skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz

Dosažené vzdělání ve fyzioterapii

  • absolventka 2. lékařské fakulty UK Praha – obor fyzioterapie (Mgr.) 2019
  • absolventka 2. lékařské fakulty UK Praha – obor fyzioterapie (Bc.) 2017
  • 2019 – současnost – dětský fyzioterapeut, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha
  • 2020 – 2021 – fyzioterapeutka, Biotion, s.r.o., péče o ortopedické pacienty a sportovce
  • 2017 – 2019 – fyzioterapeutka, Orthotes, s.r.o., práce s ortopedickými, neurologickými a dětskými pacienty na
    ambulantní rehabilitaci
  • 2016 – 2018 Prezidentka Asociace studentů fyzioterapie z.s.
Back To Top