skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz

Dosažené vzdělání ve fyzioterapii

 • absolvent Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity, Brno, studijní program – specializace ve zdravotnictví, obor fyzioterapie (Bc.), 2008
 • absolvent 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, studijní program – specializace ve zdravotnictví, obor fyzioterapie (Mgr.), 2011

Zahraniční stáže

 • University College of Physiotherapy, Vigo, Spain (semestrální stáž)
 • Rajbash Hospital, Nepál
 • externí vyučující na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, Praha v předmětu Palpační anatomie pro 2. roč. Bc. studia fyzioterapie
 • jako externí vyučující se podílí na vedení a oponování bakalářských i magisterských prací studia fyzioterapie na 2. LF UK, Praha
 • podílel se na praktické výuce studentů fyzioterapie na lůžkové části Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK, Praha
 • jako asistent se podílí na výuce praktické části kurzu Úvod do terapie fasciálních tkání (REHAEDUCA)

Klinická praxe ve fyzioterapii

 • 2012 – dosud fyzioterapeut FN Motol, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, ambulantní provoz a lůžková část rehabilitace
 • 2/2012 – 4/2012 – Revmatologický ústav, Praha
 • 11/2008 – 3/2009 – NZZ – Rehabilitace Chironax Invest, Brno
Back To Top