skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz

Dosažené medicínské vzdělání

 • absolvent 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, studijní program – Všeobecné lékařství (MUDr.)

Odborné učebnice

 • Hudák, R., Kachlík, D. Memorix anatomie, 1.-4. vydání, Praha: Triton, 2013-2017 – pořadatel a hlavní autor
 • Hudák, R., Kachlík, D., Volný O. Memorix Anatomy, 1.-2. vydání, Praha: Triton, 2015-2017 – pořadatel a hlavní autor
 • Balko, J., Tonar, Z., Varga, I. Memorix histologie, 1.-2. vydání, Praha: Triton, 2016-2017 – pořadatel a spoluautor
 • Balko, J., Tonar, Z., Varga, I. Memorix Histology, 1. vydání, Praha: Triton, 2018 – pořadatel a spoluautor

Články v odborných časopisech

 • Kachlik D., Hudak R., Volny O.: Memorix of Anatomy – revolutionary book written mainly by medical students. Annals of Anatomy, 2014, roč. 196, suppl. 1, s. 226
 • Volny O., Hudak R., Kachlik D., Dvorakova M.: Memorix of Anatomy – a modern, didactic book created by medical students and residents for medical students. Trends in teaching of anatomy in 21st century. 2014. Valencia, Spain. ISBN 978-84-616-8412-0.
 • Yershov D., Hudak R.: Unusual Variation of the Biceps Brachii with Possible Median Nerve Entrapment. Prague Medical Report, 2015, 116, 167-172

Vybrané příspěvky na konferencích

 • Hudák, R.: Péče o pacienta po reimplantaci TEP, XXI. Tradiční, každoroční, teplické, ortopedické symposium Teplice, 2018
 • Hladký V.; Hudák R.; Kaplan A.; Havlas V.; Smetanová J.; Trč T. M. Osgood-Schlatter a jeho vliv na stereotyp pohybu Y-Balance TestTM, X. národní kongresu Společnosti sportovní traumatologie a artroskopie ČLS JEP, 2018
 • Hudák, R.: Vývoj kyčelního kloubu, PGA – Dětská ortopedie, Praha 2018
 • Hudák, R.: Anagletigka, antirevmatika, antiflogistika v léčbě artrózy VIII. Spring orthopaedic Symposium, Praha, 2018
 • Hudák, R.: Revizní náhrady kolenního kloubu, XX. Tradiční, každoroční, teplické, ortopedické symposium Teplice, 2017
 • Hudák, R.: Morfometrické parametry lopatky a jejich klinická relevance, Vědecká konference 2. lékařské fakulty UK, Praha, 2017 (poster)
 • Hudák, R.: Biometrické parametry scapuly – měření kadaverických modelů, IX. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP, Praha, 2016 (ústní prezentace)
 • Hudák, R.: Can we learn from students’ mistakes? – a retrospective analysis of answers at PracticeAnatomy.com, 8th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA), Budapešť, 2016 (ústní prezentace)
 • Hudák, R.: Memorix Anatomy – Revolutionary book with unique educational system written mainly by medical students, 7th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA), Bratislava, 2015 (ústní prezentace)
 • Hudák, R.: Unusual Variation of the Biceps Brachii with Possible Median Nerve Entrapment, Morphology 2015, 49th International congress of the Czech anatomical society, Olomouc (poster)
 • Hudák, R.: The clinically relevant variant of arteria circumflexa humeri posterior course, International Student Medical Congress in Košice (ISMCK), Košice, 2009 (ústní prezentace)

Pedagogická činnost

 • 2014 – dosud
  Ústav anatomie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, pracovní pozice: akademický pracovník – vysokoškolský učitel, vedoucí výuky studentů fyzioterapie
 • 2015 – dosud
  lektor předmětu Palpační anatomie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • 2015 – dosud
  organizátor a lektor předmětu Anatomie, kineziologie a biomechanika pohybového systému na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • 2010 – 2014
  Anatomický ústav 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, pracovní pozice: lektor na anatomických seminářích, výuka studentů v českém a anglickém jazyce

Vzdělávací projekty

 • 2015 – dosud
  Tvorba Online anatomického slovníku, IP projekt Univerzity Karlovy 2016–2019 – hlavní řešitel, odborný garant
 • 2013 – dosud
  Mobilní aplikace Memorix Anatomy QUIZ na učení a opakování anatomie – hlavní organizátor projektu, odborný garant
 • 2014 – 2016
  Online aplikace anatom.cz (practiceanatomy.com) na učení a opakování anatomie – odborný garant
 • 2015
  Tisk anatomických modelů pomocí 3D tisku, IP projekt Univerzity Karlovy 2015 – spoluřešitel

Zahraniční stáže

 • Faculty of Medicine Universidade Federal do Ceará, Brazílie – Klinika ortopedie a traumatologie
 • Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Thajsko – Klinika ortopedie
 • Ocenění magazínu Forbes (SK): Výběr do žebříčku Forbes 30 pod 30
 • Učitel roku 2014/2015 na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
 • Mimořádná cena rektora Univerzity Karlovy v Praze
 • Člen Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP
Back To Top