skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz

Dosažené vzdělání ve fyzioterapii

  • absolvent Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity, Brno, studijní program – specializace ve zdravotnictví, obor fyzioterapie (Bc.), 2008
  • absolvent 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, studijní program – specializace ve zdravotnictví, obor fyzioterapie (Mgr.), 2011

Zahraniční stáže

  • University College of Physiotherapy, Vigo, Spain (semestrální stáž)
  • 2012 – dosud výuka předmětu Palpační anatomie pro posluchače 2. ročníku bakalářského studia oboru Fyzioterapie na 2. lékařské fakultě, Univerzita Karlova, Praha
  • 2016 – dosud se podílí jako asistent na výuce praktické části kurzu Úvod do terapie fasciálních tkání (REHAEDUCA)

Klinická praxe ve fyzioterapii

  • 2012 – dosud fyzioterapeut FN Motol, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, ambulantní provoz a lůžková část rehabilitace
  • 2/2012 – 4/2012 – Revmatologický ústav, Praha
  • 11/2008 – 3/2009 – NZZ – Rehabilitace Chironax Invest, Brno
  • absolvent Provozně ekonomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické Univerzity, studijní obor Manažer – ekonom (Bc.) 2005
Back To Top