skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz

Mgr. Kateřina Kodríková

 • fyzioterapeut
 • Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol – ambulantní provoz a lůžková část rehabilitace

Mgr. Adéla Quittková

 • fyzioterapeut
 • Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol – dětská část

Mgr. et MgA. Filip Jevič

 • fyzioterapeut
 • Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol – dětská část
 • Výukový asistent Vojtovy metody

MUDr. Radovan Hudák

 • lékař, anatom
 • Odborný asistent Ústavu anatomie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • Lékař Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol

Mgr. Jan Tolar

 • fyzioterapeut
 • Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole
 • REHATON - Centrum fyzioterapie a pohybové terapie
Back To Top