skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz

Dosažené vzdělání ve fyzioterapii

 • absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova, Praha, obor – tělesná výchova a sport – rehabilitace 1989
 • státní rigorózní zkouška na Fakultě tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova, Praha (PhDr.) 2003
 • absolvent Střední zdravotnické školy v Ostravě – Vítkovicích, obor rehabilitační pracovník 1985

Kapitoly v knihách

 • Dobeš, M.: Kolenní kloub – traumatické léze. In: Kolář et al.: Rehabilitace v klinické praxi. Galén. Praha 2009.
 • Dobeš, M., Kolář, P., Dyrhonová, O.: Hlezno a noha. In: Kolář et al.: Rehabilitace v klinické praxi. Galén. Praha 2009.
 • Dobeš, M.: Soft Tissue Injuries of the Knee. In: Kolář et al.: Clinical Rehabilitation. Alena Kobesová. Praha 2013.
 • Dobeš, M., Kolář, P., Dyrhonová, O.: Ankle and Foot. In: Kolář et al.: Clinical Rehabilitation. Alena Kobesová. Praha 2013.

Vybrané příspěvky na konferencích

 • Dobeš, M. Rehabilitace po plastice předního zkříženého vazu. Celostátní rehabilitační dny v Karviné. Karviná 13.8.1996. Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, RÚ Karviná.
 • Dobeš, M., Dobešová, P. Fyzioterapie po uzavřené plastice předního zkříženého vazu kolenního kloubu. VI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice 23. – 24. dubna 1999. Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, Unie fyzioterapeutů ČR a Lázně Luhačovice, a.s.
 • Širokovský, J., Dobeš, M., Dobešová, P. Akcelerovaná rehabilitace po rekonstrukci LCA. VII. kongres České společnosti pro ortopedii a traumatologii s mezinárodní účastí. Karlovy Vary 13. – 15. května 1999. Výbor ČSOT a ortopedické oddělení nemocnice Ostrov.

Učební texty

 • Dobeš, M, Michková, M. Učební text k základnímu kurzu diagnostiky a terapie funkčních poruch hybného systému ( měkké a mobilizační techniky). 1. vyd. Havířov: DOMIGA, 1997, 72 s. ISBN 80-902222-1-8
 • Dobeš, M., Dobešová, P. Cvičíme na velkém míči. 1.vyd. Havířov: DOMIGA, 1996, 51 s.  ISBN 80 – 90 2222 – O –X

 

Články v populárních časopisech

 • Dobeš, M., Dobešová, P. Strečinkem můžeme předejít zranění. Squash Revue , 1999, č. 3, s. XIV.
 • Dobeš, M., Dobešová, P. Strečinková cvičení pro svaly dolních končetin. Squash Revue , 1999, č.4. s. XIV.
 • Dobeš, M., Dobešová, P. Strečinková cvičení pro svalstvo trupu a horních končetin. Squash Revue , 1999, č.5. s. XIV.
 • Dobeš, M., Dobešová, P. Squash a regenerace sil. Squash Revue , 1999, č.6. s. XIV.
 • Lékařská fakulta Ostravské univerzity – externí přednášející
 • Zdravotně-sociální fakulta Ostravské univerzity – externí přednášející
 • Pedagogická fakulta Ostravské univerzity – externí přednášející
 • VOŠ Ostrava – externí přednášející pro obor fyzioterapie
 • Školitel Společnosti pro myoskeletální medicínu ČLS JEP pro diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového aparátu
 • Školitel IDVPZ Brno pro diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového aparátu
 • Školitel IDVPZ Brno pro metodu Mojžíšová – léčení některých druhů funkční ženské sterility

Dlouhodobá rehabilitační praxe

 • 1989 – 1990 Posádková poliklinika Vyškov, Vojenská  nemocnice Brno
 • 1990 – 1994 Ústav sportovní medicíny Praha
 • 1995 – 2010 JK fyzioterapie Ostrava
 • 2010 – dosud DJK fyzio s.r.o. Ostrava

Dobrovolná rehabilitační praxe

 • Nemocnice Třinec – Podlesí, ortopedické oddělení
 • Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny České lékařské společnosti J.E. Purkyně
 • Společnost pro myoskeletální medicínu České lékařské společnosti J.E. Purkyně
 • Unie fyzioterapeutů České republiky (UNIFY ČR)
Back To Top