skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz

Dosažené medicínské vzdělání

 • Absolvent 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha, studijní program – Všeobecné lékařství (MUDr.) 1997
 • Absolvent Farmaceutické fakulty University Karlovy, Hradec Králové, studijní program – Farmacie (Mgr.) 2005
 • Atestace všeobecné lékařství 2002
 • Atestace paliativní medicína 2013
 • Atestace tělovýchovné lékařství 2017
 • Obhajoba doktorské práce z Farmakologie a toxikologie (Ph.D.) 2011

Vybrané odborné publikace:

 • Hodis, J., Slabý, K., Pokorný, J., Radvanský, J.: Ovlivnění kinetiky léčiv fyzickou aktivitou. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, Vol. 27, No. 1, 2018, p. 19-25.
 • Dadova, Klara; Slaby, Krystof; Radvansky, Jiri; et al: Exercise prescription in cardiac patients treated with metoprolol – should the time of day for stress tests and training coincide? EUROPEAN JOURNAL OF PREVENTIVE CARDIOLOGY Volume: 25   Issue: 10   Pages: 1026-1027   Published: JUL 2018
 • Hodis J.: Nová fakta o paracetamolu, rizika předávkování, intoxikace a jejich zvládání. Prakt. lékáren. 2015; 11(3): 90–92
 • Farghali H, Kameníková L, Hodis J, Kutinová Canová N.: Potential interactions between drugs and dietary supplements Cas Lek Cesk. 2014;153(2):67-71. Czech
 • Hodis, Jiri; Vaclavikova, Radka; Farghali, Hassan: Beta-3 agonist-induced lipolysis and nitric oxide production: relationship to PPARgamma agonist/antagonist and AMP kinase modulation ; GENERAL PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS   Volume: 30   Issue: 1   Pages: 90-99   Published: MAR 2011
 • Hodis J, Gaier N, Farghali H: Nitric oxide in patients with obesity and metabolic syndrome Cas Lek Cesk. 2009;148(1):34-8. Review. Czech.
 • Farghali, H.; Hodis, J.; Kutinova-Canova, N.; et al.: Glucose release as a response to glucagon in rat hepatocyte culture: Involvement of NO signaling PHYSIOLOGICAL RESEARCH   Volume: 57   Issue: 4   Pages: 569-575   Published: 2008
 • Hodis, J.; Kutinova-Canova, N.; Potmesil, P.; et al.: The role of adrenergic agonists on glycogenolysis in rat hepatocyte cultures and possible involvement of NO PHYSIOLOGICAL RESEARCH   Volume: 56   Issue: 4   Pages: 419-425   Published: 2007

Vybrané prezentace na vědeckých konferencích:

 • HODIS, J.; KAMENÍKOVÁ L.; POTMĚŠIL P.; KMONÍČKOVÁ E.; ZÍDEK Z. and FARGALI H. The possible involvement of nitric oxide signaling in glycogenolytic response to glucagon and adrenergic agonists in hepatocyte culture. Acta Pharmacologica Sinica, 2006, Vol. 27, Suppl. 1, p 397
 • HODIS, J.; KAMENÍKOVÁ L.; POTMĚŠIL P.; KMONÍČKOVÁ E.; ZÍDEK Z., FARGHALI H. Glycogenolytic response to glucagon and adrenergic agonists in hepatocyte culture: possible involvement of nitric oxide signaling. European Journal of Clinical Investigation, 2006, Vol. 36, Suppl. 1, p 70
 • HODIS, J.; POTMĚŠIL P.; KMONÍČKOVÁ E.; ZÍDEK Z. and FARGALI H. Does the glycogenolytic response to glucagon and adrenergic agonists involve nitric oxide signaling? Journal of Hepatology, 2006, Vol. 44, Suppl. 2, p S243
 • HODIS, J; FARGHALI, H: Effect of PPAR gamma agonist, antagonist and beta3 agonist/antagonist on adiponectin, resistin, NO,  TNF-alfa and lipolysis in rat adipocytes Author(s): Source: International Journal of Obesity 32: S63-S63; 2008
 • od 2005- dosud Odborný asistent Farmakologického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha
 • od 2005- dosud školitel IPVZ
 • od 2012- dosud Školitel v oboru všeobecné praktické lékařství
 • 1999- dosud Všeobecný praktický lékař
 • 1997-1998 Asistent Plicní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha
 • Osvědčení o absolvování výcviku hypnoterapii 2015
 • Kurz invazivní a neinvazivní sonografie
 • Kurz transthorakální Echokardiografie
 • Kurz Duplexní Dopplerovské sonografie periferních cév
 • Kurz pracovního lékařství
 • Kurz klinické výživy a intenzivní metabolické péče
Back To Top