skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz

Dosažené vzdělání ve fyzioterapii

 • Absolvent University of Bologna, Italy, obor Fyzioterapie (PT), 1994

Postgraduální vzdělání

 • Course of “Manipolazione Neuroconnettivale” (starší název Fascial Manipulation®) (učitel: Luigi Stecco ), 1998
 • Course of Fascial Manipulation® first and second level (učitel: E .Borgini), Forlì, Italy, 2000
 • Course of Fascial Manipulation® first and second level (teacher E. Borgini), Cesena, Italy, 2001
 • Course of advanced evidence based medicine: ”la ricerca di evidenze scientifiche“(search of scientific evidence), 2004-2006
 • Course of critical appraising “lettura critica di letteratura scientifica”, 2006
 • Course of Fascial Manipulation® for internal dysfunctions (učitelé: Luigi Stecco , Carla Stecco a Antonio Stecco), 2009
 • Course of Fascial Manipulation for internal dysfunctions (učitelé: Luigi Stecco , Carla Stecco a Antonio Stecco), 2011
 • Fascial Manipulation® advanced course, každoročně od 2001 do 2012
 • Corso di perfezionamento in manipolazione fasciale (učitel: Luigi Stecco), 2011
 • od roku 2005 vyučuje rehabilitaci popálenin na University of Bologna (Itálie)
 • od roku 2004 vyučuje rehabilitaci popálenin na University of Ferrara (Itálie)
 • od roku 2001 působí jako supervizor klinické praxe 3. ročníku studia fyzioterapie na University of Bologna (Itálie) a na University of Ferrara (Itálie)
 • 2009 vyučoval rehabilitaci popálenin na Verona Univesity, Rovereto (Itálie)
 • Oficiální učitel Fascial Manipulation®/ Stecco® pro I a II level od roku 2012
 • Oficiální učitel Fascial Manipulation®/ Stecco® pro III level (Interní dysfunkce) od roku 2014
  (kurzy Fascial Manipulation®/ Stecco® vyučuje v Itálii, Izraeli, Japonsku, Rusku a na Ukraině)

Kapitoly v knihách

 • autor kapitoly v knize: G. Caminati, A. Pagnetti: Acute wounds. Support and management of burn, surgical wounds and traumatic, Mc Graw Hill 2012

Vybrané publikace, konference a workshopy

 • Italian Pediatric Socety “Fisioterapia respiratoria al neonato a rischio di disaplasia broncopolmnare: scheda di raccolata dati” (fyzioterapie novorozenců ohrožených bronchopulmonální dysplasií)
 • 20 th national congres Italian Socety of Pediatric Neuro “La fisioterapia respiratoria in un reparto si patologia neonatale” 1994 (Respirační fyzioterapie na oddělení patologické neonatologie)
 • SIUst (Italian Burn Socety) National congres 1998 (Turin, Italy)
 • SIUst National congres 2001 (Milan, Italy)
 • SIUst National congres 2002 (Rimini, Italy)
 • SIUst National congres 2010 (Venice, Italy)
 • CO.R.TE congres 2010 (Rome, Italy)
 • 1999 – 2013 fyzioterapeut na oddělení fyzioterapie v M. Bufalini Hospital, Cesena (Itálie)
 • 1994 – 2005 fyzioterapeut basketbalového týmu “Carisp basket 82”
 • od roku 2013 do současnosti pracuje jako fyzioterapeut ve své vlastní klinice ve městě Cesena, Itálie
 • od roku 2006 do současnosti: člen výzkumného týmu (Member of Medicine and Physiotherapist Research Team) v M. Bufalini Hospital, Cesena, Itálie
 • Člen Fascial Manipulation Association
 • Člen Předsednictva Fascial Manipulation Association od roku 2010
Back To Top