skip to Main Content
+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz

Mgr. Jan Tolar

  • fyzioterapeut
  • Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole
  • REHATON - Centrum fyzioterapie a pohybové terapie

Mgr. Zdeněk Čech

  • fyzioterapeut
  • odb. asistent Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. lékařské fakulty UK Praha a FN v Motole
  • REHATON - Centrum fyzioterapie a pohybové terapie, Praha (jednatel, majitel)
Back To Top