skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz

Dosažené vzdělání ve fyzioterapii

  • absolventka 2. lékařské fakulty UK Praha, studijní program – specializace ve zdravotnictví, obor fyzioterapie (Bc.), 2009
  • absolventka 2. lékařské fakulty UK Praha, studijní program – specializace ve zdravotnictví, obor fyzioterapie (Mgr.), 2011
  • od r. 2012 až dosud se podílí na výuce volitelného předmětu Palpační anatomie v rámci  Bc. studia fyzioterapie na 2. lékařské fakultě UK, Praha
  • od r. 2012 až dosud se podílí na praktické výuce studentů fyzioterapie v rámci souvislých klinických praxí

Klinická praxe ve fyzioterapii

  • 2011 – dosud fyzioterapeut FN Motol, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, ambulantní provoz a lůžková část rehabilitace
  • 2009-2010 – CKP Roseta (ambulantní fyzioterapie)
  • Unie fyzioterapeutů České republiky (UNIFY ČR)
Back To Top