skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz

Dosažené medicínské vzdělání

 • absolventka 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha, studijní program – Veškeré lékařství (MUDr.) 1995
 • atestace v oboru ortopedie I. stupně, 1998
 • atestace v oboru fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace, 2005
 • od 1/2020 – zdravotnický zástupce přednosty (Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.), Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha
 • 2010 – 2019 – vedoucí lékař ambulantní části dětské části Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha
 • 2001 – 2010 sekundární lékař, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha
 • 1995 – 2001 sekundární lékař, Ortopedické oddělení NsP Kadaň

Odborné knižní publikace

 • Dyrhonová, O., Máček, M., Smolíková, L., Vlčková, B.: Léčebná rehabilitace v pediatrii. Raabe, Praha 2019
 • spoluautorka knihy – Kolář, P., Máček, M. et al.: Základy klinické rehabilitace. Galén, Praha 2015
 • spoluautorka knihy – Kolář, P. et al.: Rehabilitace v klinické praxi. Galén, Praha 2009 (12 kapitol)
 • spoluautorka knihy – Kolář, P. et al.: Clinical Rehabilitation. Alena Kobesová, Prague School, Praha 2013 (12 kapitol)
 • přednášející na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy pro obor fyzioterapie (předměty: Speciální fyzioterapie, Funkční vyšetření v klinických oborech)
 • přednášející na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy pro obor všeobecné lékařství
 • 2016 – dosud – podílí se na výuce kurzů Vojtovy reflexní lokomoce
 • 2012 – dosud – podílí se na výuce kurzů Dynamické Neuromuskulární Stabilizace (DNS)
 • 2007 – Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz
 • 2010 – 2011 – Kurz neurologického a kineziologického vyšetření dle Vojty v novorozeneckém a kojeneckém věku
 • 2012 – 2013 – Kurz dynamické neuromuskulární stabilizace dle Koláře
Back To Top