skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz

Dosažené vzdělání ve fyzioterapii

  • absolventka Masarykovy Univerzity, Fakulty sportovních studií, Brno – obor fyzioterapie (Bc.)
  • absolventka 2. lékařské fakulty UK Praha – obor fyzioterapie (Mgr.)
  • od r. 2016 až dosud se podílí na výuce volitelného předmětu Palpační anatomie v rámci  Bc. studia fyzioterapie na 2. lékařské fakultě UK, Praha
  • výuka v rámci předmětu Fyzioterapie v klinických oborech pro posluchače 2. ročníku magisterského studia oboru fyzioterapie na 2. lékařské fakultě, Univerzita Karlova, Praha

Vybrané příspěvky na konferencích

  • Quittková A., Jevič F., Medunová K., Vlčková B.: Využití standardizovaných testů v rehabilitaci dětských pacientů, Janské Lázně 2018 (přednáška)
  • Jevič F., Quittková A.: Kvantitativní chůzové testy a jejich využití v dětské rehabilitaci. XXV. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, Luhačovice 2018. (přednáška)

Klinická praxe ve fyzioterapii

  • 2016 – současnost Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol
  • 2015 – 2016 Zdravotnické zařízení GeRI, spol. s r.o., fyzioterapeut ambulantní péče
Back To Top