý P., Danešová, J.: New Articular Cartilage – Biological Response to the Biomechanical Stability of Subchondral Bone Replacement. In 22nd European Conference on Biomaterials [CD-ROM]. Bettlach: Swiss Society for Biomaterials, 2009, p. 108. 
 30. M. Petrtýl, L. Šenolt, H. Hulejová, P. Černý. Vznik kvalitní artikulační chrupavky při léčení lokálních osteochondrálních poruch – verifikace in vivo. XIV. Národní kongres ČSOT, Praha, 19. 21. 5. 2010, Suplementum, Ortopedie, ročník 4, 2010, číslo 3, str. 26.
 31. P. Černý. Hallux vagus – možnosti korekce ortézou. XIV. Národní kongres ČSOT, Praha, 19. 21. 5. 2010, Suplementum, Ortopedie, ročník 4, 2010, číslo 3, str. 42.
 32. P. Černý, M. Petrtýl, J. Lísal. Clinical Treatment of Osteochondral Defects (Biomechanical Conditions). Human Biomechanics 2010, Sychrov, 4. – 6. 10. 2010, Sborník přednášek, str. 24 – 26.
 33. P. Černý. Hallux vagus – korekce ortézou a novým typem ortopedických vložek. 16. Kubátův den – nové trendy v diagnostice a léčení chorob pohybového ústrojí, Lékařský dům, Praha, 26. 3. 2011, Suplementum, Pohybové ústrojí, ročník 18, 2011, číslo 1-2, str. 151.
 34. P. Černý. Technické aspekty a možnosti konzervativní léčby skoliózy trupovou ortézou. 11. Ústecká rehabilitační konference, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, 27. 5. 2011, Sborník přednášek, str. 6 – 7.
 35. P. Černý. V. Princ, J. Kálal. Stehenní protéza pro nejčasnější protézování. 17. Kubátův den – nové trendy v diagnostice a léčení chorob pohybového aparátu, Lékařský dům, Praha, 2. 3. 2012, Suplementum, Pohybové ústrojí, ročník 19, 2012, číslo 1-2, str. 157 – 158.
 36. P. Černý. Možnosti korekce kontraktury krátkého bércového pahýlu ortézou a vybavení protézou – kasuistika. 18. Kubátův den – Novinky v diagnostice a léčení chorob pohybového aparátu – mezioborové aspekty. Lékařský dům, Praha, 8. – 9. 3. 2013, Suplementum, Pohybové ústrojí, ročník 20, 2013, číslo 1-2, str. 27 – 28.
 37. P. Černý, P., Princ, V., Kálal, J. Časné vybavení dítěte protézou – kasuistika. 18. Kubátův den – Novinky v diagnostice a léčení chorob pohybového aparátu – mezioborové aspekty. Lékařský dům, Praha, 8. – 9. 3. 2013, Suplementum, Pohybové ústrojí, ročník 20, 2013, číslo 1-2, str. 28 – 29.
 38. Zemková D., Mařík I., Černý P., Myslivec R., Petrášová Š. Léčení valgozity kolen obézní dívky s mírnou formou křivice a kloubní hypermobilitou – kasuistika. 20. Kubátův podologický den: Růstová chrupavka, vrozené a získané poruchy růstu – mezioborový pohled, Praha, Lékařský dům. 6.-7. 4. 2015. Pohybové ústrojí, 21, 2014,
  č. 3+4, s. 241 – 248.
 39. Černý P., Mařík I. Stanovení axiální rotace pánve původní radiografickou metodou    prospektivní studie. 20. Kubátův podologický den: Růstová chrupavka, vrozené a získané poruchy růstu – mezioborový pohled, Praha, Lékařský dům. 6.-7. 4. 2015. Pohybové ústrojí, 21, 2014, č. 3+4, s. 230 – 240.
