skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz

Dosažené vzdělání ve fyzioterapii

 • absolventka 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha, studijní program – specializace ve zdravotnictví, obor fyzioterapie (Bc.)
 • absolventka 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha, studijní program – specializace ve zdravotnictví, obor fyzioterapie (Mgr.)

Publikace v odborných časopisech

 • Kučerová K, Bouček J, Slabý K, et al. Vestibulární funkce u pacientů s kochleárním implantátem. Česká a Slov Neurol a Neurochir 2020;83/116:198–201

Příspěvky na konferencích:

 • Kazuistika – Polohová závrať, Neurologie v klinické praxi, Plzeň, 2020 (přednáška)
 • Stabilita a vnímání prostoru u pacientů po kochleární implantaci, Vědecká konference 2.LF UK, Praha, 2021 (přednáška)
 • Vestibular function in children with idiopathic scoliosis, 2nd World Physical therapy and Rehabilitation Medicine Congress, Dubai, UAE, 2021 (přednáška)
 • Connection between head position and perception of subjective visual vertical in patients with idiopathic scoliosis, SOSORT 2022, San Sebastian, Španělsko, 2022 (přednáška)
 • Vestibular functions of adolescents with idiopathic scoliosis – A comprehensive assessment and comparative study, Barány Society Meeting, Madrid, Španělsko, 2022 (poster)
 • Vivantes Clinicum Spandau; ESPEP; Berlin, Německo (2015)
 • Vestibular rehabilitation – Susan Whitney, DPT, Ph.D., Michael Schubert, DPT, Ph.D., Copenhagen, Dánsko (2019)
 • Certificate of Competency in Vestibular Rehabilitation (CCVR) Course, Bridgett Wallace, PT, DPT, Texas, USA (2021)
 • 2017 – dosud – fyzioterapeutka – Fakultní Nemocnice v Motole, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol
 • 2015 – 2019 – fyzioterapeutka – NZZ – Santera s.r.o.
 • 2017 – 2019 – fyzioterapeutka – NZZ – Hometherapy 
 • 2015 – dosud – fyzioterapeutka na tenisových turnajích ITF ČR (účast na sedmi turnajích)
 • 2014 – 2016 – fyzioterapie u pacientů po poranění mozku, Cerebrum 2000
 • 2017 – dosud – výuka studentů fyzioterapie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, Praha
 • 2019 – výuka zahraničních studentů na Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Praha
 • 2018 – dosud – členka výkonného výboru Unie fyzioterapeutů ČR z. s.
Back To Top