skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz

Dosažené vzdělání ve fyzioterapii

 • absolventka 2. lékařské fakulty UK Praha, studijní program – specializace ve zdravotnictví, obor fyzioterapie (Bc.), 2009
 • absolventka 2. lékařské fakulty UK Praha, studijní program – specializace ve zdravotnictví, obor fyzioterapie (Mgr.), 2011

Publikace v odborných časopisech

 • Voráčová, H.: Komentář k článku „Posturální strategie v průběhu motorického vývoje“. Rehabilitace a fyzikální lékařství 2010; 17(3): s. 138-9.
 • Voráčová, H., Šafářová, M.: Klek s oporou o dlaně – nový test posturální stabilizace. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, 2011; 20(1): s. 31-8.

Publikované překlady

 • překlad článku z francouzštiny – Meimoun, M. et al.: Intenzita a rehabilitace spastické parézy. Rehabil fyz lék. 2017; 24 (1): s. 3-10, reprint

Vybrané příspěvky na konferencích

 • Voráčová, H.: Reliabilita aspekčních testů posturální stabilizace. celostátní studentská vědecká konference 1. LF UK, 2010. (přednáška)
 • Voráčová, H.: Reliabilita aspekčních testů posturální stabilizace (poster) – vědecká konference 2. LF UK, 2011. (poster)
 • Voráčová, H.: Fyzioterapie u pacientů s extrémní hyperkyfózou hrudní (kazuistika). konference České společnosti tělovýchovného lékařství, 2015. (přednáška)
 • od r. 2012 až dosud se podílí na výuce volitelného předmětu Palpační anatomie v rámci  Bc. studia fyzioterapie na 2. lékařské fakultě UK, Praha
 • od r. 2012 až dosud se podílí na praktické výuce studentů fyzioterapie v rámci souvislých klinických praxí
 • od r. 2016 se podílí jako asistentka na výuce praktické části kurzu Úvod do terapie fasciálních tkání (REHAEDUCA)

Klinická praxe ve fyzioterapii

 • 2010 – 2011 –  Therapy Point, Praha (fyzioterapeutka ambulantní péče)
 • 2011 – Poliklinika Budějovická, Praha (fyzioterapeutka ambulantní péče)
 • 2011 – 2012 – Rehabilitační klinika Malvazinky, Praha (fyzioterapeutka ambulantní péče a fyzioterapeutka na oddělení následné péče)
 • 2012 – 2022 – Vršovická zdravotní, a.s., Praha – fyzioterapeutka lůžkové rehabilitace, ambulantní péče a na oddělení následné péče
 • 2022 – dosud – Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze
 • Česká společnost pro hudební fyziologii a medicínu hudebníků
 • Česká společnost tělovýchovného lékařství
 • Unie fyzioterapeutů České republiky (UNIFY ČR)

Jiné vzdělání

 • absolventka Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha, obor francouzský jazyk a literatura, (Mgr.) 2005
Back To Top