 40. P. Černý. Monitoring ortotických aplikací. Techmania, Plzeň, 15. – 16. 9. 2014. Book of abstracts, p. 20 – 21.
 41. Černý P., Mařík I. AngleSpine – program pro metrologii deformit páteře a kolenních kloubů. 20. Kubátův podologický den: Růstová chrupavka, vrozené a získané poruchy růstu – mezioborový pohled, Praha, Lékařský dům. 6.-7. 4. 2015. Pohybové ústrojí, 21, 2014, č. 3+4, s. 276 – 284.
 42. P. Černý, I. Mařík, I. Pallová. The radiographic method for evaluation of axial vertebral rotation – presentation of the new method. The 16th Prague – Lublin – Sydney –
  St. Petersburg symposium. Disorders of growth and defects of growth epiphysis. Lublin, Poland, 21. – 25. 9. 2014. Suplementum, Pohybové ústrojí, ročník 21, 2014, číslo 3-4, str. 60 – 61. ISSN 2336-4777.
 43. P. Černý, I. Mařík. The axial pelvis rotation assessment according to the original radiographic method with use of 3D pelvis model. The 17th Prague – Lublin – Sydney – St. Petersburg symposium. Growth plate – Disorders of growth interdisciplinary approach to Diagnostics – Comprehensive treatment – Biomechanics. Kroměříž, 21. – 24. 9. 2015. Suplementum, Pohybové ústrojí, ročník 22, 2015, číslo 3-4, str. 47 – 48. ISSN 2336-4777.
 44. M. Petrtyl, Z. Krulis, L. Senolt, H. Hulejova, P. Cerny, Z. Bastl, C. Povysil. Initial Biomechanical Conditions Concerning the Successful Healing of Small Osteochondral Defects. The 17th Prague – Lublin – Sydney – St. Petersburg symposium. Growth plate – Disorders of growth interdisciplinary approach to Diagnostics – Comprehensive treatment – Biomechanics. Kroměříž, 21. – 24. 9. 2015. Suplementum, Pohybové ústrojí, ročník 22, 2015, číslo 3-4, str. 47 – 48. ISSN 2336-4777. 
 45. Černý P., Drnková J., Mařík I., Kosteas A. Spinální a globální úroveň axiální rotace skeletu získaná z RTG snímků páteře v AP projekci. 21. Kubátovy dny. Ortopedická protetika, vrozené a získané poruchy růstu – diabetická noha – mezioborový pohled. Suplementum, Pohybové ústrojí, ročník 23, 2016, číslo 2, str. 40 – 43. ISSN 2336-4777.
 46. Cerny P, Stolinski L, Drnkova J, Czaprowski D, Kosteas A, Marik I. Skeletal deformities measurements of x-ray images and photos on the computer. Locomotor System J 2016, Suppl 2: 32-36. 
 47. Cerny P., Stolinski L., Drnkova J., Czaprowski D., Kosteas A. Marik I. Skeletal deformities measurements of X-ray images and photos on the computer. The 18th Prague-Lublin-Sydney-St Petersburg Symposium. Congenital and acquired disorders of growing skeleton. 21th – 25th September 2016, Zwierzyniec, Poland. Suplementum, Pohybové ústrojí, ročník 23, 2016, číslo 1, str. 32 – 36. ISSN 2336-4777.
 48. Mařík I., Zemková D. Maříková A., Myslivec R. Černý P., Krawczyk P. Deformity u vrozených a získaných vad skeletu jako funkční model adaptací kostí. 22. Kubátovy dny. Ortopedická protetika a mezioborová spolupráce nestejná délka končetin, podiatrie, rehabilitace a ortopedická protetika, diabetická noha, biomechanika, varia. Suplementum, Pohybové ústrojí, ročník 24, 2017, číslo 1, str. 64 – 68. ISSN 2336-4777.
 49. Černý P., Mařík I. Měření tibiofemorálního úhlu, úhlu paty, torse bérců a rotace kyčelních kloubů z fotografií pomocí PC. 22. Kubátovy dny. Ortopedická protetika a mezioborová spolupráce nestejná délka končetin, podiatrie, rehabilitace a ortopedická protetika, diabetická noha, biomechanika, varia. Suplementum, Pohybové ústrojí, ročník 24, 2017, číslo 1, str. 70 – 71. ISSN 2336-4777.
