skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz

Medicínské vzdělání a akademické kvalifikace

 • absolvent Lékařské Fakulty Masarykovy Univerzity, Brno – všeobecné lékařství (MUDr.) 1992
 • atestace v Ortopedii a traumatologii pohybového aparátu I .st. 1995
 • atestace v Ortopedii a traumatologii pohybového aparátu II.st. 2000
 • atestace v nadstavbovém oboru Spondylochirurgie 2019
 • postgraduální studium na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity, Brno – Téma: Biomechanika a operační léčení neuromuskulárních deformit páteře (Ph.D.) 2005
 • habilitační řízení, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity, Brno – téma: Význam rotace v trojdimenzionálním pojetí skolióz.
  (Doc.) 2009
 • jmenovací řízení: Masarykova Univerzita Brno, (Prof.) 2019

Akademická činnost

 • Děkan Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity, Brno 2019 – doposud
 • Proděkan pro anglické studium a internacionalizaci LF MU 2017 – 2019
 • Předseda Vědecké rady LF MU 2019 – doposud
 • Člen Vědecké rady MU 2019 – doposud
 • Člen Vědecké rady Univerzity Komenského v Bratislavě 2018 – doposud
 • Člen Vědecké rady Fakulty sportovních studií MU 2020 – doposud
 • Člen Vědecké rady Farmaceutické fakulty MU 2021 – doposud
 • Člen Vědecké rady CEITEC MU Brno2021 – doposud
 • Člen Vědecké rady fakulty Veterinárního lékařství VU Brno 2022 – doposud
 • Člen Vědecké rady Lékařské fakulty UK Hradec Králové 2022 – doposud
 • Senátor AS LF MU 2012 – 2018

Pedagogická činnost

Ortopedická klinika LF MU a FN Brno

 • pregraduální i postgraduální výuka 2001 – doposud
 • školitel SVOČ, Bc.studia, PhD studia  2007 – doposud
 • člen zkušební komise státní rigorózní zkoušky v Chirurgii 2009 – doposud
 • člen zkušební komise státní rigorózní zkoušky v Chirurgii pro anglické studijní programy 2011 – doposud
 • garant pro výuku v obooru Ortopedie a Rehabilitace 2017 – doposud
 • postgraduální výuka a školící centrum pro spondylochirurgii, endoprotetiku a artroskopii zahraničních odborníků 2009 – doposud

Ortopedická klinika LF MU a FN Brno-Bohunice

 • přednosta kliniky 2012 – doposud
 • zástupce přednosty pro LPP 2009 – 2012
 • vedoucí lékař oddělení 8B 2003 – 2009
 • vedoucí lékař operačních sálů 2000 – 2003
 • sekundární lékař 1992 – 2000

Vedoucí Spondylochirurgického centra FN Brno 2017 – doposud 

Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Brno-Kociánka 

 • ambulance odborného lékaře 1996 – 2013

RECENS sro NZZ – ortopedie a rehabilitace

  • spoluprovozovatel 1996 – doposud
 • ČSOT (Česká společnost pro ortopedii a traumatologii) 1995 – doposud
  • člen výkonného výboru ČSOT 2013 – doposud
  • 1. místopředseda Výboru ČSOT2018 – 2020
  • předseda Výkonného výboru ČSOT 2021 – doposud
 • Česká spondylochirurgická společnost 1999 – doposud
  • člen výkonného výboru
   2018 – doposud
 • SRS (Scoliosis Research Society) 
  • Candidate Fellow 2011 – 2015
  • Active Fellow 2015 – doposud 
  • člen Worldwide Conferences Committee 2014 – doposud
  • člen Global Outreach Committee 2017 – doposud
 • Eurospine (The Spine Society of Europe) 2010 – doposud
  • člen Educational and Fellowship Committee
   2011-2013
 • UEMS (European Union of Medical Specialists) 
  • člen Spinal Deformity Committee 2014 – 2016
 • 14 autorství a spoluautorství odborných knih 
 • 69 publikací 
 • 528 odborných přednášek
  • 250 vyžádaných/zvaných (139 na mezinárodním fóru)
 • 9 grantů – řešitel a spoluřešitel

Univerzitní centrum pro výzkum a léčbu skolióz a deformit páteře LF MU

  • vedoucí, spoluzakladatel a koordinátor 2004 – doposud

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

 • člen Akreditační komise nástavbového oboru spondylochirurgie 2014 – 2016
  2020 – doposud
 • člen Akreditační komise pro obor specializačního vzdělávání ortopedie a traumatologie 2015 – 2017
 • člen Vzdělávací rady MZdr. ČR 2020 – doposud
 • místopředseda Panelu AZV 10 MZdr. ČR 2021 – doposud

FSI VUT v Brně, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky 

 • člen zkušebních, disertačních a habilitačních komisí 2009 – 2015
Back To Top