skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz

Dosažené vzdělání ve fyzioterapii

 • Absolventka FBMI ČVUT Praha, studijní program – fyzioterapie (Bc.) 2012
 • Absolventka FTVS UK Praha, studijní program – tělesná výchova a sport se zaměřením na TVS tělesně a zdravotně postižených (Mgr. ) 2010

Odborná praxe v ČR

 • Centrum Paraple
 • léčebné lázně Janské Lázně
 • RÚ Kladruby
 • Cato Center, Norway
 • Baitostolen Healthsports Center, Norway
 • Jako zvaná lektorka přednáší na výukových pracovištích zaměřených na oblast aplikovaných pohybových aktivit.
 • Účastní se příspěvků na konferencích zaměřených na aplikované pohybové aktivity.
 • Pořádá edukační semináře pro atletické kluby zaměřené na kompenzační a strečinkové cvičení.
 • V rámci doktorského studia zjišťuje vhodnou míru pohybové aktivity pro zvýšení soběstačnosti jedinců s poškozením míchy.
 • Lejčarová, Alena a Slavíková, Sylvie. Vztah dětí s intelektovým postižením k tělesné výchově a sportu. Speciální pedagogika: časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, 2011, 21(1), s. 8-16, 75. ISSN 1211-2720.
 • UNIFY ČR
 • ČAAPA – Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit
 • Absolventka FTVS UK
 • Sportovní terapeut v Centru Paraple
 • Sportovní asistent v občanských sdruženích Sportability a Sportovní klub vozíčkářů
 • V minulosti sportovní asistent v rámci sportovního klubu Jedličkova ústavu
 • V minulosti mistryně ČR v běhu na 800m v atletice
 • V minulosti trenér atletických sportovních tříd, trenér atletických přípravek
 • Nyní aktivně horolezení, běh, lyžování, MTB
Back To Top