 50. Stolinski L., Czaprowski D., Kozinoga M., Korbel K., Politarczyk K., Ulman P., Cerny P., Nobumasa S., Kotwicki T. Variability of the parameters determined sagittal profile of the trunk assessed using photography. Book of Abstract, p. 53 – 54, 12. International meeting SOSORT, Lyon, 2017. 
 51. Cerny P., Stolinski L., Czaprowski D., Marik I., Kotwicki T. Method of measuring axial pelvic rotation – pilot study. Book of Abstract, p. 55 – 56, 12. International meeting SOSORT, Lyon, 2017.
 52. Marik. I., Zemkova D., Myslivec R., Marikova A., Cerny P., Krawczyk P. Functional adaptation of bones. Explanation of skeletal deformities in skeletal genetic disorders. The 19th Prague-Lublin-Sydney-St. Petersburg Symposium. Interdisciplinary approach to rowing skeleton. 13. – 16. 9. 2017, Praha. Suplementum, Pohybové ústrojí, ročník 24, 2017, číslo 2, str. 64 – 70. ISSN 2336-4777.
 53. Cerny P., Stolinski L., Czaprowski D., Marik I., Drnkova J., Kotwicki T. Method of measuring axial pelvis rotation – a pilot study. The 19th Prague-Lublin-Sydney-St. Petersburg Symposium. Interdisciplinary approach to rowing skeleton. 13. – 16. 9. 2017, Praha. Suplementum, Pohybové ústrojí, ročník 24, 2017, číslo 2, str. 54 – 55. ISSN 2336-4777. 
 54. Černý P. Korzetoterapie jako součást komplexní léčby skoliózy. XIII. Janskolázeňské symposium. 9. – 12. 1. 2019, Janské Lázně, Sborník abstrakt.
 55. Cerny P., Drnkova J., Kott O., Negrini S. Design of spinal brace classification. Congress of Dr. Ales Hrdlicka + The 21th Prague-Lublin-Sydney-St. Petersburg Symposium.
  3. – 5. 9. 2019, Humpolec. Suplementum, Pohybové ústrojí, ročník 26, 2019, číslo 2, str. 141 – 142. ISSN 2336-4777. 

Přednášky na seminářích a sympoziích

 1. Mařík I, Petrtýl M, Černý P. Vazkopružná remodelace a regenerace pojivové tkáně u kostních dysplazií.  4. konference o sekundární osteoporóze, Plzeň 14. – 15. 4. 2000, ZU Plzeň a FN Plzeň.
 2. Mařík I, Petrtýl M, Černý P. Regeneration of long bones at skeletal dysplasias respecting the viscoleastic properties. XVIIth Meeting of the Federation of the European Connective Tissue Societies, Patras, Greece July 1-5, 2000.
 3. Mařík I, Petrtýl M, Černý P. Regeneration of long bones at skeletal dysplasias respecting the viscoelastic properties.  Biomechanics of man 2000, Olomouc: Palacký University.  Předseda sekce „Klinická biomechanika“.
 4. Černý P, Mařík I, Zubina P, Korbelář P. Trupové ortézy pro léčení deformit páteře. Onemocnění páteře – kongres s mezinárodní účastí, Ústí nad Labem 29. 11. – 1. 12. 2000, Česká společnost spondylochirurgická a Masarykova nemocnice Ústí n. L.
 5. Mařík I, Černý P, Zubina P, Čulík J. Establishment of effectiveness of the Chêneau-brace and Dynamic corrective spinal brace according to Černý. The Symposium „Locomotor System Disorders – biomechanical aspects of the treatment in childhood“ (with guests of honour), Praha 13. 11. 2001.                                                                                                                         
 6. Čulík J, Mařík I, Černý P, Zubina P. Computer Simulation of Spine Deformities Treatment with Orthoses. The Symposium „Locomotor System Disorders – biomechanical aspects of the treatment in childhood“ (with guests of honour), Praha 13. 11. 2001.  
