skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz

Dosažené zdravotnické vzdělání

 • SUTHERLAND-CHAN SCHOOL, Registered Massage Therapist 1994 (RMT) = v Kanadě specialista v manuální medicíně
 • členka American Pain Society

Vybrané články v odborných časopisech

Vybrané přednášky na konferencích

Mezinárodní speaker v tématu mechanismů hojení chirurgických jizev

 • Research Findings: A scientific approach to scars and adhesions: International Symposium on Fascia and Osteopathy 2018 Berlin, Germany
 • Scars, Adhesions and Breast Cancer. Evidence based manual therapy: RECOUP Hospital, Bangalore, India 2018 Dr. Deepak Sharan
 • Manual Therapy: An Interdisciplinary Approach to the Science and Practice; April 2016
 • National Health Practitioners of Canada: Keynote speaker 2015 National Conference
 • Quest University, Power, Race and Privilege Symposium 2016
 • Scars Panel Conference: http://www.fasciacongress.org/2012/panelists.html
 • Australia AAMT Keynote: http://aamt.com.au/wp-content/uploads/2012/12/2013-AAMT-Conference- Brochure.pdf

Výuka v postgraduálních kurzech a workshopech

 • Manual Treatment of Scars and Adhesions 2 days Berlin, Germany 2018
 • Scientific Approach to Scars and Adhesions + Breast Cancer 4 days Bangalore, India 2018
 • A Scientific Approach to Symptoms, Scars and Adhesions BCMTA 1-day course 2016
 • Advanced Manual Treatment of Post-Surgical Cancer Patients. 2-day course, Vancouver BC 2015
 • Introduction to Pain, Nociception, and Nerves. 16-hour course, Vancouver BC. 2013.
 • Advanced Manual Treatment of Post-Surgical Adhesions. 7-hour post-Congress Workshop, Fascia Research Congress, Vancouver BC. 2012
 • Introduction to Visceral Manipulation and Mobilization. 3-hour workshop, Canadian Memorial Chiropractic CollegeHomecoming, Toronto, Ontario. 2012
 • Advanced Manual Treatment of the Shoulder Girdle of Post-Mastectomy Breast Cancer Patients. Four 14 hourcourses, in Squamish BC, Vancouver BC, and Lombard IL. 2011 – 2012

Vědecká činnost a řešené výzkumné granty

Recentní: 

 • 2013 – 2017 PUBLIC HEALTH SERVICE/NATIONAL INSTITUTE OF GENERAL MEDICAL SCIENCE (USA)
  NÁZEV GRANTU: Abdominal Massage for Postoperative Adhesions and Ileus (Udělení grantu – Sep 1, 2013, 3-letý grantový projekt)
  HLAVNÍ ŘEŠITEL: Geoffrey Bove, DC, PhD, University of New England, Biddeford ME USA
  SPOLUŘEŠITEL: Susan L. Chapelle, RMT, MBA – Zodpovídá za návrh a provádění terapeutických intervencí. Participuje na psaní publikací a dalších prezentačních a komunikačních výstupech výsledků výzkumného projektu.
  Cílem projektu je zhodnotit vliv viscerální masáže v prevenci pooperačních srůstů a také zjistit možný vztah mezi pooperačními srůsty a vznikem pooperačního ileu.
 • 2016 – 2021 PUBLIC HEALTH SERVICE/NATIONAL CENTER FOR COMPLEMENTARY AND INTEGRATIVE HEALTH (USA)
  NÁZEV GRANTU: Mechanisms of Manual Therapy for the Prevention and Treatment of Repetitive Motion Disorders
  HLAVNÍ ŘEŠITELÉ: Geoffrey Bove, DC, PhD (University of New England) a Mary Barbe, PhD (Temple University)
  SPOLUŘEŠITEL: Susan L. Chapelle, RMT, MBA
  Cílem projektu je objasnit klinické efekty manuální terapie v prevenci a terapii symptomů a patologií spojených s  repetitivním přetížením pohybem (repetitive motion disorders).

V minulosti řešené výzkumné projekty

 •  2011 Massage Therapy Association of British Columbia Seed Grant Program
  NÁZEV GRANTU: Visceral Massage for Postoperative Ileus in a Rat Model
  HLAVNÍ ŘEŠITELÉ: Susan Chapelle RMT and Geoffrey Bove, DC, PhD
 • 2013 Massage Therapy Association of British Columbia Seed Grant Program
  NÁZEV GRANTU: Manual Therapy for Axonal Regeneration Following a Nerve Crush Injury
  HLAVNÍ ŘEŠITELÉ: Susan Chapelle RMT and Geoffrey Bove, DC, PhD

Klinická praxe

 • 2000 – dosud: majitelka kliniky SQUAMISH INTEGRATED HEALTH Squamish British Columbia, Canada
  20 zaměstnanců a 3 manažeři, největší poskytovatel zdravotní péče a zdravotnický zaměstnavatel ve městě Squamish
  Zaměřuje se na začlenění „evidence based“ preventativní terapie do alopatické medicíny prostřednictvím výzkumné činnosti a edukačních seminářů pro veřejnost.
 • 1994 – 2000: majitelka kliniky PERFORMANCE THERAPEUTICS, Toronto, Ontario, Canada
 • Léčba „repetitive strain injuries“ u umělců vč. hudebníků, jejich edukace a ergonomická řešení:
  National Ballet Co, Toronto Symphony, Canadian Opera Co.
  London, England West End: Kat and Kings, Phantom of the Opera, Les Miserables

Další vzdělání

 • SIMON FRASER UNIVERSITY, Executive Master of Business Administration (MBA), 2018
 • SIMON FRASER UNIVERSITY, Community Economic Development Certificate, 2014

Ocenění

 • získala ocenění „British Columbia Massage Therapist of the Year 2010“ za výzkum mechanismů manuální medicíny
 • úspěšná regionální politička – opakovaně volená radní ve městě Squamish
 • zakladatelka Aligned Collective, neziskové komunity, která pomáhá rozvíjet lokální obchodní projekty
 • od 17 let se vášnivě věnuje horolezectví
 • závodí na horském kole, věnuje se snowboardu, lyžování a pádlování
 • hraje na housle v souboru Sea to Sky orchestra
Back To Top