skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz

Dosažené medicínské vzdělání

 • absolvent 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity, Praha, všeobecné lékařství (MUDr.) 1996
 • 1. atestace z neurologie 1999
 • 2. atestace z neurologie 2002
 • funkční zkouška z elektromyografie 2009
 • 1998 – Kurz myoskeletální medicíny
 • 2000 – Kurz elektromyografie
 • 2000 – 3měsíční stáž Clinical neurophysiology, Spine Center Schulthess Klinik, Zürich
 • 2001 – Kurz evokovaných potenciálů
 • 2013 – Upper and lower limb spasticity treatment using ultrasound control – prof. McArthur, Liverpool
 • 2013 – Cervical Dystonia Management: Col-Cap Concept – prof. Jost, Freiburg
 • 2014 – 2015   Course Rehabilitation of spastic paresis A and B – J. M. Gracies, M. Hoskovcová, R. Jech, Prague
 • 2015 – Advanced Ultrasound Guided Botulinum Toxin Injection Technique Training in Spasticity, Dr. Kocer – Switzerland
 • 2016 – Upper and lower limb anatomy course – cadaver practical’s (advanced level based on ultrasound technique) – Dr.   Druźdź, prof. Slawek, Poznan
 • 2017 – Ultrasound training – Euromusculus Prague, prof. Özcakar
 • 2019 – Fascial Manipulation®/ Stecco® – Level I (REHAEDUCA®, Praha)
 • 2020Fascial Manipulation®/ Stecco® – Level II (REHAEDUCA®, Praha)
 • 1996 – současnost – lékař Neurologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN v Motole
 • 2012 – současnost – neurolog, Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře, Praha
 • výuka studentů všeobecného lékařství, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
 • výuka studentů fyzioterapie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
 • přednášky pro praktické lékaře, neurology, rehabilitační lékaře a fyzioterapety, problematika páteře, elektrofyziologie, spasticity, cervikální dystonie, neuromuskulárních onemocnění a sonografie
Back To Top