skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz

Dosažené vzdělání ve fyzioterapii

 • absolvent 2. lékařské fakulty UK Praha, studijní program – specializace ve zdravotnictví, obor fyzioterapie (Bc.), 2009
 • absolvent 2. lékařské fakulty UK Praha, studijní program – specializace ve zdravotnictví, obor fyzioterapie (Mgr.), 2011

Vybrané příspěvky na konferencích

 • Jevič F., Medunová K.: Fyzioterapie na dětské transplntační jednotce kostní dřeně FN Motol. Rehabilitační sympozium Wroclav, 2013 (přednáška)
 • Jevič F., Vlčková B., Medunová K.: Zkušenosti s Vojtovou reflexní lokomocí u onkologických pacientů v pediatrii Janskolázeňské sympozium, Janské lázně, 2016. (přednáška)
 • Jevič F., Nývltová M.: Dyspraxie z pohledu fyzioterapeuta. Brandýské sympozium, Brandýs nad Orlicí, 2015 (vyzvaná přednáška)
 • Jevič F., Trávníčková K., Zelenková J.: Současné možnosti fyzioterapie v intenzivní péči. X. kongres České intenzivní medicíny, Brno – 2016 (vyzvaná přednáška)
 • Jevič F., Medunová K, Vlčková B.: Zkušenosti s Vojtovou terapií u dětských onkologických pacientů. Sympozium Vojtovy metody, Kolín nad Rýnem, 2017 (přednáška)
 • Jevič F., Dyrhonová O., Medunová K., Vlčková B.: Fyzioterapie u pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií. II. Mezinárodní kongres vývojové kineziologie, Olomouc, 2017 (vyzvaná přenáška)
 • Jevič F., Medunová K., Ptáková K.: Možnosti rehabilitace u dětských hematoonkologických a onkologických pacientů. XXVII. Konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR, Praha, 2017 (vyzvaná přednáška)
 • Jevič F., Quittková A.: Kvantitativní chůzové testy a jejich využití v dětské rehabilitaci. XXV. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, Luhačovice 2018. (přednáška)
 • 2017 – současnost – výukový asistent kurzů Vojtovy metody
 • 2012 – současnost – lektor volitelného předmětu Palpační anatomie na 2. LF UK
 • 2014 – současnost – vedení Bc a Mgr prací na Kllinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství
  2. LF UK
 • 2014 – současnost – vedení praxí na interním úseku dětské rehabilitace pro studenty Bc. a
  Mgr. programu fyzioterapie na 2. LF UK

Klinická praxe ve fyzioterapii

 • Od 2011 – dosud – fyzioterapeut, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol – dětská část
 • 2011-2014 – fyzioterapeut, ambulance KYKO med, centrum péče o pohybový aparát – děti a dospělí
 • 2009-2011 – fyzioterapeut, ambulance GERI rehabilitace – dospělí
 • Polyneuropatie u dětských hematoonkologických pacientů – patogenetické mechanismy
 • Rehabilitace v dětské onkologii

(postgraduální student oboru fyziologie a patofyziologie člověka na Ústavu normální, patologické a klinické fyziologii 3. LF UK.)

Jiné vzdělání

 • 2000-2004 KALD DAMU, obor herectví, absolvoval s titulem MgA.
 • 2004-2006 KALD DAMU , obor režie dramaturgie, absolvoval s titulem BcA.
Back To Top