 7. Mařík I, Černý P, Čulík J, Zemková D, Zubina P. New limb orthoses with high bending pre-stressing. The Symposium „Locomotor System Disorders – biomechanical aspects of the treatment in childhood“ (with guests of honour), Praha 13. 11. 2001.    
 8. Čulík J, Mařík I, Černý P, Zemková D. PC simulace ortotického léčení deformit DK. Kubátův podologický den, Praha, Lékařský dům, 9. 3. 2002.
 9. Mařík I, Zubina P, Černý P, Čulík J. Bracing with application of the Chêneau-Brace and Dynamic Corrective Spinal Brace according to Černý. Kongres onemocnění páteře, Brno, 5. – 6. 9. 2002.
 10. Mařík I, Zubina P, Černý P, Čulík J. Orthotic and biomechanical approach to the limb deformities. The 3rd Prague-Sydney Symposium – „Defects of locomotor apparatus – diagnosis and treatment“,  Prague, The Medical House, October 7, 2002.
 11. Marik I, Zubina P, Cerny P,  Culik J. Evaluation of Effectivess of the Chêneau Brace and Dynamic Corrective Spinal Brace according to Černý. World Congress Orthopädie + REHA-Technik, Leipzig, Germany, 8. – 11. 5.2002 – vyzvaná přednáška, zařazeno do tisku časopisu Orthopädie Technik. 
 12. Marik I, Culik J, Cerny P, Zemkova D, Zubina P, Hyankova E. New limb Orthoses with High Bending Pre-Stressing. World Congress Orthopädie + REHA-Technik, Leipzig, Germany, 8. – 11. 5.2002 – vyzvaná přednáška, zařazeno do tisku časopisu Orthopädie Technik. 
 13. Černý P., Mařík I., Hadraba I. Orthoprosthesis fitting at some systemic bone diseases and/or congenital limb defects. International Anthropological Congress. Memorial Congress to the 60th anniversary of death of Dr. Ales Hrdlicka. May 22 – 24, 2003 Prague – Humpolec.
 14. Cerny P, Marik I, Hadraba I: Orthoprosthesis as a method of choice in severe leg discrepancies. The 4th Prague-Sydney Symposium „Diagnostics and Conservative Treatment of Congenital and Acquired Locomotor Apparatus Defects“, Prague, National Theatre, 8. 10. 2003.
 15. Mařík, I., Černý, P., Suzan, J. Vady dolních končetin, jejich léčení a ortotické ošetření. Kubátův podologický den, Praha, Lékařský dům, 17. 4. 2004.
 16. Černý, P. Výroba ortopedicko-protetických pomůcek pro ošetření deformit nohou. Kubátův podologický den, Praha, Lékařský dům, 17. 4. 2004.
 17. Černý P. Ortotické řešení některých vrozených nebo získaných vad dolních končetin nohou u dětí. Kubátův podologický den, Praha, Lékařský dům, 5. 2. 2005.
 18. Cerny, P. Conservative treatment of scoliosis. Prosthetics seminar. Tripoli Central Hospital, 25. 2. 2005.
 19. Černý, P. Ortéza pro poranění AC skloubení, Sympózium FOPTO, Myslivna, Brno, 20. 5. 2005.
 20. Černý, P. Dynamické ortézy HK, Sympózium FOPTO, Myslivna, Brno, 19. 5. 2006.
 21. Černý, P., Princ, V. Epitéza lýtka s povrchem Superskin. Darovanský Dvůr, 3. 11. 2006
 22. P. Černý. Možnosti konzervativní léčby kongenitální skoliózy u dětí. Odborná konference FOPTO, Hustopeče u Brna, 9. – 10. 11. 2007.
 23. P. Černý, P. Rubeš. Elektronické monitorování aplikace ortopedických pomůcek. Odborná konference FOPTO, Liberec. 17. – 18. 4. 2009
 24. M. Petrtyl, L. Senolt, P. Cerny, J. Lisal , H. Hulejova, M. Liskova, J. Danesova. Bearing Capacity of Subchondral Bone/Subchondral Bone Replacement Co-regulates the Quality of Cartilage Matrix. Bone Research Society, London. 14.- 16. 6. 2009.
