skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz

Dosažené zdravotnické vzdělání

 • SUTHERLAND-CHAN SCHOOL, Registered Massage Therapist 1994 (RMT) = v Kanadě specialista v manuální medicíně
 • členka American Pain Society

Vybrané články v odborných časopisech

 • Bove GM, Delany SP, Hobson L, Cruz GE, Harris MY, Amin M, Chapelle SL, Barbe MF. Manual therapy prevents onset  of nociceptor activity, sensorimotor dysfunction, and neural fibrosis induced by volitional repetitive task. Pain. 2018 Nov 16.
 • Bove GM, Chapelle SL, Hanlon KE, Diamond MP, Mokler DJ. Attenuation of postoperative adhesions using a modeled manual therapy. PLoS ONE 12(6), 2017.
 • Bove GM, Chapelle SL, Boyle E, Mokler DJ, Hartvigsen J. A Novel Method for Evaluating Postoperative Adhesions in Animals. Journal of Surgical Research 2016.
 • Bove GM, Chapelle SL. Visceral mobilization can lyse and prevent post-surgical adhesions. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 16, 76-82, 2012.
 • Chapelle SL, Bove, GM. Abdominal Massage Reduces Postoperative Ileus in a Rat Model: Journal of Bodywork and Movement Therapies 2012.
 • Bove GM, Chapelle SL. Lessons from the conference: “Highlighting Massage Therapy in Complementary andIntegrative Medicine.” Journal of Bodywork and movement therapies, 14: 312-314, 2010.

Vybrané přednášky na konferencích

Mezinárodní speaker v tématu mechanismů hojení chirurgických jizev

 • Research Findings: A scientific approach to scars and adhesions: International Symposium on Fascia and Osteopathy 2018 Berlin, Germany
 • Scars, Adhesions and Breast Cancer. Evidence based manual therapy: RECOUP Hospital, Bangalore, India 2018 Dr. Deepak Sharan
 • Manual Therapy: An Interdisciplinary Approach to the Science and Practice; April 2016
 • National Health Practitioners of Canada: Keynote speaker 2015 National Conference
 • Quest University, Power, Race and Privilege Symposium 2016
 • Scars Panel Conference: http://www.fasciacongress.org/2012/panelists.html
 • Australia AAMT Keynote: http://aamt.com.au/wp-content/uploads/2012/12/2013-AAMT-Conference- Brochure.pdf

Výuka v postgraduálních kurzech a workshopech

 • Manual Treatment of Scars and Adhesions 2 days Berlin, Germany 2018
 • Scientific Approach to Scars and Adhesions + Breast Cancer 4 days Bangalore, India 2018
 • A Scientific Approach to Symptoms, Scars and Adhesions BCMTA 1-day course 2016
 • Advanced Manual Treatment of Post-Surgical Cancer Patients. 2-day course, Vancouver BC 2015
 • Introduction to Pain, Nociception, and Nerves. 16-hour course, Vancouver BC. 2013.
 • Advanced Manual Treatment of Post-Surgical Adhesions. 7-hour post-Congress Workshop, Fascia Research Congress, Vancouver BC. 2012
 • Introduction to Visceral Manipulation and Mobilization. 3-hour workshop, Canadian Memorial Chiropractic CollegeHomecoming, Toronto, Ontario. 2012
 • Advanced Manual Treatment of the Shoulder Girdle of Post-Mastectomy Breast Cancer Patients. Four 14 hourcourses, in Squamish BC, Vancouver BC, and Lombard IL. 2011 – 2012

Vědecká činnost a řešené výzkumné granty

Recentní: 

 • 2013 – 2017 PUBLIC HEALTH SERVICE/NATIONAL INSTITUTE OF GENERAL MEDICAL SCIENCE (USA)
  NÁZEV GRANTU: Abdominal Massage for Postoperative Adhesions and Ileus (Udělení grantu – Sep 1, 2013, 3-letý grantový projekt)
  HLAVNÍ ŘEŠITEL: Geoffrey Bove, DC, PhD, University of New England, Biddeford ME USA
  SPOLUŘEŠITEL: Susan L. Chapelle, RMT, MBA – Zodpovídá za návrh a provádění terapeutických intervencí. Participuje na psaní publikací a dalších prezentačních a komunikačních výstupech výsledků výzkumného projektu.
  Cílem projektu je zhodnotit vliv viscerální masáže v prevenci pooperačních srůstů a také zjistit možný vztah mezi pooperačními srůsty a vznikem pooperačního ileu.
 • 2016 – 2021 PUBLIC HEALTH SERVICE/NATIONAL CENTER FOR COMPLEMENTARY AND INTEGRATIVE HEALTH (USA)
  NÁZEV GRANTU: Mechanisms of Manual Therapy for the Prevention and Treatment of Repetitive Motion Disorders
  HLAVNÍ ŘEŠITELÉ: Geoffrey Bove, DC, PhD (University of New England) a Mary Barbe, PhD (Temple University)
  SPOLUŘEŠITEL: Susan L. Chapelle, RMT, MBA
  Cílem projektu je objasnit klinické efekty manuální terapie v prevenci a terapii symptomů a patologií spojených s  repetitivním přetížením pohybem (repetitive motion disorders).

V minulosti řešené výzkumné projekty

 •  2011 Massage Therapy Association of British Columbia Seed Grant Program
  NÁZEV GRANTU: Visceral Massage for Postoperative Ileus in a Rat Model
  HLAVNÍ ŘEŠITELÉ: Susan Chapelle RMT and Geoffrey Bove, DC, PhD
 • 2013 Massage Therapy Association of British Columbia Seed Grant Program
  NÁZEV GRANTU: Manual Therapy for Axonal Regeneration Following a Nerve Crush Injury
  HLAVNÍ ŘEŠITELÉ: Susan Chapelle RMT and Geoffrey Bove, DC, PhD

Klinická praxe

 • 2000 – dosud: majitelka kliniky SQUAMISH INTEGRATED HEALTH Squamish British Columbia, Canada
  20 zaměstnanců a 3 manažeři, největší poskytovatel zdravotní péče a zdravotnický zaměstnavatel ve městě Squamish
  Zaměřuje se na začlenění „evidence based“ preventativní terapie do alopatické medicíny prostřednictvím výzkumné činnosti a edukačních seminářů pro veřejnost.
 • 1994 – 2000: majitelka kliniky PERFORMANCE THERAPEUTICS, Toronto, Ontario, Canada
 • Léčba „repetitive strain injuries“ u umělců vč. hudebníků, jejich edukace a ergonomická řešení:
  National Ballet Co, Toronto Symphony, Canadian Opera Co.
  London, England West End: Kat and Kings, Phantom of the Opera, Les Miserables

Další vzdělání

 • SIMON FRASER UNIVERSITY, Executive Master of Business Administration (MBA), 2018
 • SIMON FRASER UNIVERSITY, Community Economic Development Certificate, 2014

Ocenění

 • získala ocenění „British Columbia Massage Therapist of the Year 2010“ za výzkum mechanismů manuální medicíny
 • úspěšná regionální politička – opakovaně volená radní ve městě Squamish
 • zakladatelka Aligned Collective, neziskové komunity, která pomáhá rozvíjet lokální obchodní projekty
 • od 17 let se vášnivě věnuje horolezectví
 • závodí na horském kole, věnuje se snowboardu, lyžování a pádlování
 • hraje na housle v souboru Sea to Sky orchestra
Back To Top