 25. P. Černý. Monitorování aplikace ortopedických pomůcek. Odborná konference FOPTO, 29. 4. – 30. 4. 2011, Hustopeče u Brna.
 26. P. Černý, V. Princ, J. Kálal. Dětská stehenní protéza pro nejčasnější vybavení. Odborná konference FOPTO, 4. 11. – 5. 11. 2011, Plzeň.
 27. P. Černý. Ortéza pro korekci flekčních kontraktur při TT amputaci. Odborná konference FOPTO, 26. 4. 2013, České Budějovice.
 28. P. Černý, A. Kosteas. Konzervativní léčba skolióz korekčními trupovými ortézami. IV sympózium o skolióze. Masarykova univerzita, 25. 4. 2014, Brno.
 29. P. Černý. Možnost trvalé antibakteriální úpravy povrchu pomůcek. Odborná konference FOPTO, 6. 6. 2014, Praha.
 30. P. Černý. Možnost dodatečného utěsnění ventrální části stehenního lůžka při použití lineru. Odborná konference FOPTO, 6. 6. 2014, Praha.
 31. Černý P., Drnková J., Stolinski L. Mařík I. Hodnocení některých skeletárních
  parametrů z fotografií pacienta. Odborná konference FOPTO, 20. 5. 2017, Brno.
 32. Černý P., Kosteas A., Drnková J. Možnosti korzetoterapie v léčbě skoliózy.
  VI. Berounský rehabilitační den – Skolióza z multidisciplinárního pohledu. 26. 10. 2017, Beroun.
 • 1992 – dosud hlavní ortoticko-protetický technik ve firmě ORTOTIKA s.r.o.
 • 1990 – 1992 vývoj a technologie letecké techniky (kompozitové ULL)
 • 1985 – 1990 výzkumný pracovník ve Výzkumném protetickém pracovišti (VPP) při s. p. Ergon
 • 2015 – dosud garant studia a odborný asistent Fakulty zdravotnických studií Západočeské Univerzity, Plzeň v oboru Ortotika-protetika
 • 2007 – dosud externí vyučující pro studenty Fakulty tělesné výchovy a sportu v oboru Ortotika-protetika
 • doposud vedoucí 26 obhájených bakalářských prací a oponent 31 BP, 1 diplomové práce
 • člen zkušební komise u státních zkoušek odbornosti Ortotik-protetik na FTVS UK
 • hlavní školitel v odbornosti „Trupové ortézy“ vzdělávání v rámci Federace ortopedické protetiky technických oborů
 • vedení praxe oboru Ortotik-protetik na pracovišti ORTOTIKA s.r.o., Praha – FN Motol
 • „Dvojosý kolenní kloub“ AO~266~528 (PV~6431~870)
 • „Dynamická korekční ortéza“, patent č. 281~800~CZ
 • „Polycentrický kolenní kloub s plynulou regulací flexe a extenze“, patent č. 290~161~CZ
 • „Reklinační bandáž”, zápis užitného vzoru: 9430, 1999~10062
 • „Dynamická korekční trupová ortéza pro sezení“, zápis užitného vzoru: 12158, 2002~12778
 • „Aktivní korekční noční trupová ortéza“, patent č. 296~200~CZ (Černý, Mařík, Čulík)
 • „Totální náhrada chrupavky a subchondrální kosti“, PV~2007~283
 • Spoluřešitel grantového výzkumného projektu " Funkční adaptace a patobiomechanika končetinového a axiálního skeletu při silových účincích", Grantová agentura České republiky, GAČR 106/00/0006, 2000 – 2002.
 • Werner Wicker Klinik, Bad Wildungen, SRN, únor – srpen 1991
 • Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment – člen
 • Federace ortopedických protetiků technických oborů (FOPTO) – člen výbor
 • Společnost pro pojivové tkáně ČLS J.E.P. – člen výboru
 • Společnost ortopedicko protetická ČLS J.E.P. – člen
 • Česká společnost pro biomechaniku – člen
Back To Top